งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

2 นางหัทยา แตมามุ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นหัวหน้า
นางจินตนา ทิพย์วงศา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติงาน) เป็นผู้ช่วย นางสาวฮานีซะห์ เซาะแม เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ นางสาวกาญกดา แซ่เจา เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่

3 นางสาวศรัญยา บริบูรณ์สุข เจ้าหน้าที่
นางสาวดวงใจ พรมรักษา เจ้าหน้าที่ นายอับดุลเลาะ อาลี ปลัดอำเภอ (จพง. ปค. ชำนาญการ) นางสาวนูรีซัน กอเนาะ (จพง. ปค. ชำนาญงาน)

4 งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานการบริหารปกครองท้องที่ งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน งานกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และงานโรงแรม งานทะเบียนอาวุธปืน

5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google