งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 3.20% 19 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 (307 วัน ) รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 3.20% 19 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 (307 วัน ) รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 3.20% 19 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 (307 วัน ) รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 54.60% งานพื้น Post-Tension 93.34% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 25.49% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 38.23% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 47.48% Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

2 ภาพรวมโครงการ Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

3 งานโครงสร้าง อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

4 งานโครงสร้าง อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

5 ความก้าวหน้างานเหล็กเสริมพื้น, สลิง ชั้น 2 อาคารจอดรถ และ สโมสร ความก้าวหน้างานไม้แบบพื้น สระว่ายน้ำอาคารจอดรถและ สโมสร Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

6 ความก้าวหน้างานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 งานโครงสร้าง ความก้าวหน้างานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

7 ความก้าวหน้างานเสาเอ็นทับหลัง ชั้น 19 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานเสาเอ็นทับหลัง ชั้น 19 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

8 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 18 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 18 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

9 ความก้าวหน้างานฉาบผนัง ชั้น 16 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานฉาบผนัง ชั้น 16 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

10 ความก้าวหน้างานพื้นห้องพักชั้น 9 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานพื้นห้องพักชั้น 9 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

11 ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องผนัง ห้องน้ำห้องพัก ชั้น 9 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องผนัง ห้องน้ำห้องพัก ชั้น 8 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

12 ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น 13 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียง ชั้น 15 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

13 ความก้าวหน้างานติดตั้งราวบันได ชั้น 19-20 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ ความก้าวหน้างานติดตั้งบันได ชั้น 19- 20 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010

14 งานเสาเข็มรอบรั้วโครงการ งานโยธาภายนอก Supalai Park @ Tiwanon As of Oct 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 3.20% 19 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 (307 วัน ) รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google