งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO เทคนิคการสัมภาษณ์บน พื้นฐานความสามารถ Competency Based Interview วิทยากร อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO เทคนิคการสัมภาษณ์บน พื้นฐานความสามารถ Competency Based Interview วิทยากร อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO เทคนิคการสัมภาษณ์บน พื้นฐานความสามารถ Competency Based Interview วิทยากร อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

2 หลักการและเหตุผล ปัญหาทุกวันนี้ หลายองค์กรพบว่าการคัดเลือกคนไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่ต้องการ จึงส่งผลให้ได้รับคนที่ ไม่สามารถทำผลงานตามที่ต้องการ เพราะไม่มีความสามารถตามงาน จึงทำให้มีความผิดพลาดของงาน บ่อย งานไม่ได้ตามเวลาที่ต้องการ ลูกค้าไม่พอใจในบริการ หรือ คุณภาพงานที่ได้ พนักงานเมื่อทำงานไม่ได้ดี จะมีความกดดันในการ ทำงานทำให้ต้องลาออกไป จึงเป็นการสูญเสียเวลาและโอกาสทั้ง สองฝ่าย สืบเนื่องจาก ระบบการคัดเลือกไม่ได้มีการ กำหนดเป็น มาตรฐาน ที่ชัดเจน หมายถึง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดคุณสมบัติของผู้จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น กำหนด เป้าหมายหรือความคาดหวังจากตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งความสามารถ ที่ต้องการจากผู้สมัครเพื่อ ปฏิบัติงานนี้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วย เหตุผลดังกล่าว บริษัททั้งหลาย จึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะคัดเลือก ผู้สมัคร และการสัมภาษณ์ เจาะลึก ค้นหาผู้สมัครได้ตรงตามความ ต้องการขององค์กร การสัมภาษณ์ บนพื้นฐานของความสามารถนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่ บริษัทฯ ใคร่นำเสนอต่อ ท่าน เพื่อวางมาตรฐาน เทคนิควิธีการ สัมภาษณ์ ค้นหาความสามารถจากผู้สมัคร ที่มี คุณสมบัติและความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท

3 Text เนื้อหาหลักสูตร - ความสำคัญและประโยชน์ของการสัมภาษณ์ - หลักการและ กระบวนการสัมภาษณ์ - เครื่องมือในการสัมภาษณ์ JD และ Competency, แบบ ประเมินผลสัมภาษณ์, - การสร้างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์ตาม Job Competency (Structure Interview) - เทคนิคการสัมภาษณ์ - ฝึกการสัมภาษณ์ตาม Structure - ประเมินผลสัมภาษณ์ ผลการสัมมนา ความรู้ ทักษะ การฝึกฝนการสัมภาษณ์ เรียนรู้กระบวนการในการสัมภาษณ์

4 Progress Diagram วันที่จัดอบรม 16 ธันวาคม 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2 วันที่จัดอบรม 16 ธันวาคม 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO เทคนิคการสัมภาษณ์บน พื้นฐานความสามารถ Competency Based Interview วิทยากร อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google