งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

2 Software Operating Systems Windows Mac OS Linux Educational System Software Utility Software Application Software Antivirus & Spyware Internet Mutlimedia Office Tools Utilities & Driver Web Based ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

3 System Software Operating System Utility Software ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

4 Operating System Microsoft Windows – DOS (Disk Operating System) – Windows 3.1 (Janus) – Windows 95 (Chicago) – Windows 98 (Memphis) – Windows ME (Millennium Edition) – Windows 2000 – Windows NT – Windows Server 2003, 2008 – Windows XP (Experience) – Windows.NET Longhorn (Alpha Build 3683) – Windows Vista – Windows 7 ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

5 Operating System Linux – List of linux distributions (Base) Debian – Knoppix, Ubantu Gentoo Pacman RPM – Fedora » Red Hat Enterprise Linux – Mandriva Linux Slackware – Slax ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

6 Operating System Mac OS – System 1, 2, 3 and 4 – System Software 5 – System Software 6 – System 7 Mac OS 7.6 – Mac OS 8 – Mac OS 9 – Mac OS X (name after a big cats) ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

7 Usage share of web client operating systems. (Source: Median values from Usage share of operating systems for August 2011.) Median values from Usage share of operating systems for August 2011.) Windows XP (35.21%) Windows 7 (31.21%) Windows Vista (11.27%) Mac OS X (7.31%) iOS (3.38%) Linux (2.25%) See also: Usage share of operating systemsUsage share of operating systems ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

8 Utility Software – Disk storage – Disk defragmenters – Disk Checkers – Disk Cleaners – Disk space analyzers – Disk partitions – Backup – Disk compression – Archive – System profilers –System monitors –Anti-virus –Hex editors –Data compression –Cryptographic –Registry cleaners –Network utilities –Screensavers ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

9 Application Software Antivirus & Spyware Educational Software Internet Mutimedia Office Tools Utilities & Drivers Web Baesd ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

10 Application Software Antivirus & Spyware – Antivirus – Spyware ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

11 Application Software Educational Software – Edutainment – Games ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

12 Application Software Internet – Browsers – Email – eXe – File Sharing – Instant Messaging – Media Players – Podcast – RSS readers ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

13 Application Software Multimedia – 3D Animation – Graphics Editing – Players – Sound Editing – Video Editing ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

14 Application Software Office Tools – Desktop Publishing – Office Application – Text Editors ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

15 Office Application Type of Office – Word processor – Spreadsheet – Presentation – Database ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

16 Office Application Offices is support Operating Systems – Microsoft Office Operating systems can uses – Microsoft Windows – Mac OS – OpenOffice.org Operating systems can uses – Linux – Microsoft Windows – Mac OS ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

17 Application Software Utilities & Drivers – Archive – CDROM-DVD – Drivers – Networking Tools – Security ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554

18 Application Software Web Based – Learning Management – Library Management – Other – Student Information Systems ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ /2554


ดาวน์โหลด ppt Software ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์ ลิขสิทธิ์ โดย ส. อ. ประกาศิต วรนุช ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เฉลิมกาณจนา บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google