งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C reativity : คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ R esponsibility : สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C reativity : คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ R esponsibility : สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 C reativity : คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

3 R esponsibility : สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ

4 E thics : ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

5 E thics : ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

6 E thics : ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

7 A im : ทำงานอย่างมีทิศทาง มุ่งผลสำฤทธิ์

8 T eamwork : ร่วมแรงร่วมใจ

9 T eamwork : ร่วมแรงร่วมใจ

10 International : ก้าว ทันโลก ผลงานเทียบ สากล

11 V ision : คิดกว้าง คิดไกล คิดเป็นระบบ

12 V ision : คิดกว้าง คิดไกล คิดเป็นระบบ

13 E nergy : เต็มใจเอาใจใส่และตั้งใจจริงในการทำงาน

14 ขอนำทุกท่านเข้าสู่

15 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ CITCOMS 3 ปี

16 เพื่ออนาคต CITCOMS ของพวก เรา


ดาวน์โหลด ppt C reativity : คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ R esponsibility : สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google