งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSIS นครราชสีมา 15-16 ตุลาคม 2557 รพ. เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSIS นครราชสีมา 15-16 ตุลาคม 2557 รพ. เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSIS นครราชสีมา 15-16 ตุลาคม 2557 รพ. เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

2 การใช้ข้อมูลเพื่อถนนปลอดภัย จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล 2

3 การจัดการข้อมูล เครื่องมือ Tool kit: เครื่องมือเชื่อมโยง ฐานข้อมูล : “RTIIS” 3

4 ข้อมูลอ้างอิงของจังหวัดโคราช ในปัจจุบัน เก็บข้อมูล : ตำรวจ กรอกข้อมูล : ตำรวจ ( ใน eReport ของปภ.) ป้อนข้อมูล : ปภ. ( ใน eReport ของปภ.) วิเคราะห์ : ปภ.

5 เทศกาล “ คนก่อเหตุคนนอก คนเสียชีวิตคนใน ” ??? จำนวนคนตายเฉลี่ย : นอกเทศกาล 2.1/ วัน ใน เทศกาล 2.6/ วัน = เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 4

6 เด็ก เหตุการณ์ที่ลูกผ. อ. รพช. 2 ราย ( อายุ 1 และ 3 ปี ) เสียชีวิตจากรถคว่ำ มาตรการรณรงค์ในองค์กร : รถของสสจ. ต้อง ถ่ายรูปคาดเข็มขัด post ก่อนออกรถ การจัดหา car seat สำหรับเด็ก : มือ 2 ( อายุการ ใช้งาน )

7 การสอบสวน / สืบสวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุใหญ่ 1-2 เหตุการณ์ต่อเดือน โดยทีมสหสาขา : สธ. ( หมอเอนก +SRRT) กู้ภัย ตร. แขวงการทาง การถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ ภาพแรกโดยกู้ภัย การ อบรมการถ่ายภาพอุบัติเหตุ / การสื่อสาร โดย สพฉ. และ สอจร.

8 วงประชุมเรื่องความปลอดภัย ทางถนนโคราช 3 วง ใหญ่ - กลาง - เล็ก – ป. ความมั่นคง จ.: มีวาระความปลอดภัยทางถนน เริ่มมีเรื่องการสอบสวน ( สหสาขา ) – ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ.: ช่วง 2 เทศกาล – สอจร. กินข้าวเล่าเรื่อง วงเฉพาะ – ตร. – ครู : หลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในรร. – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 โจทย์ของโคราช ต. ค.- ธ. ค. 55 บาดเจ็บ เสียชีวิต สถานที่ : เขตเมือง / ชนบท อำเภอ ถนน –X เวลา : เทศกาล – คนใน - นอกพื้นที่ 102 15 – ปัจจัยเสี่ยง : เมา เข็มขัด หมวก –X สิทธิ X แบบแผนการชน : สืบสวนอบถ. RAI eClaim?

10 แหล่งข้อมูล ต. ค.- ธ. ค. 55 eClaim 55 56 ( เม. ย.) IS* 54 55 56 มรณบัตร 54 55 ? 43 แฟ้ม (Accident etc) ? eReport 56 - POLIS ITEMS* 19 สาเหตุ * ( ข้อมูลจำนวนนับ Aggregate data)

11 ข้อมูลการตาย IS: – ตัวแปร สาเหตุการบาดเจ็บ (cause) อุบัติเหตุทางถนน = 1 – ตัวแปร สถานะของผู้บาดเจ็บตอนออกจากห้องฉุกเฉิน (STAER) ตายก่อนถึงรพ. DBA.) = 1 ตายที่ ER = 6 – ตัวแปร สถานะของผู้บาดเจ็บตอนออกจากรพ. (STAWARD) ตายที่ตึกผู้ป่วยใน Ward = 5 eClaim – ตัวแปร รายละเอียดการบาดเจ็บ (DetailBroken) มีคำว่า “ เสียชีวิต ” หรือ “ ตาย ” ระบุอยู่ที่ใดที่หนึ่งในรายละเอียดของตัว แปรนี้ ( ต้อง sort และ search หา ) มรณบัตร – มีข้อมูลในฐานข้อมูลมรณบัตร – สาเหตุการตายเป็นรหัสกลุ่มอุบัติเหตุทางถนน

12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ. โคราช ต. ค.- ธ. ค. 55 บาดเจ็บ 4,902 บาดเจ็บไม่เสียชีวิต 4,652 เสียชีวิต 250 ( มรณบัตร 196 บ. กลาง 30 IS 120) – สถานที่ : อำเภอเมือง ( อันดับ 1) 36 ราย จาก 128 ที่มีข้อมูลจาก IS ถนน : ต้องเพิ่มการกรอกข้อมูล และเอาข้อมูลพิกัดจาก หลายแหล่งมาดูด้วยกัน – คนในพื้นที่ 103 คนนอกพื้นที่ 15 ไม่ทราบ 3 ไม่ระบุ 129 – หน่วยงาน ( โรงงาน โรงเรียน ): ต้องเพิ่มการกรอก ข้อมูลใน IS – ปัจจัยเสี่ยง : เมา เข็มขัด หมวก : จ. ลองวิเคราะห์เอง ต่อ

13 What’s next? 1. ทบทวนคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด ( ปภ.) a) หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ b) บทบาทหน้าที่ c) แหล่งข้อมูล ชุดข้อมูล 2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ( สธ. (IS จากรพ. มหาราช ) บ. กลาง ( รอจากส่วนกลาง ) ตร. ( รอจากส่วนกลาง + ประสานใน พื้นที่ ) ประสานในพื้นที่ ปภ. (eReport ในพื้นที่ )+- มรณบัตร ( รอจากส่วนกลาง + ประสานในพื้นที่ ) ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3. วิเคราะห์ข้อมูล ( สคร.) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 4. นำเสนอในวง 1. วงความมั่นคง จ. และวงศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ. ทุก เดือน ( ปภ.) 2. เวทีของแต่ละหน่วยงาน ( ตร. สคร. สสจ.) ตามวาระ

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt RSIS นครราชสีมา 15-16 ตุลาคม 2557 รพ. เทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google