งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราตัวสะกด สื่อการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราตัวสะกด สื่อการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราตัวสะกด สื่อการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท.ระนอง เข้าสู่บทเรียน

2 มารู้จักมาตราตัวสะกดกันนะครับ
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาในบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. คำในข้อใดเป็นคำที่สะกดในแม่กก
1. คำในข้อใดเป็นคำที่สะกดในแม่กก ก. นาน ข. ตาล ค. ตาก ง. ชม

4 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ
เมนูหลัก

5 กลับไปทำข้อสอบใหม่นะครับ
ผิดครับ ทบทวนใหม่นะครับ กลับไปทำข้อสอบใหม่นะครับ

6 มาอ่านเนื้อหากัน ก่อนนะคะ

7 มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด กลายเป็น มีด เป็นต้น มาตราตัวสะกด 1 แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ 2  แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าช บงกช กฎหมาย ปร 3 แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ  วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ 4   แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ ย้อนกลับ เมนูหลัก

8 5 6 7 8 แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ
 แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ 6  แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ      แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ 7 แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ปลิง สอง งง แรง ฯลฯ      8  แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา 9 ย้อนกลับ เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดำ ฯ

9 สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ มาตราตัวสะกด
สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย..... คุณครูเพ็ญประภา สุวัตถิกุล โรงเรียนบ้านคลองของ สพท.ระนอง แนะนำ บทเรียน ย้อนกลับ เมนูหลัก

10


ดาวน์โหลด ppt มาตราตัวสะกด สื่อการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google