งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาแนวทางการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดินทางซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาแนวทางการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดินทางซ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาแนวทางการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดินทางซ้ำ

2 แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำวิจัยฉบับนี้ และได้ให้ ความหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ซ้ำ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเที่ยวใน ประเทศ ไทยแล้วมากกว่า 1 ครั้ง บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำวิจัยฉบับนี้ และได้ให้ ความหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ซ้ำ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเที่ยวใน ประเทศ ไทยแล้วมากกว่า 1 ครั้ง

3 แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว ต่อ  ความสำคัญ การวิจัยการเดินทางมาเที่ยว ซ้ำของนักท่องเที่ยวเป็น ข้อมูลในการทำกลยุทธ์และ แผนดำเนินงานในการรักษา กลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อส่งเสริม การมาเที่ยวประเทศไทย เพิ่มขึ้น  ความสำคัญ การวิจัยการเดินทางมาเที่ยว ซ้ำของนักท่องเที่ยวเป็น ข้อมูลในการทำกลยุทธ์และ แผนดำเนินงานในการรักษา กลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อส่งเสริม การมาเที่ยวประเทศไทย เพิ่มขึ้น

4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ ความคุ้มค่าราคาใน ภาพรวม ความหลากหลายของ แหล่งท่องเที่ยว ความสวยงามของ แหล่งท่องเที่ยว

5 แนวโน้มพฤติกรรม นักท่องเที่ยวในอนาคต  พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจมากกว่าที่ตนเอง คาดหวังไว้ก่อนมาเที่ยวที่ประเทศไทย ซ้ำในครั้งนี้  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำเป็นครั้ง ที่สอง มีความพึงพอใจมากกว่าความ คาดหวัง  นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ จะแนะนำให้คนรู้จักมาเที่ยวประเทศ ไทยในเกณฑ์ที่ดี  พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจมากกว่าที่ตนเอง คาดหวังไว้ก่อนมาเที่ยวที่ประเทศไทย ซ้ำในครั้งนี้  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำเป็นครั้ง ที่สอง มีความพึงพอใจมากกว่าความ คาดหวัง  นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ จะแนะนำให้คนรู้จักมาเที่ยวประเทศ ไทยในเกณฑ์ที่ดี

6 ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำใน ประเทศไทย 20 ประเทศ ได้แก่ Indonesia Malaysia Singapore Vietnam China Hong Kong India Japan Russia South Korea Taiwan France Germany Italy Sweden U.K Switzerland Australia Canada U.S.A  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำใน ประเทศไทย 20 ประเทศ ได้แก่ Indonesia Malaysia Singapore Vietnam China Hong Kong India Japan Russia South Korea Taiwan France Germany Italy Sweden U.K Switzerland Australia Canada U.S.A

7 ทำไมนักท่องเที่ยวซื้อ หรือใช้บริการ  ความสวยงามของแหล่ง ท่องเที่ยว  ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว  แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดใจ  อาหารที่โดดเด่น  ความคุ้มราคาในภาพรวม  ความสวยงามของแหล่ง ท่องเที่ยว  ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว  แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดใจ  อาหารที่โดดเด่น  ความคุ้มราคาในภาพรวม

8 ทำไมนักท่องเที่ยวซื้อหรือ ใช้บริการ ต่อ  อุณหภูมิ / สภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทย  ความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยว  ความเป็นมิตรของคนไทย  งานเทศกาล ประเพณีสำคัญ  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของคนไทย  อุณหภูมิ / สภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทย  ความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยว  ความเป็นมิตรของคนไทย  งานเทศกาล ประเพณีสำคัญ  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของคนไทย

9 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการ  ตัวของนักท่องเที่ยว เอง  ครอบครัวและญาติ มิตร  เพื่อนฝูง

10 นักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้ บริการอย่างไร  จองตั๋วเครื่องบินผ่านสาย การบินโดยตรง  จองผ่าน Service Provider ( ผู้ ให้บริการ )  ผ่าน Internet

11 นักท่องเที่ยวซื้อหรือใช้ บริการอะไร

12 -


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาแนวทางการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดินทางซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google