งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

09130042 Internet Technology for Daily Uses เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ผศ. บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "09130042 Internet Technology for Daily Uses เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ผศ. บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 09130042 Internet Technology for Daily Uses เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ผศ. บุรัสกร อยู่สุข burasakorn@hotmail.com ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 809 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

2 ข้อตกลง  เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  สมัครอีเมล Hotmail สำหรับส่งงานในวิชานี้  แอด Facebook

3 Course Outline เนื้อหารายวิชา

4 ส่วนที่ 1 : เข้าใจพื้นฐานอินเทอร์เนท : สัปดาห์ที่ 1 แนะนำเนื้อหารายวิชา และเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เนท สัปดาห์ที่ 2 เรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อินเทอร์เนท ( ต่อ ) o อินเทอร์เนทคืออะไร o ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เนท o อินเทอร์เนททำงานอย่างไร o รับส่งข้อมูลได้ถูกที่ด้วย IP Address o Intranet & Extranet คืออะไร สัปดาห์ที่ 3 เรียน บทที่ 2 ท่องโลกอินเทอร์เนท o การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนท, สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไป, สำหรับองค์กร o แนวคิดในการเลือก ISP o Broadband & ADSL & Satellite

5 ส่วนที่ 1 ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 4 เรียน บทที่ 3 บริการต่างๆ ใน Internet และ Internet Explore 7 - Telnet หรือ SSH คือ - อีเมล (e-mail หรือ Electronic Mail) - USENET News หรือ News Group - FTP (File Transfer Protocal - บริการโอนย้ายข้อมูล ) - WWW (World Wide Web) - Skype, Net2Phone, Cattelecom.com - Netmeeting - IRC (Internet Relay Chat) - Game Online - Software Updating - Palm หรือ PocketPC - WAP (Wireless Application Protocol)

6 ส่วนที่ 2 ท่องโลก WWW สัปดาห์ที่ 5 เรียน บทที่ 4 : การเขียน โฮมเพจอย่างง่าย สัปดาห์ที่ 6 สอบเก็บคะแนนเรื่องการ เขียนโฮมเพจอย่างง่าย สัปดาห์ที่ 7 เรียน บทที่ 5 : เว็บ บราวเซอร์ (Web Browser) สัปดาห์ที่ 8 สอบปฏิบัติ (Lab)

7 ส่วนที่ 3 : สื่อสารทั่วโลก สัปดาห์ที่ 9 เรียน บทที่ 6 : การเก็บไฟล์และ การป้องกันไวรัส สัปดาห์ที่ 10 เรียน บทที่ 7 : เทคโนโลยี เครือข่ายและการใช้อีเมล (E-mail ) สัปดาห์ที่ 11 สอบเก็บคะแนนเรื่องการใช้ อีเมล สัปดาห์ที่ 12 บทที่ 8 : BitTorrent & Wikipedia สัปดาห์ที่ 13 บทที่ 9: การค้นหาข้อมูลใน เว็บ เทคนิคการท่องเว็บ สัปดาห์ที่ 14 สอบปลายภาคเรียน (FINAL)

8 คะแนน 100 แต้ม  หน่วยกิต 3 (2-2-5)  ปลายภาค (Final) 20%  สอบปฏิบัติ 40%  การบ้าน แบบฝึกหัด รายงาน (Home Work+Report) 30%  จิตพิสัย ( มาเรียน ตั้งใจเรียน ความประพฤติ เรียบร้อย )10%


ดาวน์โหลด ppt 09130042 Internet Technology for Daily Uses เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ผศ. บุรัสกร อยู่สุข ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google