งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง ๑ ) แบบข้อความ ๒ ) แบบแผนภาพ เป็น ๒ แบบ คือ ผังงาน (Flow Chart) เป็นรูปแบบของการ จำลองความคิดแบบหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง ๑ ) แบบข้อความ ๒ ) แบบแผนภาพ เป็น ๒ แบบ คือ ผังงาน (Flow Chart) เป็นรูปแบบของการ จำลองความคิดแบบหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง ๑ ) แบบข้อความ ๒ ) แบบแผนภาพ เป็น ๒ แบบ คือ ผังงาน (Flow Chart) เป็นรูปแบบของการ จำลองความคิดแบบหนึ่ง

2 รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๑ ) แบบข้อความ ตัวอย่าง เริ่มต้น อ่านข้อมูล คำนวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ จบ

3 รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง เป็น ๒ แบบ คือ ๒ ) แบบแผนภาพ หรือ ผังงาน ตัวอย่าง เริ่มต้น อ่าน ข้อมูล คำนวณ ข้อมูล พิมพ์ ผลลัพธ์ จบจบ

4 ตัวอย่าง จงเขียนผังงานของชุดคำสั่งคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว ให้แสดงผลทางจอภาพ โดยแสดง กว้าง ยาว และพื้นที่

5 ขั้นตอน วิธี กำหนดด้านกว้าง = ๓ กำหนดด้านยาว = ๕ คำนวณพื้นที่ = กว้าง x ยาว พิมพ์หัวรายงาน พิมพ์ค่าด้านกว้าง พิมพ์ค่าด้านยาว พิมพ์พื้นที่ที่ คำนวณได้ จบ เริ่มต้น

6 กว้าง = ๓ ยาว = ๕ พื้นที่ = กว้าง x ยาว ด้านกว้าง = ๓ จบจบ ผังงาน ด้านยาว = ๕ พื้นที่ = ๑๕


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของการจำลองความคิดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน แบ่ง ๑ ) แบบข้อความ ๒ ) แบบแผนภาพ เป็น ๒ แบบ คือ ผังงาน (Flow Chart) เป็นรูปแบบของการ จำลองความคิดแบบหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google