งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ถีบลงเขา เผาถังแดง ”. ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1. กำหนดหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 3. ประเมินคุณค่าของหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ถีบลงเขา เผาถังแดง ”. ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1. กำหนดหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 3. ประเมินคุณค่าของหลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ถีบลงเขา เผาถังแดง ”

2 ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1. กำหนดหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 3. ประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. ตีความหลักฐาน 5. สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตร์

3 กำหนดหัวเรื่องที่จะ ศึกษากันในกลุ่ม ขั้นตอ นที่ 1 ผลจากการหารือทาง กลุ่มของกระผมสรุปว่าจะ ทำการศึกษาเรื่อง “ ถังแดง ”

4

5

6

7 หลักฐานไม่เป็น ลายลักอักษร

8 แล้วจับยัดถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรสีแดง แล้วราดน้ำมันจุดไฟเผา จนเหลือแต่กระดูก บางส่วนถูกนำขึ้น เฮลิคอปเตอร์แล้วถีบให้ตกลงในป่า เขา จนเรียกขานกันในสมัยนั้นว่า " ถีบลงเขา เผาถังแดง " นั่นเอง “ ค่ายเกาะหลุง กิ่งอำเภอศรี นครินทร์ ” เป็นที่ตั้งของอุทยาน ประวัติศาสตร์ อุทยานที่เหล่าสหาย พรรคพวก เพื่อนพ้อง และบรรดา ญาติพี่น้องของผู้ที่ได้อุทิศชีวิตได้ ร่วมกันก่อสร้าง เดือนเมษายนของ ทุกปีคนเหล่านี้จะมาร่วมกันทำบุญ ให้กับ “ เพื่อนสหาย ” ที่เสียชีวิต เป็นที่ที่ได้จัดให้มีการ “ รำลึกถังแดง ” ร่วมกัน แล้วจับยัดถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรสีแดง แล้วราดน้ำมันจุดไฟเผา จนเหลือแต่กระดูก บางส่วนถูกนำขึ้น เฮลิคอปเตอร์แล้วถีบให้ตกลงในป่า เขา จนเรียกขานกันในสมัยนั้นว่า " ถีบลงเขา เผาถังแดง " นั่นเอง “ ค่ายเกาะหลุง กิ่งอำเภอศรี นครินทร์ ” เป็นที่ตั้งของอุทยาน ประวัติศาสตร์ อุทยานที่เหล่าสหาย พรรคพวก เพื่อนพ้อง และบรรดา ญาติพี่น้องของผู้ที่ได้อุทิศชีวิตได้ ร่วมกันก่อสร้าง เดือนเมษายนของ ทุกปีคนเหล่านี้จะมาร่วมกันทำบุญ ให้กับ “ เพื่อนสหาย ” ที่เสียชีวิต เป็นที่ที่ได้จัดให้มีการ “ รำลึกถังแดง ” ร่วมกัน แล้วจับยัดถังน้ำมันขนาด แล้วจับยัดถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรสีแดง ลิตรสีแดง แล้วราดน้ำมันจุดไฟเผา จนเหลือแต่กระดูก จนเหลือแต่กระดูก บางส่วนถูกนำขึ้น เฮลิคอปเตอร์แล้วถีบให้ตกลงในป่า เขา เขา จนเรียกขานกันในสมัยนั้นว่า " ถีบลงเขา " ถีบลงเขา เผาถังแดง " เผาถังแดง " นั่นเอง “ ค่ายเกาะหลุง “ ค่ายเกาะหลุง กิ่งอำเภอศรี นครินทร์ ” นครินทร์ ” เป็นที่ตั้งของอุทยาน ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อุทยานที่เหล่าสหาย พรรคพวก พรรคพวก เพื่อนพ้อง เพื่อนพ้อง และบรรดา ญาติพี่น้องของผู้ที่ได้อุทิศชีวิตได้ ร่วมกันก่อสร้าง ร่วมกันก่อสร้าง เดือนเมษายนของ ทุกปีคนเหล่านี้จะมาร่วมกันทำบุญ ให้กับ ให้กับ “ เพื่อนสหาย ” “ เพื่อนสหาย ” ที่เสียชีวิต เป็นที่ที่ได้จัดให้มีการ เป็นที่ที่ได้จัดให้มีการ “ รำลึกถังแดง ” ร่วมกัน

9 หลักฐานที่เป็นลายลัก อักษร ประวัติศาสตร์ประชาชน “ คอมมิวนิสต์และกรณีถังแดง ” 3008 ศพที่ถูกสังหารไประหว่างปี 2508-2534 ในเหตุการณ์ “ ถีบลง เขา เผาถังแดง ” และฝังความเจ็บ ร้าวไว้ในใจของคนที่สูญเสีย และ เมือเม่าควันแห่งความสะพรึงกลัวต่อ “ ปีศาจคอมมิวนิสต์ ” โดยเหตุการณ์ ถังแดงนี้ได้เกิดในช่วงของของ รัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร ซึ่ง ในช่วงนั้นได้มีการปราบปราม คอมมิวนิสต์ ประวัติศาสตร์ประชาชน “ คอมมิวนิสต์และกรณีถังแดง ” 3008 ศพที่ถูกสังหารไประหว่างปี 2508-2534 ในเหตุการณ์ “ ถีบลง เขา เผาถังแดง ” และฝังความเจ็บ ร้าวไว้ในใจของคนที่สูญเสีย และ เมือเม่าควันแห่งความสะพรึงกลัวต่อ “ ปีศาจคอมมิวนิสต์ ” โดยเหตุการณ์ ถังแดงนี้ได้เกิดในช่วงของของ รัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร ซึ่ง ในช่วงนั้นได้มีการปราบปราม คอมมิวนิสต์

10

11

12

13

14

15 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ ค่ายเกาะหลุง ต. ลำสินธุ์ อ. กงหรา จ. พัทลุง

16 ญาติพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตในกรณีถังแดง มา ร่วมงานรำลึกถังแดง ในทุกๆๆปี

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt “ ถีบลงเขา เผาถังแดง ”. ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1. กำหนดหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 3. ประเมินคุณค่าของหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google