งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 นางเพ็ญประภา สุวัตถิ กุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท. ระนอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 นางเพ็ญประภา สุวัตถิ กุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท. ระนอง เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 นางเพ็ญประภา สุวัตถิ กุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท. ระนอง เข้าสู่บทเรียน

3 มารู้จัก มาตรา ตัวสะกดกัน นะครับ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาในบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 1. คำในข้อใดเป็นคำที่สะกดในแม่กก ก. นาน ข. ตาล ค. ตาก ง. ชม

5 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ เมนูหลัก

6 ผิดครับ ทบทวนใหม่นะครับ กลับไปทำข้อสอบใหม่นะครับ

7 มาอ่าน เนื้อหากัน ก่อนนะคะ

8 1 แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ 2 3 4 แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าช บงกช กฎหมาย ปร แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้ แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด กลายเป็น มีด เป็นต้น เมนูหลักย้อนกลับ

9 5 78 มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา 9 6 แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ปลิง สอง งง แรง ฯลฯ แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดำ ฯ ย้อนกลับ

10 สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่อง ของ มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดย..... คุณครูเพ็ญประภา สุวัตถิ กุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท. ระนอง แนะ นำ บทเรี ยน เมนูหลัก ย้อนกลับ

11


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 นางเพ็ญประภา สุวัตถิ กุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท. ระนอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google