งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OSes: 1. Intro 1 Operating Systems v วัตถุประสงค์ – นำเสนอหลักการของระบบปฏิบัติการ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ (Chapter 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OSes: 1. Intro 1 Operating Systems v วัตถุประสงค์ – นำเสนอหลักการของระบบปฏิบัติการ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ (Chapter 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OSes: 1. Intro 1 Operating Systems v วัตถุประสงค์ – นำเสนอหลักการของระบบปฏิบัติการ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ (Chapter 1)

2 OSes: 1. Intro 2 เนื้อหา 1.OS คืออะไร 2. ระบบคอมพิวเตอร์ในอดีต –early systems, batch systems, multiprogramming, time-sharing, desktop systems 3. ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน –multiprocessor systems, distributed, real- time, handheld, etc.

3 OSes: 1. Intro 3 1. OS คืออะไร Application Software Operating System Computer Hardware compilereditor ….. database User 1User 2User N …..

4 OSes: 1. Intro 4 คุณลักษณะที่สำคัญ v OS คือโปรแกรมที่ทำงานเป็น ตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ – เตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเอ็กซีคิวต์ (Execute) โปรแกรมได้ – ทำให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกสบาย – ทำให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ continued

5 OSes: 1. Intro 5 v การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocator) – เช่น เวลา CPU, หน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ I/O ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ – หลีกเลี่ยงการติดขัด (dead lock) v การควบคุม (control program) – ควบคุมการเอ็กซีคิวต์โปรแกรมของผู้ใช้ และการทำงานของอุปกรณ์รับส่งข้อมูล v แก่นแท้ (Kernel) เป็นโปรแกรมที่ ทำงานตลอดเวลา นิยามของระบบปฏิบัติการ

6 OSes: 1. Intro 6 2. ระบบคอมพิวเตอร์ในอดีต v 2.1. Early Systems v 2.2. Batch Systems v 2.3. Multiprogramming Systems v 2.4. Time-Sharing v 2.5. Desktop Systems

7 OSes: 1. Intro 7 2.1. Early Systems v ใช้งานได้คนเดียวเฉพาะผู้ที่เข้าใจระบบ เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สร้าง คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นขึ้นมา ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการ ควบคุมสวิทช์และหลอดไฟต่าง ๆ v โหลดโปรแกรมจากเทป v การ setup ช้า v คอมพิวเตอร์ราคาแพงมาก ComputeReadPrint ComputeReadPrint

8 OSes: 1. Intro 8

9 9 2.2. Batch Systems v Motivation: ใช้งานคอมพิวเตอร์มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น – มีผู้ควบคุมเฉพาะในแต่ละเครื่อง – การ์ด และ เทป จะต้องนำส่งผู้ควบคุมเครื่อง v งานที่เหมือนกันจะส่งไปทำงานในลำดับ เดียวกัน – ไม่มีการตอบสนองระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ – ข้อผิดพลาดจะถูกพิมพ์ออกกระดาษเพื่อใช้ ตรวจสอบ – ใช้เวลาทำงานในแต่ละงานนาน

10 OSes: 1. Intro 10

11 OSes: 1. Intro 11 $END data cards $RUN program cards Control Cards v User’s cards included control cards to guide the monitor. $JOB

12 OSes: 1. Intro 12 Off-line,On-line I/O Processing Card Reader CPU Line Printer On-line: Card Reader CPU Line Printer Off-line: tape drives

13 OSes: 1. Intro 13 Spooling Card Reader CPU Line Printer disk I/O v Job pool on disk, scheduled by OS

14 OSes: 1. Intro 14 Benefit Of Spooling ComputeReadPrint ComputeReadPrint ComputeReadPrint

15 OSes: 1. Intro 15 2.3. Multiprogrammed Systems v มีหลาย ๆ งานในหน่วยความจำ ณ เวลา หนึ่ง v Multiprogramming อนุญาตให้ OS สลับ การทำงานถ้างานหนึ่งต้องหยุดรอ เหตุการณ์บางอย่าง v OS อาจจะสลับงานเข้า - ออกดิสก์ v ต้องมีวิธีการจัดการ CPU

16 OSes: 1. Intro 16 ระบบปฏิบัติกา ร งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 ตัวอย่างการจัดสรรหน่วยความจำ

17 OSes: 1. Intro 17 2.4 ระบบแบ่งส่วนเวลา (Time- Sharing) v หลาย ๆ งาน สามารถทำงานโดยการ สลับกันใช้งาน CPU – คล้าย ๆ multiprogramming v แตกต่างกันคือความเร็ว : ผู้ใช้แต่ละคน จำเป็นต้องใช้ซีพียูไทม์ (CPU time) เพียงเล็กน้อย ระบบจะสลับจากโปรเซส หนึ่งไปยังอีกโปรเซสหนึ่งอย่างรวดเร็ว จนผู้ใช้งานรู้สึกว่างานของเค้าทำงาน ตลอดเวลา v โปรแกรมที่กำลังทำงานเรียกว่า โปรเซส continued

18 OSes: 1. Intro 18 2.5. Desktop Systems v Personal computers – คอมพิวเตอร์ใช้งานคนเดียว ณ เวลาหนึ่ง v I/O devices –keyboards, mice, display screens, small printers v ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง สะดวกสบายคอมพิวเตอร์สามารถ ตอบสนองได้ตลอดเวลา continued

19 OSes: 1. Intro 19 3. ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 3.1. Multiprocessor Systems 3.2. Distributed Systems 3.3. Real-time Systems 3.4. Handheld Systems

20 OSes: 1. Intro 20 3.1. Multiprocessor Systems v คอมพิวเตอร์ที่มี cpu มากกว่า 1 ตัว แต่ สามารถแชร์ bus, clock, memory and devices – การเชื่อมต่อแบบแน่น (Tightly coupled system) continued

21 OSes: 1. Intro 21 v ประโยชน์ : – เพิ่ม Throughput คืออัตราความสำเร็จของ งาน – ประหยัดเงิน เพราะสามารถแชร์ทรัพยากร กันได้ – เพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่นถ้าเรามี ซีพียู 10 ตัว ชำรุดไป 1 ตัวระบบก็ยังสามารถทำงาน ต่อได้ v มี 2 ประเภทคือ : –symmetric multiprocessing –asymmetric multiprocessing

22 OSes: 1. Intro 22 3.1.1. Symmetric Multiprocessing v ระบบมัลติโปรเซสเซอร์แบบสมมาตร v เป็นระบบที่มีการแบ่งการประมวลผลงาน ที่เข้ามาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีซีพียูตัว ใดรับโหลดมากกว่าตัวอื่น v งาน หรือ ทรัพยากร จะแบ่งกันโดย อัตโนมัติ v ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันสนับสนุน symmetric (SMP)

23 OSes: 1. Intro 23 3.1.2. Asymmetric Multiprocessing v ระบบมัลติโปรเซสเซอร์แบบไม่สมมาตร v เป็นระบบที่มีการจัดสรรงานแต่ละแบบให้ ซีพียูแต่ละตัวประมวลผลที่แน่นอน v โดยจะมีซีพียูตัวหลัก (master CPU) ทำ หน้าที่ควบคุมระบบ และกำหนดงานให้กับ ซีพียูอื่น (slave CPU) v CPU แต่ละตัวทำงานคนละงาน

24 OSes: 1. Intro 24 3.2. ระบบกระจาย (Distributed Systems) v “The system is the network.” continued

25 OSes: 1. Intro 25 v Multiprocessors, but not sharing memory, clock, etc. – บางทีอาจจะอยู่คนละพื้นที่ – ระบบที่มีการเชื่อมต่อแบบหลวม (Loosely coupled system) v ประโยชน์ : – ไม่ต้องแบ่งทรัพยากร, ความเร็ว, ความ น่าเชื่อถือ – เหมาะกับธุรกิจในปัจจุบัน

26 OSes: 1. Intro 26 3.3. ระบบโต้ตอบฉับพลัน (Real-time Systems) v เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการตอบสนอง ทันทีทันใดเมื่อได้รับอินพุตเข้าไป v ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมเครื่องในโรงงาน อุตสาหกรรม การแพทย์

27 OSes: 1. Intro 27 3.4. Handheld Systems v Personal Digital Assistants (PDAs) v Cellular telephones v Issues: –limited memory –slow processors –small display screens

28 OSes: 1. Intro 28 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ v MS-DOS v WINDOWS v LINUX v UNIX v FreeBSD v Macintosh

29 OSes: 1. Intro 29 วิวัฒนาการของ Microsoft Windows v MS-DOS v WINDOWS 3.XX v WINDOWS 95 v WINDOWS 98 v WINDOWS ME v WINDOWS 2000 v WINDOWS XP v Windows Server 2003 v Windows Vista v Windows Server 2008


ดาวน์โหลด ppt OSes: 1. Intro 1 Operating Systems v วัตถุประสงค์ – นำเสนอหลักการของระบบปฏิบัติการ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ (Chapter 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google