งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ33208

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ33208"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ33208
ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

2 รายละเอียดวิชา 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์
1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน K (ความรู้) 40 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อยประจำหน่วย) P (ทักษะ) 20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย (หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน A (จิตพิสัย) 20 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ ปลายภาคเรียน 20 คะแนน

3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4 เฉลย 1. 1 2. 1 3. 3 4. 3 5. 1 6. 3 7. 3 8. 4 9. 1 10. 3

5 เฉลย 11. 1 12. 2 13. 4 14. 2 15. 1 16. 4 17. 1 18. 3 19. 2 20. 3


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ33208

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google