งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมสมอง Brainstroming. การระดมสมอง Brainstroming เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนใช้ เพื่อรวบรวมความคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ จำนวนมากใน ระยะเวลารวดเร็ว เป็นวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมสมอง Brainstroming. การระดมสมอง Brainstroming เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนใช้ เพื่อรวบรวมความคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ จำนวนมากใน ระยะเวลารวดเร็ว เป็นวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมสมอง Brainstroming

2 การระดมสมอง Brainstroming เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนใช้ เพื่อรวบรวมความคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ จำนวนมากใน ระยะเวลารวดเร็ว เป็นวิธี กระตุ้นให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม มุ่ง จำนวนมากกว่าคุณภาพ

3 กระบวนการระดมสมอง ๑. เตรียมกลุ่ม จำนวนสมาชิก ๘ - ๑๒ คน ๒. กำหนดผู้ทำหน้าที่ ผู้นำกลุ่ม Facilitator / ผู้ บันทึก ๓. กำหนดประเด็น ๔. สมาชิกแต่ละคนสร้างความคิดของตัวเอง ๕. สมาชิกเสนอความคิด อาจใช้ฟรีรอบวง freewheeling หรือเรียงตามคิว ๖. ทำความกระจ่าง ๗. ประเมินความคิด

4 กฎกติกามารยาทในการระดมสมอง - เสนอได้ครั้งละ ๑ คน - เขียนลงบัตรความคิดบัตรละ ๑ ความเห็น - ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่น ( ทั้งด้านวาจาและท่าทาง ) - ไม่มีการอภิปรายความเห็น - เสนอความเห็นให้สั้นและกระชับ - ไม่มีการแก้ไขถ้อยคำ - พัฒนาความคิดหรือต่อยอดจากสิ่งที่ผู้อื่นเสนอ - เน้นให้ได้จำนวนมากที่สุด - ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขัน


ดาวน์โหลด ppt การระดมสมอง Brainstroming. การระดมสมอง Brainstroming เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนใช้ เพื่อรวบรวมความคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ จำนวนมากใน ระยะเวลารวดเร็ว เป็นวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google