งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด 1 ผังงานของการ เติมเงินโทรศัพท์ 1 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่ม ต้น ซื้อบัตรเติม เงิน กดปุ่ม โทรออก กดรหัสบัตร เติมเงิน จบ แสดงข้อความ ได้รับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด 1 ผังงานของการ เติมเงินโทรศัพท์ 1 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่ม ต้น ซื้อบัตรเติม เงิน กดปุ่ม โทรออก กดรหัสบัตร เติมเงิน จบ แสดงข้อความ ได้รับเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด 1 ผังงานของการ เติมเงินโทรศัพท์ 1 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่ม ต้น ซื้อบัตรเติม เงิน กดปุ่ม โทรออก กดรหัสบัตร เติมเงิน จบ แสดงข้อความ ได้รับเงิน

2 แบบฝึกหัด 2 ผังงานของการ คูณ 2 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่มต้ น แสดงค่า C C = A * B รับค่า A,B,C จบ

3 แบบฝึกหัด 3 ผังงานคำนวณหา พื้นที่วงกลม 3 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่ม ต้น จบ รับค่า รัศมี คำนวณหาพื้นที่ วงกลม แสดงพื้นที่ วงกลม

4 จบ จริง เท็จ แบบฝึกหัด 4 ผังงาน ระบบไฟจราจร 4 ครูนันทวัน สร้อยปทุม ไฟแดง ขับต่อไป เริ่มต้น หยุดรถ จบ

5 เท็ จ จริ ง แบบฝึกหัด 5 ผังงาน แสดงผลสอบ 5 ครูนันทวัน สร้อยปทุม คะแนน >50 รับ คะแนน พิมพ์ผล สอบ เริ่มต้ น จบ สอบ ตก สอบ ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด 1 ผังงานของการ เติมเงินโทรศัพท์ 1 ครูนันทวัน สร้อยปทุม เริ่ม ต้น ซื้อบัตรเติม เงิน กดปุ่ม โทรออก กดรหัสบัตร เติมเงิน จบ แสดงข้อความ ได้รับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google