งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การทำโจทย์ แสดงโปรแกรมในการทำงาน โจทย์อยู่ด้านล่าง ของหน้าจอ ( ผู้แข่งขันสามารถ เลือกชุดข้อสอบเป็น ไทย / อังกฤษได้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การทำโจทย์ แสดงโปรแกรมในการทำงาน โจทย์อยู่ด้านล่าง ของหน้าจอ ( ผู้แข่งขันสามารถ เลือกชุดข้อสอบเป็น ไทย / อังกฤษได้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การทำโจทย์ แสดงโปรแกรมในการทำงาน โจทย์อยู่ด้านล่าง ของหน้าจอ ( ผู้แข่งขันสามารถ เลือกชุดข้อสอบเป็น ไทย / อังกฤษได้ )

2 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 1 จาก slide 1 เปิดโปรแกรม Word 2007 ด้วยวิธีใดก็ได้ จากนั้นพิมพ์ข้อความว่า Sample Test ดัง Slide ที่ 2 หลังจากทำโจทย์เสร็จ แล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูล เดิมและกลับมาเริ่มต้น โจทย์เดิมอีกครั้ง

3 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 2 จาก โจทย์ ให้ปรับ การจัดวางข้อความ ให้อยู่กึ่งกลาง และ ปรับขนาดของ font เ ป็น 16 points จากนั้นปรับเป็น ตัวหนา ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

4 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 2 ( ต่อ ) หลังจากทำโจทย์เสร็จ แล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูลเดิมและ กลับมาเริ่มต้นโจทย์ เดิมอีกครั้ง ขั้นตอนสุดท้ายของ โจทย์ข้อที่ 2

5 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 3 โจทย์ให้ทำการพิมพ์ เอกสาร จากนั้นทำ การบันทึกเอกสาร ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ เอกสาร

6 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 3 ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 บันทึก เอกสาร หลังจากทำโจทย์เสร็จ แล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูลเดิมและ กลับมาเริ่มต้นโจทย์ เดิมอีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การทำโจทย์ แสดงโปรแกรมในการทำงาน โจทย์อยู่ด้านล่าง ของหน้าจอ ( ผู้แข่งขันสามารถ เลือกชุดข้อสอบเป็น ไทย / อังกฤษได้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google