งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Windows Bill Gates PC-DOSMS-DOS Microsoft Windows Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Windows Bill Gates PC-DOSMS-DOS Microsoft Windows Microsoft Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Windows Bill Gates PC-DOSMS-DOS Microsoft Windows Microsoft Office

2 MS-DOS MS-DOS Windows 3.1 Windows 3.1 Windows 95 Windows 95 Windows 98 Windows 98 Windows NT Windows NT Windows ME Windows ME Windows XP Windows XP Windows Vista Windows Vista Windows 7 Windows 7 Windows 8 Windows 8 Windows Evolution

3 Starter For Starter For Starter Home Basic & Home Premium Media Center Media Center Home Network Home NetworkProfessional Complete Communication Complete Communication Business Response Business ResponseUltimate Full Option Full Option Windows Edition

4

5

6 Windows 7 Features 1. Gadget คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่นำไปวางไว้บน desktop ทำให้ใช้งานได้ง่าย เช่น นาฬิกา ปฏิทิน CPU Meter 2. Personalize คือ พื้นที่ทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ทั้งภาพพื้นหลัง และรูปแบบของ ไอคอน 3. Taskbar Thumbnails Preview คือ การแสดงงานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกเปิดไว้ โดยแสดงเป็น Thumbnail บน Taskbar 4. Windows Flip (3D) คือ การสลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่ถูกเปิดไว้ (Alt + Tab) (Window + Tab) 5. Jump List คือ รายการเอกสาร และคำสั่งที่เรียกใช้จากโปรแกรม โดย right click บน icon ที่ปรากฎบน task bar 6. Aero Peek คือ การแอบดู Desktop ที่อยู่ล่างสุด ด้วยการเลื่อน mouse ไปด้านขวา สุดของ taskbar 7. Aero Shake คือ การซ่อนโปรแกรม / หน้าต่างอื่น ให้เหลือเพียงโปรแกรมที่ท่านจับไว้ หลังเขย่า 8. Aero Snap คือ การปรับขยายหน้าต่างอัตโนมัติ โดยเลื่อนไปบน หรือมุมซ้ายขวา หรือ Window + Arrow Windows Live Essential คือ โปรแกรมที่รวม application เพิ่มเติมในปี 2011 อาทิ Windows Movie Maker, Windows Live Messenger หรือ Windows Live Photo Gallery

7 Documents Music Pictures Videos Libraries

8 Method 1 Method 1 1. Right click on Start button 2. Click : Open Windows Explorer Method 2 Method 2 1. Click : Start or Press + 1. Click : Start or Press + 2. Click : All Programs 3. Click : Accessories 4. Click : Windows Explorer Opening Windows Explorer

9 Left Pane Right Pane Folder Detail Folder Tool Bar Status Bar Windows Explorer Components Menu Bar Title Bar

10 File & Folder Management Create Create Rename Rename Copy Copy Delete Delete Restore Restore Shift Delete Shift Delete Move Move Arrange Arrange

11 Multi Selection : Windows Explorer

12 Shutdown, Log off, Sleep, Stand By


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Windows Bill Gates PC-DOSMS-DOS Microsoft Windows Microsoft Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google