งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสดงโปรแกรมในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสดงโปรแกรมในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสดงโปรแกรมในการทำงาน
ตัวอย่าง การทำโจทย์ แสดงโปรแกรมในการทำงาน โจทย์อยู่ด้านล่างของหน้าจอ (ผู้แข่งขันสามารถเลือกชุดข้อสอบเป็นไทย/อังกฤษได้)

2 ตัวอย่าง การทำโจทย์ –ข้อที่ 1
จาก slide 1 เปิดโปรแกรม Word 2007 ด้วยวิธีใดก็ได้ จากนั้นพิมพ์ข้อความว่า Sample Test ดัง Slide ที่ 2 หลังจากทำโจทย์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูลเดิมและกลับมาเริ่มต้นโจทย์เดิมอีกครั้ง

3 ตัวอย่าง การทำโจทย์ –ข้อที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 จาก โจทย์ ให้ปรับการจัดวางข้อความให้อยู่กึ่งกลาง และปรับขนาดของ font เ ป็น 16 points จากนั้นปรับเป็นตัวหนา

4 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนสุดท้ายของโจทย์ข้อที่ 2 หลังจากทำโจทย์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูลเดิมและกลับมาเริ่มต้นโจทย์เดิมอีกครั้ง

5 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 3
ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์เอกสาร โจทย์ให้ทำการพิมพ์เอกสาร จากนั้นทำการบันทึกเอกสาร

6 ตัวอย่าง การทำโจทย์ – ข้อที่ 3 (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกเอกสาร หลังจากทำโจทย์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ACCEPT เพื่อยืนยัน หรือคลิกปุ่ม RESET เพื่อล้างข้อมูลเดิมและกลับมาเริ่มต้นโจทย์เดิมอีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt แสดงโปรแกรมในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google