งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. การทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ภายใน โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. การทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ภายใน โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 การทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ภายใน โรงเรียน

3 สืบเนื่องมาจากการ ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในช่วงระหว่างการ เตรียมการเพื่อเข้ารับ การประเมิน ทางคณะ ครู และนักเรียน

4 ได้ร่วมมือกันปรับภูมิ ทัศ และทำความ สะอาดบริเวณต่าง ทำ ให้โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ได้รับคำ ชมเชยในเรื่องนี้เป็น อย่างมาก

5 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ คณะครู นักเรียน และนักการ ให้ ช่วยกัน ทำความสะอาด

6 และรักษาความสะอาด แบบนี้ ต่อเนื่องไปโดยตลอด

7 บริเวณหน้า โรงเรียน

8 อาคารภุมรินโสภา หรือ อาคารของนักเรียนช่วง ชั้นปฐมวัย

9

10 ห้องน้ำของ อาคารภุมริน โสภา

11 อาคารเวหาอำไพ หรือ อาคารของช่วง ชั้นที่ ๑

12 รอบ อาคา ร

13

14 อาคาร ไฉไลมาลี หรือ อาคาร ของ ช่วงชั้นที่ ๒

15 รอบ อาคา ร

16

17 อาคารมณีรัตนา หรือ อาคารของช่วงชั้น ที่ ๓

18 รอบ อาคาร

19

20 บริเวณโรง อาหาร

21 บริเวณอาคาร เอนกประสงค์

22 บริเวณสนามฟุตบอล

23 ถนนต่างๆภายใน โรงเรียน

24


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. การทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ภายใน โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google