งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557

2 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ซ่อมป้ายหนีไฟ วันที่ 2 กันยายน 2557 ช่าง PPM ได้เข้ามาซ่อมป้าย หนีไฟ ชั้น 1 สวนดอก 3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ห้องน้ำส่วนกลาง ชาย / หญิง แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง ชาย / หญิง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ดูแลความสะอาดกระจกของตัวอาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ถูพื้นอาคารและเช็คกระจกแต่ละชั้น บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านความสะอาดรอบๆบริเวณ อาคาร แม่บ้าน กวาดน้ำที่ขังบริเวณลานจอดรถและใต้อาคาร เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนัก บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 ด้านความสะอาดรอบๆบริเวณ อาคาร แม่บ้าน กวาดเศษใบไม้ที่ร่วง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 ด้านความเรียบร้อย : บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า 5/9/2557 แม่บ้าน ถอนหญ้าบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อ ไม่ให้ลุกลาม บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท ซินต์เล่อร์ ( ไทย ตรวจเช็คลิฟต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัย ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันที่ 8/9/2557 ช่าง PPM ได้เข้ามาเช็คท่อน้ำประปาในห้องเก็บ ขยะ เนื่องจากท่อตันไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : เช็คท่อน้ำในห้อง เก็บขยะ

10 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ทำความ สะอาดห้องเก็บขยะ วันที่ 9/9/2557 แม่บ้าน ppm ล้างทำความสะอาดห้องเก็บ ขยะ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 เจ้าหน้าที่จาก Haak square มาสอน การใช้งาน วันที่ 10/9/2557 คุณเอ๋ จาก haak square มา สอนการใช้งาน haak square บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 วันที่ 12/9/2557 แม่บ้านจาก PPM ได้เข้ามาทำ ความสะอาดห้องลูกบ้าน 302 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

13 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลางของอาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

14 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้าน PPM ทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง ชาย / หญิง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

15 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : พื้นที่สีเขียว วันที่ 16/9/2557 แม่บ้าน ตกแต่งดอกไม้และกำจัดวัชพืช บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

16 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : เช็ค ลิฟต์ประจำเดือน วันที่ 16/9/2557 เจ้าหน้าที่จาก บ. จาร์ดิน ชิลเลิอร์ ได้เข้ามา เช็คลิฟต์ประจำเดือน กันยายน 2557 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

17 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ช่าง PPM เข้ามาใส่คลอลีนและปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ วันที่ 16/9/2557 ช่าง ppm เข้ามาใส่คลอลีนและปรับสภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

18 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด 18/9/2557 แม่บ้านทำความสะอาดและปัดหยักไย่ในห้องไฟ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

19 ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ): รอยร้าวกำแพง 22/9/2557 ช่าง kkn มาทาสีบริเวณกำแพง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

20 ด้านกายภาพ ( ภาพลักษณ์ ): ห้องฟิสเนต 25/9/2557 พ่อบ้านแม่บ้าน ทำความสะอาดห้องฟิสเนต บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

21 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ฉีดพ่นยา กำจัด มด แมลงสาป ปลวก 26/9/2557 เจ้าหน้าที่จาก บ. ซีเอ็มเพสเทค มาฉีดยากำจัดแมลง มด ปลวก บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

22 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD วันพลัส สวนดอก 3 ไม่มีโต๊ะ รปภ. ใช้รปภ. ร่วมกันทั้ง 3 อาคาร


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google