งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้า CREATECH กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top Box) CREATECH CT-1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้า CREATECH กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top Box) CREATECH CT-1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้งานกล่องรับสัญญาณ CREATECH CT-1 และ เสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอล CREATECH AT-1

2 สินค้า CREATECH กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top Box) CREATECH CT-1
เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Antenna) CREATECH AT-1

3 คุณสมบัติเด่นกล่องดิจิตอลทีวี CREATECH
รองรับระบบดิจิตอลทีวี (DVB-T2) อัดรายการได้ (Record) ทั้งรายการสดและตั้งเวลาอัดล่วงหน้า เป็นเครื่อง Media Player เล่นไฟล์หนัง, เพลง, ภาพนิ่ง เกือบทุกตระกูลไฟล์ คุณภาพความคมชัดมากกว่าด้วย 1080P สินค้าถูกต้องภายใต้การรับรองของ กสทช. สามารถอัพเดท Software ทั้ง Auto และ Manual

4 CREATECH DVB-T2 got the Certificate - Type Approval from Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

5 อุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่อง

6 คุณสมบัติเด่นเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี CREATECH AT-1 (Indoor – Active)
ระบบ Active สามารถเปิดไฟเลี้ยง DC5V. จากกล่องรับสัญญาณดิจิตอล รองรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (DVB-T2) โดยตรง (UHF: ~470 – 862 Mhz.) ขนาดกะทัดรัด สามารถย้ายหาสัญญาณด้วยตัวเองง่ายๆ ฐานแม่เหล็ก สามารถใช้กับกล่องดิจิตอลทีวีทุกยี่ห้อ

7 วิธีการต่อพ่วง เสาอากาศ หมายเหตุ สามารถใช้กับทีวีได้ทุกรุ่น
TV รุ่นเดิม (โดยสาย AV) เสาอากาศ ต่อ TV (โดยสาย HDMI Adaptor หมายเหตุ สามารถใช้กับทีวีได้ทุกรุ่น สามารถใช้เสาอากาศทั้งภายในและภายนอก

8 ช่องรายการที่จะดูได้ในอนาคต

9 รีโมทคอนโทรล 1.ปุ่มกดเข้าสู่หรือออกจาก สภาวะใช้งาน
2.play/pause ปุ่มทำการเริ่มเล่น/และหยุดเล่น 3.FAV ปุ่มรายการที่ชอบ 4.STOP/Page a)เพื่อหยุดเล่นโหมดทีวี/โหมดฟังเพลง/โหมดไทม์ชิพ b)โหมดเมนู เพื่อเลือนหน้าจอลง 5.Colour buttons การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ 6.AUDIO ปุ่มเลือกภาษาเสียง 7.Sub ปุ่มเลือกคำบรรยายใต้ภาพ 8.Text ภาษาข้อความ 9.Timeshift เข้าโหมดไทม์ชิพ(หยุดเวลา) 10.EXIT ออกจากหน้าปัจจุบัน 11.BACK ย้อยกลัยไปยังก่อนหน้านี้ 12.ch+ ปุ่มเปลี่ยนช่องขึ้น ch- ปุ่มเปลี่ยนช่องลง 13.vol+ ปุ่มเพิ่มเสียง vol- ปุ่มลดเสียง 14.Ok ปุ่มเลือก(ยืนยันคำสั่ง) 15.PREV / NEXT ปุ่มเร่งไปข้างหน้า หรือปุ่มย้อนกลับไปด้านหลัง 16.INFO ปุ่มเรียดกูข้อมูล 17.MENU ปุ่มดูหน้าเมนูหลัก 18.Page+ ปุ่มอัดรายการ Page- ปุ่มยกเลิกการอัด 19.EPG เรียกดูโปรแกรมรายการอิเล็คทรอนิคส์ number buttons ปุ่มตัวเลขช่อง 21.TV/RADIO ปุ่มเลือก ทีวี/วิทยุ 22.MUTE ปุ่มระงับสัญญาณเสียงชั่วคราว

10 การค้นหาสัญญาณดิจิตอล
1. เครื่องจะตั้งให้ค้นหาช่องอัตโนมัติให้กดปุ่ม OK ในกรณี ใช้เสาอากาศปกติ (แล้วข้ามไปข้อ 6) แต่ในกรณีเสาอากาศ INDOOR (ไปข้อ 2 ตามลำดับ) ตามภาพ (ในกรณีที่หาสัญญาณไม่เจอให้ขยับเสา อากาศ หรือ เปลี่ยนจุดรับสัญญาณ) 2. เลือก Function ค้นหาช่องแล้วกดปุ่ม OK 3. เลื่อนแถบสีมาที่ Antenna Power ถ้าใช้เสาอากาศปกติแบบก้างปลา Outdoor ปกติให้ ปิด 4. ถ้าใช่เสา Indoor ของ Createch ให้ Antenna Power เปิด

11 การค้นหาสัญญาณดิจิตอล(ต่อ)
5. เลื่อนแถบสีมา Funtion ค้นหาอัตโนมัติแล้วกดปุ่ม O.K. 6. เครื่องจะทำการค้นหาช่องรายการเอง 7. ขณะเครื่องทำการค้นหาช่องรายการ 8. เมื่อค้นหาช่องรายการเสร็จสิ้น

12 2.เลือก Function ที่ต้องการเล่นแล้วกดปุ่ม O.K.
การเล่น MEDIA PLAYER 1.ให้ใส่ Thumb Drive ใน USB PORT กด MENU เลือก USB เลื่อนแถบสีมาที่มัตติมีเดีย แล้วกดปุ่ม O.K. 2.เลือก Function ที่ต้องการเล่นแล้วกดปุ่ม O.K. มี 4 ประเภทคือ1.เพลง 2.ภาพ 3.ภาพยนตร์ 4.PVR 3.เลื่อนแถบสีมาที่ไฟล์ที่ต้องการเล่นแล้วกดปุ่ม O.K. 4.ถ้าเป็นไฟล์ภาพยนต์หรือ PVR ต้องการดูเต็มจอให้กด ปุ่มสีแดงที่รีโมท

13 การอัดรายการโปรด (P V R ) การอัดรายการ หรือ P V R
1.ให้กดปุ่ม REC (มีจุดสีแดง) สังเกตมุมทางซ้ายมือบนของโทรทัศน์ จะมีเวลาอัด คือ เริ่มการอัด (ต้องมี THUMB DRIVE อยู่ใน USB PORT เสมอ) 2.เมื่อจะทำการหยุดอัดรายการให้กดปุ่ม PAGE (มีจุดสีขาว) เครื่องจะถาม ว่า ต้องการหยุดใช่หรือไม่ ให้กดปุ่ม OK 3.เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อนแถบมาที่ UBS ไปมัลติมีเดีย แล้วเลือก P V R 3.เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อนแถบมาที่ UBS ไปมัลติมีเดีย แล้วเลือก P V R 4. เลือกไฟล์ที่เป็น HBPVR

14 การอัดรายการโปรด (P V R ) การอัดรายการ หรือ P V R (ต่อ)
5.ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น แล้วกด ปุ่ม ok 6.เมื่อมีภาพเล่นแล้วให้กดปุ่มสีแดง จะขยายเต็มจอ 7.ถ้าต้องหยุดเล่นให้กดปุ่ม PAGE เครื่องหยุดเล่น 3.เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อนแถบมาที่ UBS

15 การอัดรายการโปรด (P V R ) การหยุดรายการอัตโนมัติ (TIMESHIFT)
จะมีเวลาอัด คือ เริ่มการอัด (ต้องมี THUMB DRIVE อยู่ใน USB PORT เสมอ) 2.เมื่อต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม Timeshift อีกครั้งหนึ่ง สังเกตุจะมีแทบสี ด้านล่างของจอโทรทัศน์ คือเครื่องกำลังเล่นให้ต่อเนื่อง 3.ถ้าต้องการจะออกจากรายการที่หยุด Timeshift ให้กดปุ่ม PAGE รายการจะกลับเข้าไปรายการในเวลาปรกติ 3.เมื่อต้องการดูรายการที่อัดให้กดปุ่ม menu เลื่อนแถบมาที่ UBS


ดาวน์โหลด ppt สินค้า CREATECH กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (Set-Top Box) CREATECH CT-1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google