งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานปกครอง. นางหัทยา แตมามุ ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ชำนาญการ ) เป็นหัวหน้า นางจินตนา ทิพย์วงศา ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ปฏิบัติงาน ) เป็นผู้ช่วย นางสาวฮานีซะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานปกครอง. นางหัทยา แตมามุ ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ชำนาญการ ) เป็นหัวหน้า นางจินตนา ทิพย์วงศา ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ปฏิบัติงาน ) เป็นผู้ช่วย นางสาวฮานีซะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานปกครอง

2 นางหัทยา แตมามุ ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ชำนาญการ ) เป็นหัวหน้า นางจินตนา ทิพย์วงศา ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ปฏิบัติงาน ) เป็นผู้ช่วย นางสาวฮานีซะห์ เซาะแม เจ้าหน้าที่ ปกครอง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ นางสาวกาญกดา แซ่เจา เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่

3 นางสาวศรัญยา บริบูรณ์สุข เจ้าหน้าที่ นางสาวดวงใจ พรมรักษา เจ้าหน้าที่ นายอับดุลเลาะ อาลี ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ชำนาญการ ) นางสาวนูรีซัน กอเนาะ ( จพง. ปค. ชำนาญ งาน )

4 งานประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงาน บุคคลของ ข้าราชการ กรมการ ปกครอง การสนับสนุน การเลือกตั้งทุก ระดับ งานการบริหาร ปกครองท้องที่ งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ ตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน งานกฎหมายว่า ด้วยสถาน บริการ และงาน โรงแรม งานทะเบียนอาวุธ ปืน

5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานปกครอง. นางหัทยา แตมามุ ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ชำนาญการ ) เป็นหัวหน้า นางจินตนา ทิพย์วงศา ปลัดอำเภอ ( จพง. ปค. ปฏิบัติงาน ) เป็นผู้ช่วย นางสาวฮานีซะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google