งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน มีนาคม 2557 http://www.tpconsult.co.th สวัสดีค่ะ..คุณผู้อ่านทุกๆท่าน ในเดือนมีนานี้เราจะมาเล่าถึงความจริง 5 ประการของ อุตสาหกรรมเครื่องบินว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนยังไงกันนะคะ ประการแรกเราจะมาพูดถึง “ มาตรฐานความปลอดภัยของการ ผลิตเครื่องบิน ” ซึ่งพบว่า บริษัทที่ผลิตเครื่องบินจะต้องผลิต เครื่องบินที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ องค์การการบินระหว่างประเทศได้กำหนดไว้ และเครื่องบินในปัจจุบัน ยังมีความทันสมัยอย่างมากทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิด อุบัติเหตุทางการบินได้ไม่เกิน 1ใน1พันล้านของชั่วโมงบินของ เครื่องบินลำนั้น ส่วนเครื่องบินทั่วไปจะมีโอกาสเสี่ยงประมาณ 1ใน10 ล้านของชั่วโมงบิน นอกจากนั้นความผิดพลาดใดๆบนเครื่องบิน จะต้องไม่นำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรง ถ้าเครื่องบินใดที่ไม่สามารถ ปฎิบัติได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวก็จะไม่ได้การรับอนุมัติให้ สามารถนำออกไปใช้งานได้จริงจ๊ะ ตรวจสอบกันเข้มข้นจริงๆ เลย เนอะ ประการที่ 2 เราจะพบว่า อุบัติเหตุทางเครื่องบิน เกิดขึ้นน้อย กว่า อุบัติเหตุทางรถยนต์ ” อย่างเทียบกันไม่ติด ยกตัวอย่าง เช่น ในรอบ 10 ปี (มกราคม 1995 - ธันวาคม 2004 - ฝรั่งเศส) มี คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน จำนวน 5,612 ราย ใน 376 เที่ยวบิน ซึ่งก็คนเสียชีวิตตกปีหนึ่งประมาณ 560 ราย ใน 38 เที่ยว ในขณะที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง 5,000 ราย ในแต่ละปี เป็นต้น แน่นอนว่า ในแต่ละวันมีคนใช้รถยนต์มากกว่า เครื่องบิน แต่อย่างไรก็ตาม ความจริงมีอยู่ว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงที่ เสียชีวิตในระหว่างขับรถไปสนามบิน มากกว่า นั่งโดยสารเครื่องบิน เสียอีกจ๊ะ

2 จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน มีนาคม 2557 http://www.tpconsult.co.th ประการที่ 3 “ สื่อ เป็นตัวสนับสนุนให้เกิด โรคกลัวการบิน ” เห็น ได้ชัดว่า สื่อมวลชนมักนำเสนอข่าวอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เกิดขึ้น และ มักจะนำเสนอข่าวเครื่องบินตกซ้ำไปซ้ำมา ไม่ต่ำกว่า 150 – 200 ครั้ง และชอบที่จะนำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มากกว่าความ ตายปกติทั่วไป ดังนั้นบรรดาผู้โดยสารที่กลัวการบินก็จะเกิดอคติ เกี่ยวกับการบินไปในทางลบมากขึ้นไปอีกจ๊ะ ดังนั้นพี่ผึ้งว่า เรื่องนี้ต้อง ฟังหูไว้หูนะจ๊ะ เด็กๆ ประการที่ 4 คือ “ ความปลอดภัยของแต่ละสายการบินไม่เท่ากัน ” แน่นอนว่า ความเป็นไปได้ของคุณที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาด ฝันอันที่อาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อชีวิต ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ขึ้น เลือกใช้บริการด้วยจ๊ะ

3 จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน มีนาคม 2557 http://www.tpconsult.co.th จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ยิ่งนั่งใกล้กับหางเครื่องบิน ก็จะมีโอกาสรอด ชีวิตมากกว่านั่งในส่วนหน้าถึง 20% ส่วนจุดที่เสี่ยงตายมากที่สุดคือส่วน ของชั้น First Class และ Business Class นั่นเองครับ สำหรับข้อควรปฏิบัติบนเครื่องบิน คือ 1.ต้องตั้งใจฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ประจำบนเครื่องขณะสาธิตอุปกรณ์การ ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ถ้าเจ้าหน้าที่บอกให้คุณทำอะไร คุณควรปฏิบัติทันที เมื่อมีข้อสงสัยแล้วค่อยซักถามในภายหลัง 2.คาดเข็มขัดตลอดเวลาที่คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างการเดินทาง จะเป็นการ ป้องกันและเพิ่มความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถทำให้คุณไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อ เครื่องบินตกหลุมอากาศ และหากเครื่องบินเกิดเสียหลัก ในเครื่องบินจะเกิด แรงกระชากอย่างรุนแรง เข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งเดียวที่จะรั้งเราเอาไว้ และหาก เกิดกรณีนั้นจริงให้ “ก้มหัวลงให้ต่ำที่สุด หรือจับข้อเท้าไว้ แล้วรอจนเครื่องจอด สนิท ถึงจะทำการอพยพ” 3. ปิดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถึงแม้เครื่องจอดอยู่ สัญญาณ จากโทรศัพท์มือถืออาจทำให้นักบินได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ และอีกสิ่งที่เรา ควรปฏิบัติคือ การสังเกตผังต่างๆ ของเครื่องบิน ว่าเครื่องบินลำนี้มีทางออกกี่ ทาง ตรงไหนบ้าง ทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน และอาจจะช่วยสังเกตความ ผิดปกติบนเครื่องบินด้วย หากพบเห็นรอยแตก ได้กลิ่นไหม้ มีเสียงแปลกๆ เห็น ควันไฟ ให้รีบแจ้งลูกเรือเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิต ผู้โดยสารมากกว่าการเลือกที่นั่งว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าล้อหลังไม่กาง เอาท้ายลง ด้านหลังก็เสี่ยง, ถ้าเกิด น้ำมันรั่วที่ปีก ตรงกลางเสี่ยง, ถ้าเกิดชนกระแทกด้านหน้า ด้านหน้าเสี่ยง เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวเอง มีสติ ไม่ประมาท ช่างสังเกต และระแวดระวัง เป็นวิธีที่ทำให้เราปลอดภัยที่สุด หากต้องเดินทางโดยเครื่องบินนั่นเอง ขอบคุณที่มาและภาพประกอบ : manager.co.thmanager.co.th


ดาวน์โหลด ppt จดหมายข่าว Newsletter THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD จดหมายข่าวจากฝ่ายกฎหมายและวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google