งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน อ 33208 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน อ 33208 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน อ ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

2 รายละเอียดวิชา 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน K ( ความรู้ )40 คะแนน K ( ความรู้ )40 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อย ประจำหน่วย ) 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อย ประจำหน่วย ) P ( ทักษะ )20 คะแนน P ( ทักษะ )20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบท เมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่ ) แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบท เมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่ ) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน A ( จิตพิสัย ) 20 คะแนน A ( จิตพิสัย ) 20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้า หลังจากขึ้นบทใหม่ ) แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้า หลังจากขึ้นบทใหม่ ) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ ปลายภาคเรียน 20 คะแนน ปลายภาคเรียน 20 คะแนน

3 ทำแบบทดสอบก่อน เรียน

4 เฉลย

5 เฉลย


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน อ 33208 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google