งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1. นาย เอกพันธ์ กันเย็น 2. นาย สิทธิพร พรมใจ 3. นายราเมศ พิชิตชัยยากรณ์ 4. นาย สุประวีณ์งำเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1. นาย เอกพันธ์ กันเย็น 2. นาย สิทธิพร พรมใจ 3. นายราเมศ พิชิตชัยยากรณ์ 4. นาย สุประวีณ์งำเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก 1. นาย เอกพันธ์ กันเย็น 2. นาย สิทธิพร พรมใจ 3. นายราเมศ พิชิตชัยยากรณ์ 4. นาย สุประวีณ์งำเมือง

2 ไม่มีคำตอบ วิธีแก้ไข 1. ซื้อ Adepter wifi 2. ตรวจสอบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้อง

3 (HP) วิธีแก้ไข รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 (HP) วิธีแก้ไข 1. รันโปรแกรมป้องกันไวรัสไวรัส

5 (ACER) วิธ๊แก้ไข ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นดิสก์ชนิดที่ถู กกต้อง 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าซีดีหรือดีวีดี ใส่ลงใน ได รฟ์อย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบว่าซีดี หรือ ดีวีดี สะอาด และไม่ มี รอยขีดข่วน 4. ตรวจสอบไดรฟ์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์ ที่ มี สภาพดี ถ้าไดรฟ์ของ คุณไม่ สามารถเอาข้อมูลบนแผ่นดิสก์ที่มีสภาพดีได้อาจมีปัญหากับ ไดรฟ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ สนับสนุน ด้านเทคนิคเพื่อขอ ความ ช่วยเหลือ

6 (HP) วิธีแก้ไข 1. remove computer (Acer) วิธีแก้ไข 1. remove computer

7 ไม่มีคำตอบ วิธีแก้ไข ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนจำหน่าย หรือ ศูนนย์ สนับสนุนด้านเทคนิค

8 (ACER) วิธ๊แก้ไข ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นดิสก์ชนิดที่ถู กกต้อง 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าซีดีหรือดีวีดี ใส่ลงใน ได รฟ์อย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบว่าซีดี หรือ ดีวีดี สะอาด และไม่ มี รอยขีดข่วน 4. ตรวจสอบไดรฟ์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์ ที่ มี สภาพดี ถ้าไดรฟ์ของ คุณไม่ สามารถเอาข้อมูลบนแผ่นดิสก์ที่มีสภาพดีได้อาจมีปัญหากับ ไดรฟ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ สนับสนุน ด้านเทคนิคเพื่อขอ ความ ช่วยเหลือ

9 ไม่มีคำตอบ วิธีแก้ไข ควรซื้อแผ่น ที่ถูกลิขสิทธิ์ ที่ถูกกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1. นาย เอกพันธ์ กันเย็น 2. นาย สิทธิพร พรมใจ 3. นายราเมศ พิชิตชัยยากรณ์ 4. นาย สุประวีณ์งำเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google