งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15-16 ตุลาคม 2557 รพ.เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15-16 ตุลาคม 2557 รพ.เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15-16 ตุลาคม 2557 รพ.เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา
RSIS นครราชสีมา 15-16 ตุลาคม 2557 รพ.เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

2 การใช้ข้อมูลเพื่อถนนปลอดภัย
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล

3 การจัดการข้อมูล เครื่องมือ Tool kit: เครื่องมือเชื่อมโยงฐานข้อมูล: “RTIIS”

4 ข้อมูลอ้างอิงของจังหวัดโคราชในปัจจุบัน
เก็บข้อมูล: ตำรวจ กรอกข้อมูล: ตำรวจ (ใน eReport ของปภ.) ป้อนข้อมูล: ปภ. (ใน eReport ของปภ.) วิเคราะห์: ปภ.

5 เทศกาล “คนก่อเหตุคนนอก คนเสียชีวิตคนใน” ???
จำนวนคนตายเฉลี่ย: นอกเทศกาล 2.1/วัน ในเทศกาล 2.6/วัน = เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 4

6 เด็ก เหตุการณ์ที่ลูกผ.อ.รพช. 2 ราย (อายุ 1 และ 3 ปี) เสียชีวิตจากรถคว่ำ มาตรการรณรงค์ในองค์กร: รถของสสจ.ต้องถ่ายรูปคาดเข็มขัด post ก่อนออกรถ การจัดหา car seat สำหรับเด็ก: มือ 2 (อายุการใช้งาน)

7 การสอบสวน/สืบสวนอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุใหญ่ 1-2 เหตุการณ์ต่อเดือน โดยทีมสหสาขา: สธ. (หมอเอนก+SRRT) กู้ภัย ตร. แขวงการทาง การถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ ภาพแรกโดยกู้ภัย การอบรมการถ่ายภาพอุบัติเหตุ/การสื่อสาร โดยสพฉ. และ สอจร.

8 วงประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนโคราช
3 วง ใหญ่-กลาง-เล็ก ป.ความมั่นคง จ.: มีวาระความปลอดภัยทางถนน เริ่มมีเรื่องการสอบสวน (สหสาขา) ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ.: ช่วง 2 เทศกาล สอจร. กินข้าวเล่าเรื่อง วงเฉพาะ ตร. ครู: หลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในรร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 โจทย์ของโคราช ต.ค.-ธ.ค. 55 บาดเจ็บ เสียชีวิต
สถานที่: เขตเมือง/ชนบท อำเภอ ถนน X เวลา: เทศกาล คนใน-นอกพื้นที่ ปัจจัยเสี่ยง: เมา เข็มขัด หมวก X สิทธิ X แบบแผนการชน: สืบสวนอบถ. RAI eClaim?

10 แหล่งข้อมูล ต.ค.-ธ.ค. 55 eClaim 55 56 (เม.ย.) IS* 54 55 56
มรณบัตร 54 55 ? 43 แฟ้ม (Accident etc) ? eReport 56 - POLIS ITEMS* 19 สาเหตุ* (ข้อมูลจำนวนนับ Aggregate data) ตกลง STAER อะไร = DBA กะ ตายที่ ER STAWARD อะไร = ตายที่ Ward

11 ข้อมูลการตาย IS: eClaim มรณบัตร
ตัวแปร สาเหตุการบาดเจ็บ (cause) อุบัติเหตุทางถนน = 1 ตัวแปร สถานะของผู้บาดเจ็บตอนออกจากห้องฉุกเฉิน (STAER) ตายก่อนถึงรพ. DBA.) = 1 ตายที่ ER = 6 ตัวแปร สถานะของผู้บาดเจ็บตอนออกจากรพ. (STAWARD) ตายที่ตึกผู้ป่วยใน Ward = 5 eClaim ตัวแปร รายละเอียดการบาดเจ็บ (DetailBroken) มีคำว่า “เสียชีวิต” หรือ “ตาย” ระบุอยู่ที่ใดที่หนึ่งในรายละเอียดของตัวแปรนี้ (ต้อง sort และ search หา) มรณบัตร มีข้อมูลในฐานข้อมูลมรณบัตร สาเหตุการตายเป็นรหัสกลุ่มอุบัติเหตุทางถนน

12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ.โคราช ต.ค.-ธ.ค. 55
บาดเจ็บ 4,902 บาดเจ็บไม่เสียชีวิต 4,652 เสียชีวิต 250 (มรณบัตร 196 บ.กลาง 30 IS 120) สถานที่: อำเภอเมือง (อันดับ 1) 36 ราย จาก 128 ที่มีข้อมูลจาก IS ถนน: ต้องเพิ่มการกรอกข้อมูล และเอาข้อมูลพิกัดจากหลายแหล่งมาดูด้วยกัน คนในพื้นที่ 103 คนนอกพื้นที่ 15 ไม่ทราบ 3 ไม่ระบุ 129 หน่วยงาน (โรงงาน โรงเรียน): ต้องเพิ่มการกรอกข้อมูลใน IS ปัจจัยเสี่ยง: เมา เข็มขัด หมวก: จ.ลองวิเคราะห์เองต่อ

13 What’s next? ทบทวนคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด (ปภ.)
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ บทบาทหน้าที่ แหล่งข้อมูล ชุดข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล (สธ. (IS จากรพ.มหาราช) บ.กลาง (รอจากส่วนกลาง) ตร. (รอจากส่วนกลาง+ประสานในพื้นที่) ประสานในพื้นที่ ปภ. (eReport ในพื้นที่)+- มรณบัตร (รอจากส่วนกลาง+ประสานในพื้นที่) ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิเคราะห์ข้อมูล (สคร.) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป นำเสนอในวง วงความมั่นคง จ. และวงศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ.ทุกเดือน (ปภ.) เวทีของแต่ละหน่วยงาน (ตร. สคร. สสจ.) ตามวาระ

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt 15-16 ตุลาคม 2557 รพ.เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google