งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา 1. เอกสารต่างๆ หนังสือเดินทาง, เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity : CI) ใช้ เดินทางกลับเมืองไทยได้ครั้งเดียว 2. กรณีไปทำงานต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา 1. เอกสารต่างๆ หนังสือเดินทาง, เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity : CI) ใช้ เดินทางกลับเมืองไทยได้ครั้งเดียว 2. กรณีไปทำงานต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา 1. เอกสารต่างๆ หนังสือเดินทาง, เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity : CI) ใช้ เดินทางกลับเมืองไทยได้ครั้งเดียว 2. กรณีไปทำงานต่างประเทศ 3. การรับของฝาก 4. ศึกษากฎหมายของประเทศที่ไป

2 5. ศึกษาเรื่องของต้องห้าม นำเข้าแต่ละประเทศ 6. กรณีที่ทำงานหรือศึกษาต่อ ในต่างประเทศเป็นระยะ เวลานาน 7. ศึกษาเรื่องของสนามบินที่ จะไป สนามบินที่มีขนาดใหญ่ สนามบินในประเทศและ ต่างประเทศที่แยกจากกัน

3 GLOBAL INDICATORS ลักษณะการเดินทาง IATA : INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION สมาคมขนส่งทาง อากาศ ระหว่างประเทศ

4 IATA TRAFFIC CONFERENCE AREAS มี 3 AREAS 1. AREA 1 : CANADA MEXICO COLOMBIA 2. AREA 2 : DENMARK FRANCE SWEDEN 3. AREA 3 : THAILAND HONGKONG JAPAN

5 GLOBAL INDICATORS ลักษณะการเดินทาง 1. BASIC ROUTING TYPES : การ เดินทางในพื้นที่เดียวกัน 1.1 การเดินทางใน AREA 1 : WH LAX - MEX - LIM Los angeles - Mexico - Lima

6 1.2 การเดินทางใน AREA 2 : EH GVA - CAI - JNB Geneva - Cairo - Johannesburg 1.3 การเดินทางใน AREA 3 : EH TYO - BKK - SYD Tokyo - Bangkok - Sydney

7 2. JOINT TRAFFIC CONFERENCE AREAS 2.1 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA2 : AT TC1 TC2 การเดินทางผ่าน มหาสมุทร ATLANTIC LON - NYC - RIO 2 1 1 LONDON - NEWYORK - RIO DE JANEIRO

8 2.2 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : PN TC1 TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC1 คั่นกลาง และ TC3 เป็นกลุ่มประเทศ SOUTH WEST PACIFIC SYD - LAX - RIO 3 1 1 SYDNEY - LOS ANGELES - RIO DE JANEIRO

9 2.3 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : PA TC1 TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC1 คั่นกลาง และ TC3 เป็นกลุ่มประเทศ NORTH/CENTRAL PACIFIC SIN - SFO - YVR 3 1 1 SINGAPORE - SAN FRANCISCO - VANCOUVER

10 2.4 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : SA TC1 TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC2 คั่นกลาง และ TC1 เป็นกลุ่มประเทศ SOUTH ATLANTIC BKK - JNB - RIO 3 2 1 BANGKOK - JOHANNESBURG - RIO DE JANEIRO

11 2.5 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : AT TC1 TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC2 คั่นกลาง และ TC1 เป็นกลุ่มประเทศ NORTH ATLANTIC SFO - PAR - SIN 1 2 3 SAN FRANCISCO - PARIS - SINGAPORE

12 2.6 การเดินทางจาก AREA2 ไป ยัง AREA3 : AP TC2 TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 การเดินทางผ่านมหาสมุทร ATLANTIC และ PACIFIC PAR - SFO - SIN 2 1 3 PARIS - SAN FRANCISCO - SINGAPORE

13 2.7 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : TS TC2 TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 โดย TC2 เป็นประเทศใน EUROPE TC3 เป็นประเทศ JAPAN/KOREA PAR - SEL - SIN 2 3 3 PARIS - SEOL - SINGAPORE

14 2.8 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : FE TC2 TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 โดย TC2 เป็นประเทศ RUSSIA UKRAIN BKK - DEL - MOW 3 3 2 BANGKOK - DELHI - MOSCOW

15 2.9 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : EH TC2 TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 PAR - BKK - SIN 2 3 3 PARIS - BANGKOK - SINGAPORE

16 ค้นหาผู้ชนะ LON - SFO - HKG ? LONDON - SAN FRANCISCO - HONG KONG 2 1 3 AP

17 แฟนพันธุ์แท้ NYC – LAX – BKK

18 NEW YORK - LOS ANGELES - BANGKOK 1 1 3 PA


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา 1. เอกสารต่างๆ หนังสือเดินทาง, เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity : CI) ใช้ เดินทางกลับเมืองไทยได้ครั้งเดียว 2. กรณีไปทำงานต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google