งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Softw are Dreamwea ver 8 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA B05 51102010589.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Softw are Dreamwea ver 8 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA B05 51102010589."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Softw are Dreamwea ver 8 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA B05 51102010589

2 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver รายละเอียดของ ซอฟท์แวร์ Adobe Macromedia Dreamweaver ผู้พัฒนา : อะโดบีซิสเต็มส์ ( เริ่มพัฒนาโดย แมโครมีเดีย ) รุ่นเสถียร ล่าสุด : CS3 (9.0) รุ่นทดลอง ล่าสุด : (27 มีนาคม พ. ศ. 2550) โอเอส : Windows Mac OS X ชนิด : โปรแกรมแก้ไข HTML ลิขสิทธิ์ : Closed source เว็บไซต์ : macromedia.com/.../dreamwe aver/ รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

3 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน Dream weaver ประเภทของโปรแกรม Dreamweaver เป็น ซอฟแวร์ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ ทดลองใช้ (Shareware Software หรือ Trailware) โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ ทดลองใช้ หมายถึง โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ โดยสาธารณชนสามารถนำไป ทดลองใช้ได้ฟรี ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่าหากต้องการใช้ต่อไป หลังจากครบกำหนด ระยะเวลาทดลองใช้ ผู้ใช้จะต้อง จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้

4 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver คุณสมบัติ โปรแกรมจะทำการแปลงรหัสให้เป็น ภาษา HTML มีแถบเครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมการ ทำงาน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ช่วยใน การทำงานที่ดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น สนับสนุนเว็บเพจที่เป็นภาษาไทยได้ดี สามารถจัดการกับ รูปภาพเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องอาศัย Plugin สามารถเรียกใช้ตารางจากภายนอก โดยใช้ Text File เป็นโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการใช้ งาน CSS (Cadcading Style Sheet) มีความสามารถในการทำ Drop Down Menu รวมไปถึงการทำให้รูปภาพ เปลี่ยนเมื่อนำเมาส์ไปชี้ เป็นต้น รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

5 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver ลักษณะ เป็นโปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการ ใช้งานในแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) คือเป็นโปรแกรมประเภทคุณ ออกแบบมาอย่างไรกับ โปรแกรมของคุณ คุณก็เห็นงานของ คุณเป็นแบบนั้น การใช้ งานของโปรแกรมจะอำนวยความ สะดวกให้กับกาออกแบบ webpage เป็นอย่างมาก เนื่องจาก เรา ไม่จำ เป็นต้องมานั่งเรียนรู้ CODE ของ HTML เลย เราก็สามารถสร้าง website ได้อย่างมือ อาชีพ ซึ่งโปรแกรมในแนวทางเดียวกันกับโปร แกรม Dreamweaver ก็ยกตัวอย่าง เช่น โปรแกรม FrontPage จากค่าย Microsoft เป็นต้น รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

6 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver เว็บไซน์ที่เกี่ยวข้อง บทความและการใช้งาน : http://www.webthaidd. com/dreamweaver/ Download : http://www.soft32.c om/Download/free- trial/Macromedia_Dr eamweaver/4-1952- 0.html http://www.soft32.c om/Download/free- trial/Macromedia_Dr eamweaver/4-1952- 0.html รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

7 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver ตัวอย่างงาน เว็บไซน์ตัวอย่างที่ใช้ โปรแกรม Dreamweaver รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

8 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver เหตุผลที่สนใจ เพราะ เวลาที่ต้องเขียนเว็บไซน์ก่อน หน้านี้ ที่ยังไม่รู้จัก โปรแกรมนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก มาก เพราะเราไม่ สามารถรู้รูปแบบที่แท้จริงว่า เมื่อเรา เขียนโค้ดลงไป แล้วจะมีรูปแบบออกมาเป็นแบบไหน และยังต้องจำ โค้ดอีก ( ถ้าเขียนไม่ถูกตัวเดียวก็จะ ผิดไปทั้งหมด ) แต่เมื่อ ใช้โปรแกรมนี้ก็รู้สึกชอบใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสะดวกมากที่ไม่ต้องจำโค้ด ได้ ทุกตัวก็เขียนได้แล้ว และยังได้เห็น รูปแบบของงานที่แน่นอน ตอนเราเขียนด้วย รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน

9 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Dream weaver ผู้จัดทำ น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล [Farin] SC1GA 51102010589 กลุ่ม B05 คณะ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ( อัญมณี และเครื่องประดับ ) รายละเอียด ของ ซอฟท์แวร์ ผู้จัดทำ คุณสมบัติ ลักษณะ เว็บไซน์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ สนใจ ประเภทของ โปรแกรม ตัวอย่าง งาน


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA 51102010589 B05 Softw are Dreamwea ver 8 น. ส. ทวินันท์ อิสริยเมธีกุล SC1GA B05 51102010589.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google