งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สี่ปีที่สรรค์สร้าง บน เส้นทางการศึกษา ก่อร่างสร้างเว็บฯมา พัฒนาจนก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สี่ปีที่สรรค์สร้าง บน เส้นทางการศึกษา ก่อร่างสร้างเว็บฯมา พัฒนาจนก้าวไกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สี่ปีที่สรรค์สร้าง บน เส้นทางการศึกษา ก่อร่างสร้างเว็บฯมา พัฒนาจนก้าวไกล

3 กว่าห้าแสนครั้งอ่าน วิทยาทานผ่านเว็บไซต์ Update ความรู้ใหม่ ที่ เปลี่ยนไปตามโลกา

4 Download นำไปใช้ ท่านใส่ไว้ ให้ค้นคว้า ปรับเปลี่ยนเขียนตำราสรรหา มาอย่างครบครัน

5 ยึดมั่นปณิธาน แม้เนิ่นนาน มิแปรผัน อุทิศทั้งชีวัน เพื่อ มุ่งมั่นสร้างสรรค์งาน

6 นี่คือครูผู้ให้ทำด้วย ใจใช่จ้างวาน สี่ปีบริการเผยแพร่งาน อย่างกว้างไกล

7 ขอกล่าวสดุดี พระคุณที่ มีแต่ให้ มิหวังซึ่งสิ่งใด เป็น เว็บไซต์เพื่อมวลชน

8 สี่ปีที่สรรค์สร้าง บนเส้นทางการศึกษา ก่อร่างสร้างเว็บฯมา พัฒนาจนก้าวไกล กว่าห้าแสนครั้งอ่าน วิทยาทานผ่าน เว็บไซต์ Update ความรู้ใหม่ ที่เปลี่ยนไปตามโลกา Download นำไปใช้ ท่านใส่ไว้ให้ค้นคว้า ปรับเปลี่ยนเขียนตำรา สรรหามาอย่างครบ ครัน ยึดมั่นปณิธาน แม้เนิ่นนานมิแปรผัน อุทิศทั้งชีวัน เพื่อมุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน นี่คือครูผู้ให้ ทำด้วยใจใช่จ้าง วาน สี่ปีบริการ เผยแพร่งานอย่าง กว้างไกล ขอกล่าวสดุดี พระคุณที่มีแต่ให้ มิหวังซึ่งสิ่งใด เป็นเว็บไซต์เพื่อ มวลชน


ดาวน์โหลด ppt สี่ปีที่สรรค์สร้าง บน เส้นทางการศึกษา ก่อร่างสร้างเว็บฯมา พัฒนาจนก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google