งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ อธิบายความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ อภิปรายองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบได้ อภิปรายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้ อธิบายเกี่ยวกับของโปรแกรมยูทิลิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ อธิบายความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ อภิปรายองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบได้ อภิปรายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้ อธิบายเกี่ยวกับของโปรแกรมยูทิลิตี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ อธิบายความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ อภิปรายองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบได้ อภิปรายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้ อธิบายเกี่ยวกับของโปรแกรมยูทิลิตี้ อธิบายถึงดีไวซ์ไดรเวอร์ได้

3 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท – ระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่จัดการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และมีส่วนติดต่อของผู้ใช้ – ยูทิลิตี้ หรือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ – ดีไวซ์ไดรเวอร์ – ตัวแปลภาษา

4 ระบบปฏิบัติการ เป็นตัวควบคุมและประสานการทำงานระหว่าง ฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ – จัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ – จัดเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User interface GUI – ดำเนินงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ Multitasking

5 การเริ่มต้นการทำงานของ ระบบปฏิบัติการ การบูทระบบ เป็นการเริ่มต้นการทำงานของ ระบบปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท – วอร์มบูท (Warm boot) เช่น การรีสตาร์ทเครื่อง การกด CTRL+ALT+DEL – โคลด์บูท (Cold boot) การเริ่มต้นทำงานหลังจาก เปิดสวิตซ์

6 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางรูปภาพ ไอคอน พอยน์เตอร์ วินโดว์ เมนู ไดอะล็อกบอกซ์ ตัวช่วยเหลือ ระบบไฟล์และโฟลเดอร์

7 ประเภทของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว มีการติดตั้งถาวร หรือ ฝังตัวในอุปกรณ์ และติดตั้งไว้ใน Rom ของตัวเครื่อง –Palm OS –Mobile OS Symbian BlackBerry OS iPhone OS Android Windows Phone 7

8 ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ใช้ติดตั้งบนระบบของเครื่องแม่ข่าย เพื่อ ให้บริการด้านต่าง ๆ กับเครื่องลูกข่าย เช่น –Netware –Window Server Database Server Internet Server –Unix –Linux –Ubuntu –Linux TLE

9 ระบบปฏิบัติการแบบสแตนอโลน เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของ คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะและโน้ตบุ๊ก เช่น –Windows –Mac OS –UNIX

10 วินโดวส์ (Windows) Windows NT Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Profressional Windows Millennium Edition Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 และ 8.1

11 การพัฒนาของ Windows การติดตั้งง่ายและรวเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนระบบมัลติทัช การค้นหาและติดตั้งไดรเวอร์ให้เองแบบอัติ โนมัติ เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความ ปลอดภัย

12 Mac OS พัฒนาโดยบริษัท Apple ทำงานร่วมกับเครื่องแมคอินทอช และ แมคบุ๊ค มีความสามารถสูง ใช้งานง่าย นิยมใช้กับงานกราฟฟิกและงานออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์

13 MAC OSX การทำงานแบบ Spotlight คือ การค้นหาแบบ ทันทันใด Dashboard Widgets คือ กลุ่มของโปรแกรม เฉพาะทาง ที่ช่วยการทำงาน โปรแกรม Boot camp ช่วยให้เครื่องคอม สามารถใช้ได้ทั้งแมคและวินโดว์ –Mac OS X 10.30 (Panther) –Mac OS X 10.40 (Tiger) –Mac OS X 10.50 (Leopard) –Mac OS X 10.60 (Snow Leopard)

14 Utility โปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยการ ทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ – โปรแกรมปรับแก้ปัญหา – โปรแกรมป้องกันไวรัส – โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง – โปรแกรมสำรองข้อมูล – โปรแกรมบีบอัดไฟล์

15 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ของ Windows BackUp และ Restore – คลิก Start เลือก All Program – เลือก BackUp and Restore เลือก Set up backup – เลือกปลายทางสำหรับการสำรองข้อมูล – เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการสำรอง – ติดตั้ง BackUp Wizard สำหรับแฟ้มข้อมูลที่เลือก ไว้

16 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ของ Windows Disk Cleanup – คลิก Start เลือก All Program – คลิกเลือก System Tool เลือก Disk CleanUp – เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการลบ – โปรแกรมทำการลบไฟล์ที่ได้เลือกไว้

17 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ของ Windows Disk Defragment – คลิก Start เลือก All Program – คลิกเลือก System Tool เลือก Disk Defragment – คลิกปุ่ม Defragment Disk เพื่อเริ่มดำเนินงาน และ เลือกไดรฟ์ – เมื่อดำเนินการ กดปุ่ม View Report ในการรายงาน – คลิก Close เพื่อปิดโปรแกรม

18 ชุดโปรแกรมยูทิลิตี้ Avast Free Antivirus Avira AntiVir Personal Microsoft Security Essentials Panda Cloud Antivirus

19 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ของ Windows Device Driver – เปิด Windows Update จาก All Program –Check for updates – เลือกรายการที่ระบบแนะนำให้ทำการอัพเดท – คลิก Install updates


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ อธิบายความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ อภิปรายองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบได้ อภิปรายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้ อธิบายเกี่ยวกับของโปรแกรมยูทิลิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google