งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การต้อนรับและ บริการอย่างเหนือชั้น ท่ามกลางภาวะความกดดันทางด้านสังคม และเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การต้อนรับและ บริการอย่างเหนือชั้น ท่ามกลางภาวะความกดดันทางด้านสังคม และเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การต้อนรับและ บริการอย่างเหนือชั้น ท่ามกลางภาวะความกดดันทางด้านสังคม และเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการ “ บริการ ” จึงต้องอาศัยบุคลากรที่สามารถแก้ปัญหาและลดแรงปะทะของ ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ยิ่งการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีความ รุนแรงมากเพียงใด สิ่งที่จะชี้ขาดความสำเร็จ ก็คือ “ บริการ ” หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่าง สม่ำเสมอ ก็ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการที่ จะกลับมาใช้บริการหรือ “ ซื้อซ้ำ ” อีก นอกเหนือจากการบริการ ณ จุดขายแล้ว การบริการทาง โทรศัพท์ก็เป็นอีกบริการหนึ่ง ที่พนักงานรับโทรศัพท์จะต้อง สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพราะถือเป็นด่านหน้า ในการต้อนรับลูกค้า โทรศัพท์จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่ม ยอดขาย และยังเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ องค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด แนวทางที่จะสามารถสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีให้เกิด ขึ้นกับพนักงานได้ ก็ด้วยการฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังความคิด และทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้ให้บริการ การให้บริการที่น่าประทับใจ การใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี มี ศิลปะในการสื่อสารเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างลูกค้ากับองค์กร อันจะเป็นผลไปสู่ความสำเร็จในการ ชิงชัยทางธุรกิจในที่สุด

2 หัวข้อการสัมมนา มนุษยสัมพันธ์ในการ ต้อนรับและจิตวิทยา การให้บริการ หลักการสื่อสารใน งานบริการ มาตรฐานการบริการ ที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนามาตรฐานให้ เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง เสมอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในการ บริการ ศิลปะและเทคนิคการรับ โทรศัพท์ การแก้ปัญหาและ อุปสรรคในงานบริการ การสลายพลังโกรธของ ลูกค้า การแก้ปัญหาใน สถานการณ์ความขัดแย้ง การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น โอกาส การชดเชยความสูญเสีย ทางอารมณ์ ให้แก่ ลูกค้า

3 วิทยากร ดร. นันทนา นันทวโรภาส - ผู้อำนวยการปริญญาโท หลักสูตรสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก อดีตสมาชิก สภาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ - อาจารย์พิเศษและวิทยากร บรรยายพิเศษในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน

4 สถานที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 28 ทีนาคม 2550 เวลาสัมมนา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Siam Beverly Hotel (Ratchadaphisek Road ) อัตราค่าสัมมนา 3,350 บาท ( ยังไม่รวม VAT 7% และ ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02-917-7148 หรือจอง ผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะได้รับการ ตอบ ยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวงมีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การต้อนรับและ บริการอย่างเหนือชั้น ท่ามกลางภาวะความกดดันทางด้านสังคม และเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google