งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (FLOW CHART) ผังงาน (Flow Chart)เป็นรูปแบบของการจำลองความคิดแบบหนึ่ง รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑) แบบข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (FLOW CHART) ผังงาน (Flow Chart)เป็นรูปแบบของการจำลองความคิดแบบหนึ่ง รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑) แบบข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (FLOW CHART) ผังงาน (Flow Chart)เป็นรูปแบบของการจำลองความคิดแบบหนึ่ง รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑) แบบข้อความ ๒) แบบแผนภาพ

2 ผังงาน (FLOW CHART) รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑) แบบข้อความ ตัวอย่าง เริ่มต้น อ่านข้อมูล คำนวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ จบ

3 ผังงาน (FLOW CHART) รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๒) แบบแผนภาพ หรือ ผังงาน ตัวอย่าง เริ่มต้น อ่านข้อมูล คำนวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ จบ

4 ผังงาน (FLOW CHART) ตัวอย่าง จงเขียนผังงานของชุดคำสั่งคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ให้แสดงผลทางจอภาพ โดยแสดง กว้าง ยาว และพื้นที่

5 ผังงาน (FLOW CHART) ขั้นตอนวิธี เริ่มต้น กำหนดด้านกว้าง = ๓
กำหนดด้านยาว = ๕ คำนวณพื้นที่ = กว้าง x ยาว พิมพ์หัวรายงาน พิมพ์ค่าด้านกว้าง พิมพ์ค่าด้านยาว พิมพ์พื้นที่ที่คำนวณได้ จบ

6 ผังงาน (FLOW CHART) ผังงาน เริ่มต้น กว้าง = ๓ ยาว = ๕
กว้าง = ๓ ยาว = ๕ พื้นที่ = กว้าง x ยาว ด้านกว้าง = ๓ ด้านยาว = ๕ พื้นที่ = ๑๕ จบ


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (FLOW CHART) ผังงาน (Flow Chart)เป็นรูปแบบของการจำลองความคิดแบบหนึ่ง รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความสะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑) แบบข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google