งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux รุ่น 40702 6 ยี่ห้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux รุ่น 40702 6 ยี่ห้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux รุ่น 40702 6 ยี่ห้อ

2 HOLDLUX/FC RECORDLIGHT SOURCERECALL ZERO % C = Mercury L = Tungsten/Daylight S = Sodium F = Fluorescent RANGE 2000 200 20000 2000 50000 5000 LUX FC POWER เปิด / ปิด เครื่อง ปุ่มเก็บ ข้อมูล ปุ่มเซ็ต ศูนย์ หน้า จอแสดงผ ล ชนิดของ แหล่งกำเนิด แสง ปุ่มการ กระจาย ของแสง ปุ่มเลือก แหล่งกำเนิด แสง ปุ่มค้างค่า ตรวจวัด ปุ่มเลือกหน่วย ตรวจวัด ปุ่มอ่านค่า ข้อมูล ปุ่มเลือกช่วง การตรวจวัด

3 ขั้นตอนการใช้งาน 1. เปิดเครื่อง “Power Off/On” 2. ทำการ Zero calibration Sensor โดย 2.1 ปิดฝาครอบ Light Sensor 2.2 เลือกช่วงการตรวจวัด เป็น 2000 Lux 2.3 กดปุ่ม “Zero” หน้าจอ จะแสดงผล 0 2.4 เปิดฝาครอบ Light Sensor ออก

4 ขั้นตอนการใช้งาน ( ต่อ ) 3. กดปุ่ม “Lux/Fc” เพื่อเลือกหน่วย ตรวจวัด 4. กดปุ่ม “Light Source Select” เพื่อเลือกชนิดของแหล่งกำเนิด แสง ดังนี้ 4.1 L = Tungsten/Daylight 4.2 F = Fluorescent 4.3 S = Sodium 4.4 C = Mercury (Halogen,Metal Halide เลือก L)

5 L = Tungsten/Daylight

6 F = Fluorescent

7 S = Sodium

8 C = Mercury นีออน, อาร์กอน

9 ขั้นตอนการใช้งาน ( ต่อ ) 5. กดปุ่ม “Range” เพื่อเลือก ช่วงการตรวจวัด โดยเลือกจาก ช่วงตรวจวัดที่สูงที่สุดแล้วลด ช่วงตรวจวัดลงมา 5.1 ถ้าหน้าจอแสดงผล “----” ค่าของแสงสูงเกินช่วงที่เลือกไว้ ให้เลือกช่วงสูงขึ้น 5.2 ถ้าหน้าจอแสดงผล “ ” ค่าของแสงต่ำเกินช่วงที่เลือกไว้ ให้เลือกช่วงต่ำลงมา

10 ขั้นตอนการใช้งาน ( ต่อ ) 6. วาง Light Sensor บริเวณ ที่จะตรวจวัด ในช่วง 20,000 Lux และ 5,000 Fc เลขหลักสุดท้ายจะ อยู่บรรทัดล่างของหน้าจอ ส่วนช่วง 50,000 Lux เลข สองหลักสุดท้ายจะอยู่ บรรทัดล่างของหน้าจอ

11 ค้างค่าตรวจวัดได้โดยกดปุ่ม “Data Hold” จะมี “D.H.” ด้านบนหน้าจอ กดปุ่ม “Data Hold” อีกครั้งเพื่อกลับสู่การ ตรวจวัด Data Hold

12 การเก็บข้อมูล 1. กดปุ่ม “Record” หน้าจอจะแสดง “REC” 2. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าสูงสุด หน้าจอจะแสดง “MAX” 3. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าต่ำสุด หน้าจอจะแสดง “MIN” 4. กดปุ่ม “Recall” เพื่ออ่านค่าเฉลี่ย หน้าจอจะแสดง “AVG” 5. เลิกเก็บข้อมูลกด “Record” สัญลักษณ์ทั้ง 3 จะหายไป

13 ข้อแนะนำ 1. เลื่อนปรับความสว่างของหน้าจอ ได้จากปุ่มด้านขวาของตัวเครื่อง 2. ควรทำการ Zero calibration เมื่อเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้ง

14 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนจะ แสดง “LBT” มุมซ้ายของจอ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ จะใช้ งานได้อีก 2 ชั่วโมง 1. ถอด Rubber Protective Holster ออก 2. ถอดฝาครอบช่องใส่ แบตเตอรี่ออก 3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ 4. ปิดฝาครอบช่องใส่ถ่าน

15 แบบ 2x2

16 แบบ pattern

17 การคำนวณ พ. ท. 2  2 แสงเฉลี่ย = จุดที่ 1 + จุดที่ 2 + จุดที่ 3 3 รูปแบบของหลอดไฟ แสงเฉลี่ย =p1 + p2P 2 q1 +q2 +q3 +q4Q 4 t1 +t2 +t3 +t4T 4 r1 +r2 +r3 +r4 +r5 +r6 +r7 +r8 R 8 แทนค่าในสูตรหน้า 265


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสง Foot Candle Lux รุ่น 40702 6 ยี่ห้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google