งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๙. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ เกย มาตราเกย หรือ แม่เกย คือพยางค์ที่มี ย สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๙. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ เกย มาตราเกย หรือ แม่เกย คือพยางค์ที่มี ย สะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๙. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ เกย

3 มาตราเกย หรือ แม่เกย คือพยางค์ที่มี ย สะกด

4 ตัวอย่าง จ่าย ด้าย ค่าย ด้วย เลี่อย เมื่อย เจี้อย เขนย เสวย มวย สวย ชัย โชย ปุ๋ย หมวย

5 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

6 ๑. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด สะกด แม่เกย ทั้งหมด ก. ยายสาย ขายควาย ข. เจ้านาย สมหมาย ค. ฝ้ายมี รายได้ดี ง. ยายผาย ย้ายบ้าน

7 ๒. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด สะกด แม่เกย ทั้งหมด ก. ต่าย รายได้ต่ำ ข. เดินเลื่อย เฉื่อย ค. ทรายย้าย ป้ายขายฝ้าย ง. ทำงาน เหนื่อย

8 ก. การพูด อภิปราย ค. การพูด บรรยาย ข. การพูด รายงาน ง. การพูด เล่าเรื่อง ๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด ไม่มีสะกด แม่เกย

9 ๔. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด สะกด แม่เกย ทั้งหมด ค. พรรณ ราย ง. อันตราย ก. กระสวย ข. เลื่อย เฉื่อย

10 ก. บทร้อย กรอง ๕. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด ไม่มีสะกด แม่เกย ข. ใช้คำเป็น คำตาย ค. มีคำ สร้อย ง. มีเอกและ โท

11 ก. การแต่งคำ ประพันธ์ ๖. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดไม่ มีสะกด แม่เกย ข. ต้องแต่ง สละสลวย ค. ร่ายเป็นคำ ประพันธ์ ง. โคลงสี่มีคำ สร้อย

12 ก. วัวหายล้อม คอก ๗. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด ไม่มี สะกด แม่เกย ข. สิบเบี้ยใกล้ มือ ค. รักพี่ เสียดายน้อง ง. ปล่อยเสือ เข้าป่า

13 ค. สีซอให้ ควายฟัง ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อ ใด มี สะกด แม่เกย ง. อดเปรี้ยว กินหวาน ก. สี่ตีนยังรู้ พลาด ข. นักปราชญ์ ยังรู้พลั้ง

14 ค. เลี้ยวขวา ๙. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด ไม่มีสะกด แม่เกย ก. ควาย กระต่าย ง. หน่อย น้อย ข. ปล่อย เปลือย

15 ๑๐. คำประพันธ์ข้อใดมีพยัญชนะ ท้ายพยางค์สะกดแม่เกย ก. จำใจใช่จากด้วย ชังสมร แม่นา ข. จากแม่รักฤๅรอน ขาดได้ ค. เด็ดบัวแม่เด็ดอร ยังเยื่อ ใยนา ง. ไปบ่ลืมน้องได้ อย่า ร้อนรนทรวง

16 ไชโย ถึงเส้นชัยแล้ว คุณยอดคนจริง ๆ ชนะครั้งที่ ๘ แล้ว ตรวจดูเฉลยหน่อยค่ะ

17 ไปต่อแม่เก อวเลยดีไหมคะ เฉลย ๑. ก ๒. ค ๓. ง ๔. ข ๕. ง ๖. ก ๗. ข ๘. ค ๙. ค ๑๐. ก

18 ฮา... ฮา.... ! คุณแพ้ เสียแล้วเกมนี้ ลองอีก ทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๙. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ เกย มาตราเกย หรือ แม่เกย คือพยางค์ที่มี ย สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google