งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปี งบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปี งบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปี งบประมาณ 2557

3 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

4 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็น ผู้ประกอบการ “ เทคนิคการเขียนแผน ธุรกิจ ” งบประมาณ 17,200 บาท ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เป็นเวลา 1 วัน โดย เชิญคุณธิติพงษ์ ชัยรัตน์ จาก ธนาคารกรุงไทย สาขาเกษมราษฎร์อุทิศ มาเป็นวิทยากร มีนักศึกษาผ่านการอบรม จำนวน 90 คน

5 อบรมเขียนแผนธุรกิจ

6 2. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร งบประมาณ 37,816 บาท ได้ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ ครบวงจรของวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัย เทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ร้านปังปัง เบเกอร์รี่และร้านกาแฟบ้านเพื่อน เดินทาง ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน 2557 มีคณะครูและนักศึกษาที่ผ่าน การศึกษาดูงาน จำนวน 14 คน งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

7 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ วงจร

8 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ วงจร ( ต่อ )

9

10 3. โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ( ร้าน COFFEE DRINK) งบประมาณ จำนวน 19,855 บาท ได้จัดทำธุรกิจไข่ม้วน จำหน่ายในร้าน COFFEE DRINK งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

11 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ยกระดับภายใต้ชุมชน งบประมาณ จำนวน 17,900 บาท 5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้าน COFFEE DRINK งบประมาณ 84,878 บาท งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

12 พัฒนาและปรับปรุงร้าน COFFEE DRINK

13

14 6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ร้าน COFFEE DRINK งบประมาณ 29,000 บาท งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

15 7. โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ได้ จัดทีมเข้าร่วมแข่งขันที่ จ. กรุงเทพ งบประมาณ 18,000 บาท มีนักศึกษาเข้า ร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม (5 คน ) และ ครูผู้สอน จำนวน 1 คน ได้ผ่านการคัดเลือก 50 ทีม ของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

16 8. โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน งบประมาณ 83,000 บาท ได้ตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผน ธุรกิจของนักศึกษาที่นำเสนอ โดยมีแผน ธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกดังนี้ 1. แผนธุรกิจอีพีแอร์และเซอร์วิสแผนก วิชาช่างไฟฟ้า งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

17 2. แผนธุรกิจคลินิกคอมพิวเตอร์ แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท 3. แผนธุรกิจโดนัทสอดไส้ แผนกวิชาการ ตลาด งบประมาณ 14,000 บาท 4. แผนธุรกิจกรอบจัง แผนกวิชาคหกรรม ศาสตร์ งบประมาณ 15,000 บาท 5. แผนธุรกิจวาฟเฟิล แผนกวิชาการ ตลาด งบประมาณ จำนวน 14,000 บาท งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท ( ต่อ )

18 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ

19 นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ

20


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปี งบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google