งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้งานกล่องรับ สัญญาณ CREATECH CT-1 และ เสาอากาศรับสัญญาณ ดิจิตอล CREATECH AT-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้งานกล่องรับ สัญญาณ CREATECH CT-1 และ เสาอากาศรับสัญญาณ ดิจิตอล CREATECH AT-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้งานกล่องรับ สัญญาณ CREATECH CT-1 และ เสาอากาศรับสัญญาณ ดิจิตอล CREATECH AT-1

2 สินค้า CREATECH กล่องรับสัญญาณดิจิตอล ทีวี (Set-Top Box) CREATECH CT-1 เสารับสัญญาณดิจิตอล ทีวี (Antenna) CREATECH AT-1

3 • รองรับระบบดิจิตอลทีวี (DVB-T2) • อัดรายการได้ (Record) ทั้งรายการสดและตั้ง เวลาอัดล่วงหน้า • เป็นเครื่อง Media Player เล่นไฟล์หนัง, เพลง, ภาพนิ่ง เกือบทุกตระกูลไฟล์ • คุณภาพความคมชัดมากกว่าด้วย 1080P • สินค้าถูกต้องภายใต้การรับรองของ กสทช. • สามารถอัพเดท Software ทั้ง Auto และ Manual คุณสมบัติเด่นกล่องดิจิตอลทีวี CREATECH

4 CREATECH DVB-T2 got the Certificate - Type Approval from Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

5 อุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่อง

6 คุณสมบัติเด่นเสารับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี CREATECH AT-1 (Indoor – Active) • ระบบ Active สามารถเปิดไฟเลี้ยง DC5V. จาก กล่องรับสัญญาณดิจิตอล • รองรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (DVB-T2) โดยตรง (UHF: ~470 – 862 Mhz.) • ขนาดกะทัดรัด สามารถย้ายหาสัญญาณด้วย ตัวเองง่ายๆ • ฐานแม่เหล็ก • สามารถใช้กับกล่องดิจิตอลทีวีทุกยี่ห้อ

7 วิธีการต่อพ่วง เสาอากาศ ต่อ TV ( โดยสาย HDMI TV รุ่นเดิม ( โดยสาย AV) Adaptor หมายเหตุ - สามารถใช้กับทีวีได้ทุกรุ่น - สามารถใช้เสาอากาศทั้งภายในและภายนอก

8 ช่องรายการที่จะดูได้ในอนาคต

9 รีโมทคอนโทรล 1. ปุ่มกดเข้าสู่หรือออกจาก สภาวะใช้งาน 2.play/pause ปุ่มทำการเริ่มเล่น / และหยุดเล่น 3.FAV ปุ่มรายการที่ชอบ 4.STOP/Page a) เพื่อหยุดเล่นโหมดทีวี / โหมดฟังเพลง / โหมดไทม์ชิพ b) โหมดเมนู เพื่อเลือนหน้าจอลง 5.Colour buttons การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ 6.AUDIO ปุ่มเลือกภาษาเสียง 7.Sub ปุ่มเลือกคำบรรยายใต้ภาพ 8.Text ภาษาข้อความ 9.Timeshift เข้าโหมดไทม์ชิพ ( หยุดเวลา ) 10.EXIT ออกจากหน้าปัจจุบัน 11.BACK ย้อยกลัยไปยังก่อนหน้านี้ 12.ch+ ปุ่มเปลี่ยนช่องขึ้น ch- ปุ่มเปลี่ยนช่องลง 13.vol+ ปุ่มเพิ่มเสียง vol- ปุ่มลดเสียง 14.Ok ปุ่มเลือก ( ยืนยันคำสั่ง ) 15.PREV / NEXT ปุ่มเร่งไปข้างหน้า หรือปุ่มย้อนกลับไปด้านหลัง 16.INFO ปุ่มเรียดกูข้อมูล 17.MENU ปุ่มดูหน้าเมนูหลัก 18.Page+ ปุ่มอัดรายการ Page- ปุ่มยกเลิกการอัด 19.EPG เรียกดูโปรแกรมรายการอิเล็คทรอนิคส์ 20.0-9 number buttons ปุ่มตัวเลขช่อง 21.TV/RADIO ปุ่มเลือก ทีวี / วิทยุ 22.MUTE ปุ่มระงับสัญญาณเสียงชั่วคราว

10 1. เครื่องจะตั้งให้ค้นหาช่องอัตโนมัติให้กดปุ่ม OK ในกรณี ใช้เสาอากาศปกติ ( แล้วข้ามไปข้อ 6) แต่ใน กรณีเสาอากาศ INDOOR ( ไปข้อ 2 ตามลำดับ ) ตามภาพ ( ในกรณีที่หา สัญญาณไม่เจอให้ขยับเสา อากาศ หรือ เปลี่ยนจุดรับสัญญาณ ) 2. เลือก Function ค้นหาช่องแล้วกดปุ่ม OK 3. เลื่อนแถบสีมาที่ Antenna Power ถ้าใช้เสาอากาศปกติแบบก้างปลา Outdoor ปกติให้ ปิด 4. ถ้าใช่เสา Indoor ของ Createch ให้ Antenna Power เปิด การค้นหาสัญญาณ ดิจิตอล

11 5. เลื่อนแถบสีมา Funtion ค้นหาอัตโนมัติแล้วกดปุ่ม O.K. 6. เครื่องจะทำการค้นหาช่องรายการเอง 7. ขณะเครื่องทำการค้นหาช่องรายการ 8. เมื่อค้นหาช่องรายการเสร็จสิ้น การค้นหาสัญญาณ ดิจิตอล ( ต่อ )

12 การเล่น MEDIA PLAYER 1. ให้ใส่ Thumb Drive ใน USB PORT กด MENU เลือก USB เลื่อนแถบสีมาที่มัตติมีเดีย แล้วกดปุ่ม O.K. 2. เลือก Function ที่ต้องการเล่นแล้วกดปุ่ม O.K. มี 4 ประเภทคือ 1. เพลง 2. ภาพ 3. ภาพยนตร์ 4.PVR 3. เลื่อนแถบสีมาที่ไฟล์ที่ต้องการเล่นแล้วกดปุ่ม O.K. 4. ถ้าเป็นไฟล์ภาพยนต์หรือ PVR ต้องการดูเต็มจอให้กด ปุ่มสี แดงที่รีโมท

13 การอัดรายการโปรด (P V R ) การอัดรายการ หรือ P V R 1. ให้กดปุ่ม REC ( มีจุดสีแดง ) สังเกตมุมทางซ้าย มือบนของโทรทัศน์ จะมีเวลาอัด คือ เริ่มการอัด ( ต้องมี THUMB DRIVE อยู่ใน USB PORT เสมอ ) 2. เมื่อจะทำการหยุดอัดรายการให้กดปุ่ม PAGE ( มี จุดสีขาว ) เครื่องจะถาม ว่า ต้องการหยุดใช่หรือไม่ ให้กดปุ่ม OK 3. เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อน แถบมาที่ UBS ไปมัลติมีเดีย แล้วเลือก P V R 3. เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อน แถบมาที่ UBS ไปมัลติมีเดีย แล้วเลือก P V R 4. เลือกไฟล์ที่เป็น HBPVR

14 การอัดรายการโปรด (P V R ) การอัดรายการ หรือ P V R ( ต่อ ) 5. ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น แล้วกด ปุ่ม ok 6. เมื่อมีภาพเล่นแล้วให้กดปุ่มสีแดง จะขยายเต็ม จอ 3. เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อน แถบมาที่ UBS 7. ถ้าต้องหยุดเล่นให้กดปุ่ม PAGE เครื่องหยุด เล่น

15 การอัดรายการโปรด (P V R ) การหยุดรายการอัตโนมัติ (TIMESHIFT) 1. ให้กดปุ่ม Timeshift ( ปุ่มเป็นรูปเวลา ) รายการจะ หยุดอัตโนมัติ จะมีเวลาอัด คือ เริ่มการอัด ( ต้องมี THUMB DRIVE อยู่ใน USB PORT เสมอ ) 2. เมื่อต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม Timeshift อีกครั้ง หนึ่ง สังเกตุจะมีแทบสี ด้านล่างของจอโทรทัศน์ คือเครื่องกำลังเล่นให้ ต่อเนื่อง 3. เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อน แถบมาที่ UBS 3. ถ้าต้องการจะออกจากรายการที่หยุด Timeshift ให้กดปุ่ม PAGE รายการจะกลับเข้าไปรายการในเวลาปรกติ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้งานกล่องรับ สัญญาณ CREATECH CT-1 และ เสาอากาศรับสัญญาณ ดิจิตอล CREATECH AT-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google