งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Operating System มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Operating System มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Operating System มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 5 สิงหาคม 2556

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 ความหมายของ ระบบปฏิบัติการ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ประกอบขึ้นจากชุดโปรแกรมที่ทำ หน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และ ประสานการทำงานระหว่างทรัพยากร ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วน ที่เป็นซอฟต์แวร์ และส่วนที่เป็น ฮาร์ดแวร์ให้เป็นไปย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 ประโยชน์ / หน้าที่ ของ OS 1. การติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control devices) 3. จัดสรรทรัพยากร (Resources management) ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 DOS คอมพิวเตอร์ระดับ ไมโครคอมพิวเตอร์ในอดีต ใช้ ระบบปฏิบัติการที่จัดเก็บอยู่บนแผ่น บันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ คือ เอ็มเอ สดอส (Microsort Disk Operating System : MS-DOS) ซึ่งพัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟต์คอร์ปอเรชัน แต่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Microsoft Windows ซึ่งทำงานใน Graphic Mode ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 Windows วินโดวส์ (Windows) คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีลักษณะคล้าย แมคอิน ทอชโอเอส และมีเป้าหมาย เช่นเดียวกับ Linux, DOS, หรือ OS/2 ที่มีลักษณะเป็น GUI (Graphic User Interface) ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html ข้อมูลจาก http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter7/NT.htm

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 LINUX Linux คือระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นยูนิกซ์ โคลน และมีเป้าหมายเช่นเดียวกับ DOS, Windows 95, Windows NT หรือ OS/2 แต่เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ GPL (GNU Public License) ถูกพัฒนาเริ่มแรกโดยนักศึกษาชื่อ Linus B. Torvalds จาก University of Helsinki ประเทศ Finland ประกอบการเรียนในวิชา ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลจาก http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter7/linux.htm

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 Name of OS DOSMintCentOS iOS WindowsUbuntuClearOS MacOS SymbianDebianRedhatOS/2 Android FreeBSDFedora Solaris http://distrowatch.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ operating_systems

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 คำสั่งภายในของ DOS คำสั่งภายใน (Internal Command) เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ได้ทันที ตลอดเวลาที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ เพราะ คำสั่งประเภทนี้ถูกบรรจุลงใน หน่วยความจำหลัก (RAM) ตลอดเวลา หลังจากที่ Boot DOS ส่วนมากจะเป็น คำสั่งที่ใช้อยู่เสมอ เช่น CLS, DIR, COPY, REN เป็นต้น ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

9 http://www.thaiall.com/assembly Page: 9 คำสั่งภายนอกของ DOS คำสั่งภายนอก (External Command) คำสั่งนี้จะถูกเก็บไว้ในดิสก์หรือแผ่น DOS คำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำ เมื่อต้องการใช้คำสั่ง เหล่านี้คอมพิวเตอร์จะเรียกคำสั่งเข้าสู่ หน่วยความจำ ถ้าแผ่นดิสก์หรือ ฮาร์ดดิสก์ไม่มีคำสั่งที่ต้องการใช้อยู่ก็ไม่ สามารถเรียกคำสั่งนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง FORMAT, DISKCOPY, TREE, DELTREE เป็นต้น ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Operating System มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google