งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด1 ผังงานของการเติมเงินโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด1 ผังงานของการเติมเงินโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด1 ผังงานของการเติมเงินโทรศัพท์
แบบฝึกหัด1 ผังงานของการเติมเงินโทรศัพท์ ซื้อบัตรเติมเงิน กดรหัสบัตรเติมเงิน เริ่มต้น จบ กดปุ่มโทรออก แสดงข้อความได้รับเงิน ครูนันทวัน สร้อยปทุม

2 แบบฝึกหัด2 ผังงานของการคูณ
แบบฝึกหัด2 ผังงานของการคูณ แสดงค่า C รับค่า A,B,C เริ่มต้น จบ C = A * B ครูนันทวัน สร้อยปทุม

3 แบบฝึกหัด3 ผังงานคำนวณหาพื้นที่วงกลม
แบบฝึกหัด3 ผังงานคำนวณหาพื้นที่วงกลม แสดงพื้นที่วงกลม คำนวณหาพื้นที่วงกลม รับค่ารัศมี เริ่มต้น จบ ครูนันทวัน สร้อยปทุม

4 แบบฝึกหัด4 ผังงานระบบไฟจราจร
แบบฝึกหัด4 ผังงานระบบไฟจราจร หยุดรถ ไฟแดง จบ จริง ขับต่อไป เท็จ จบ เริ่มต้น ครูนันทวัน สร้อยปทุม

5 แบบฝึกหัด5 ผังงานแสดงผลสอบ
แบบฝึกหัด5 ผังงานแสดงผลสอบ เริ่มต้น คะแนน>50 จบ จริง เท็จ สอบตก พิมพ์ผลสอบ สอบผ่าน รับคะแนน ครูนันทวัน สร้อยปทุม


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด1 ผังงานของการเติมเงินโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google