งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา
1. เอกสารต่างๆ หนังสือเดินทาง, เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity : CI) ใช้เดินทางกลับเมืองไทยได้ครั้งเดียว 2. กรณีไปทำงานต่างประเทศ 3. การรับของฝาก 4. ศึกษากฎหมายของประเทศที่ไป

2 5. ศึกษาเรื่องของต้องห้ามนำเข้าแต่ละประเทศ
6. กรณีที่ทำงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน 7. ศึกษาเรื่องของสนามบินที่จะไป สนามบินที่มีขนาดใหญ่ สนามบินในประเทศและต่างประเทศที่แยกจากกัน

3 IATA : INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
GLOBAL INDICATORS ลักษณะการเดินทาง IATA : INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION สมาคมขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศ

4 IATA TRAFFIC CONFERENCE AREAS
1. AREA 1 : CANADA MEXICO COLOMBIA 2. AREA 2 : DENMARK FRANCE SWEDEN 3. AREA 3 : THAILAND HONGKONG JAPAN

5 GLOBAL INDICATORS ลักษณะการเดินทาง
1. BASIC ROUTING TYPES : การเดินทางในพื้นที่เดียวกัน 1.1 การเดินทางใน AREA 1 : WH LAX - MEX - LIM Los angeles - Mexico - Lima

6 1.2 การเดินทางใน AREA 2 : EH GVA - CAI - JNB Geneva - Cairo - Johannesburg 1.3 การเดินทางใน AREA 3 : EH TYO - BKK - SYD Tokyo - Bangkok - Sydney

7 2. JOINT TRAFFIC CONFERENCE AREAS
2.1 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA2 : AT TC TC2 การเดินทางผ่านมหาสมุทร ATLANTIC LON - NYC - RIO LONDON - NEWYORK - RIO DE JANEIRO

8 2.2 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : PN
TC TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC1 คั่นกลาง และ TC3 เป็นกลุ่มประเทศ SOUTH WEST PACIFIC SYD - LAX - RIO SYDNEY - LOS ANGELES - RIO DE JANEIRO

9 2.3 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : PA
TC TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC1 คั่นกลาง และ TC3 เป็นกลุ่มประเทศ NORTH/CENTRAL PACIFIC SIN - SFO - YVR SINGAPORE - SAN FRANCISCO - VANCOUVER

10 2.4 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : SA
TC TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC2 คั่นกลาง และ TC1 เป็นกลุ่มประเทศ SOUTH ATLANTIC BKK - JNB - RIO BANGKOK - JOHANNESBURG - RIO DE JANEIRO

11 2.5 การเดินทางจาก AREA1 ไปยัง AREA3 : AT
TC TC3 การเดินทางจาก TC1 ไป TC3 โดยมี TC2 คั่นกลาง และ TC1 เป็นกลุ่มประเทศ NORTH ATLANTIC SFO - PAR - SIN SAN FRANCISCO - PARIS - SINGAPORE

12 2.6 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : AP
TC TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 การเดินทางผ่านมหาสมุทร ATLANTIC และ PACIFIC PAR - SFO - SIN PARIS - SAN FRANCISCO - SINGAPORE

13 2.7 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : TS
TC TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 โดย TC2 เป็นประเทศใน EUROPE TC3 เป็นประเทศ JAPAN/KOREA PAR - SEL - SIN PARIS - SEOL - SINGAPORE

14 2.8 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : FE
TC TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 โดย TC2 เป็นประเทศ RUSSIA UKRAIN BKK - DEL - MOW BANGKOK - DELHI - MOSCOW

15 2.9 การเดินทางจาก AREA2 ไปยัง AREA3 : EH
TC TC3 การเดินทางจาก TC2 ไป TC3 PAR - BKK - SIN PARIS - BANGKOK - SINGAPORE

16 ค้นหาผู้ชนะ LON - SFO - HKG
? LONDON - SAN FRANCISCO - HONG KONG AP

17 แฟนพันธุ์แท้ NYC – LAX – BKK

18 NEW YORK - LOS ANGELES - BANGKOK
PA


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำอื่นๆและการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google