งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

2 แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำวิจัยฉบับนี้ และได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศ ไทยแล้วมากกว่า 1 ครั้ง

3 แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ต่อ
ความสำคัญ การวิจัยการเดินทางมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลในการทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการรักษากลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อส่งเสริมการมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น

4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ความคุ้มค่าราคาในภาพรวม ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

5 แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต
พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกว่าที่ตนเองคาดหวังไว้ก่อนมาเที่ยวที่ประเทศไทยซ้ำในครั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำเป็นครั้งที่สอง มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะแนะนำให้คนรู้จักมาเที่ยวประเทศไทยในเกณฑ์ที่ดี

6 ใครคือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำในประเทศไทย
20 ประเทศ ได้แก่ Indonesia Malaysia Singapore Vietnam China Hong Kong India Japan Russia South Korea Taiwan France Germany Italy Sweden U.K Switzerland Australia Canada U.S.A

7 ทำไมนักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้บริการ
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดใจ อาหารที่โดดเด่น ความคุ้มราคาในภาพรวม

8 ทำไมนักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้บริการ ต่อ
อุณหภูมิ/สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมิตรของคนไทย งานเทศกาล ประเพณีสำคัญ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

9 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ
ตัวของนักท่องเที่ยวเอง ครอบครัวและญาติมิตร เพื่อนฝูง

10 นักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้บริการอย่างไร
จองตั๋วเครื่องบินผ่านสายการบินโดยตรง จองผ่าน Service Provider (ผู้ให้บริการ) ผ่าน Internet

11 นักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้บริการอะไร

12 -


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google