งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/programmingPage: 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/programmingPage: 2 ความหมายของผังงาน ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะ การนำเสนอขั้นตอนของงานให้ เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความ ทำได้ยาก กว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ ข้อมูลจาก http://www.tpub.com/neets/book22/93c.htm

3 http://www.thaiall.com/programmingPage: 3 ความหมายของสัญลักษณ์ ข้อมูลจาก http://www.tpub.com/neets/book22/93c.htm Process SymbolInput/Output SymbolDecision Symbol Terminal SymbolDocument SymbolConnector Symbol

4 http://www.thaiall.com/programmingPage: 4 ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานใน ระบบ อย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการ ทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

5 http://www.thaiall.com/programmingPage: 5 ประโยชน์ของผังงาน 1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ ง่าย (Problem Define) 2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing) 3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug) 4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read) 5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

6 http://www.thaiall.com/programmingPage: 6 การทำงานแบบตามลำดับ Sequence รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ ง่ายที่สุดคือ เขียนให้ทำงานจาก บนลงล่าง เขียนคำสั่งเป็นบรรทัด และทำทีละบรรทัดจากบรรทัด บนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด สมมติให้มีการทำงาน 3 กระบวนการคือ อ่านข้อมูล คำนวณ และพิมพ์

7 http://www.thaiall.com/programmingPage: 7 การเลือกกระทำตาม เงื่อนไข Decision or Selection การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไข คือ เขียนโปรแกรม เพื่อนำค่าไปเลือกกระทำ โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ทำ 2 กระบวนการ คือ เงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการ หนึ่ง และเป็นเท็จจะกระทำอีกกระบวนการ หนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้ เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรด นักศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างผังงานนี้ จะ แสดงผลการเลือกอย่างง่าย เพื่อกระทำ กระบวนการเพียงกระบวนการเดียว

8 http://www.thaiall.com/programmingPage: 8 การทำซ้ำ Repeation or Loop การทำกระบวนการหนึ่งหลาย ครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำ ความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบ แรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละ ภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจน เหมือนการเขียนผังงาน ผู้เขียน โปรแกรมต้องจินตนาการด้วยตนเอง

9 http://www.thaiall.com/programmingPage: 9 รับค่าแล้วเลือกกระทำ Dia ( ไดอะ ) คือ โปรแกรมวาดภาพกราฟฟิกส์ แบบเวกเตอร์ที่ออกแบบมา เพื่อให้ใช้ในการ เขียน ไดอะแกรมโดยเฉพาะ สามารถ เขียนไดอะแกรมได้หลายชนิด อย่างรวดเร็ว Dia มี ชุดออปเจค ที่ช่วยในการวาด Entity Relationship Diagram, UML Diagram, Flowchart Diagram, Network Diagram, วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ รวมถึง ไดอะแกรมอื่น นอกจากนี้ Dia ยังสามารถเพิ่มชุดออปเจคได้ ด้วยการเขียนไฟล์ XML ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/article/chantra.htm

10 http://www.thaiall.com/programmingPage: 10 ทำซ้ำเพื่อพิมพ์ 0 ถึง 4 ตัวอย่าง Source Code ตามผังงาน I = 0; while (I < 5) { I = I + 1; Print (max); }

11 http://www.thaiall.com/programmingPage: 11 หาค่าสูงสุดจากอาร์เรย์ รายละเอียด 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ max, i และ ar 2. ทำซ้ำเพื่อรับค่าเก็บใน ar ให้ครบ 5 ครั้ง 3. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ i อีก ครั้ง 4. ทำซ้ำเพื่อนำค่าที่เก็บไว้ใน ar มาหาค่า max 5. พิมพ์ค่าสูงสุด ที่หาได้

12 http://www.thaiall.com/programmingPage: 12 แสดงการทำซ้ำซ้อนกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google