งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SECURITY ON THE INTERNET. สมาชิกใน กลุ่มที่ 18 1. นายธนากร จิรคงสวัสดิ์ B4603473 2. นายชัยยัณห์ บุญครอง B4700890 3. นางสาวอภิญญา อินทร์นอก B4705581 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SECURITY ON THE INTERNET. สมาชิกใน กลุ่มที่ 18 1. นายธนากร จิรคงสวัสดิ์ B4603473 2. นายชัยยัณห์ บุญครอง B4700890 3. นางสาวอภิญญา อินทร์นอก B4705581 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SECURITY ON THE INTERNET

2 สมาชิกใน กลุ่มที่ 18 1. นายธนากร จิรคงสวัสดิ์ B4603473 2. นายชัยยัณห์ บุญครอง B4700890 3. นางสาวอภิญญา อินทร์นอก B4705581 4. นายสำราญ สันทาลุนัย B4712497 Data Communication and Networks

3 1. ทำไมต้องมีการป้องกันตัวเมื่ออยู่ บนอินเทอร์เน็ต ? 2. แฮ็กเกอร์โจมตีคอมพิวเตอร์ของ คุณได้อย่างไร ? 3. ไฟร์วอลล์ คือ อะไร ? VIRUS 4. ไวรัส VIRUS 5. หน่วยงานที่คุ้มครองความ ปลอดภัยการเข้าใช้อินเตอร์น็ต

4 เนื่องจาก การที่เราใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น LAN ภายในมหาวิทยาลัย หรือ PC ตามบ้านเรือนโดยเฉพาะที่ต้อง ใช้กับเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL ความเร็วสูง ต่างก็ตกเป็นเป้าหมายการ โจมตีของแฮ็กเกอร์ ที่รอบเข้าใช้ ทรัพยากรขององค์กรทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เรา จึงต้องมีการป้องกันตัว โดยสร้างไฟร์ วอลล์ขึ้นมาป้องกันเครือข่าย

5 กระบวนการทำงานของแฮ็กเกอร์ 1. ต้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ได้ เสียก่อน ซึ่งมักจะทำกันผ่านโปรแกรมชื่อ SubSeven 2. ทำการส่งสำเนาของ SubSeven เข้ามาที่ คอมพิวเตอร์ของคุณ 3. ดูว่ามีเครื่องใดมี SubSeven ทำงานอยู่ บ้าง 4. เมื่อเข้ามาได้เขาจะทำอะไรกับเครื่องคุณ ก็ได้มากมายราวกับว่าเป็นคอมพิวเตอร์ ของเขา

6

7 Firewall คือ เครื่องมือที่ใช้ใน การตรวจสอบหรือปิดกั้น (Filter) การเชื่อมต่อของข้อมูลจากระหว่าง ภายนอกระบบเครือข่ายกับภายใน ระบบเครือข่าย

8

9

10 VIRUS ไวรัส คือ โปรแกรมชนิด หนึ่งที่มีความสามารถใน การคัดลอกตัวเองเข้าไป ติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้และถ้ามีโอกาสก็ สามารถแทรกเข้าไป ระบาดในระบบ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ

11 1. บูตไวรัส (boot virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่ เป้าหมายในระหว่างเริ่มทำการบูตเครื่อง ส่วนมาก มันจะ ติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ระหว่างกำลังสั่งปิดเครื่อง เมื่อ นำแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทำงานทันที 2. ม้าโทรจัน (Trojan) คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูก ออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง จะถูกแนบมากับ อีการ์ด อีเมล์หรือโปรแกรมที่มีให้โหลดตามอินเทอร์เน็ตใน เว็บไซต์ใต้ดินทั้งหลาย 3. หนอน (Worm) สามารถกระจายตัวและเพิ่มจำนวนได้ รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และเมื่อยิ่งเพิ่มจำนวน มากขึ้น ระดับการทำลายล้างยิ่งสูงขึ้น

12 1. ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และ update ข้อมูลเป็นประจำ 2. สแกนแผ่นดิสก์ที่ได้มาใหม่ทุกแผ่นก่อน การใช้งาน 3. อย่าเปิดไฟล์ใด ๆ ที่มาพร้อมกับ e-mail ซึ่งส่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่า เป็น e-mail จากคนที่รู้จักจริงหรือไม่ 4. ลบจดหมายลูกโซ่และ e-mail ขยะทิ้ง ทันทีที่ได้รับ 5. ไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใด ๆ จากคน แปลกหน้าหรือเว็บไซด์แปลก หากจำเป็นควร สแกนข้อมูลนั้นก่อนเปิดใช้งาน 6. Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 7. ระวังการอนุญาตให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

13 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) คือ กลุ่มหรือคณะบุคคลที่ ทำการ ประสานงานและสนับสนุน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( เหตุ การณ์ฯ ) ที่เกิดขึ้นภายใน sites ของผู้ใช้บริการของ CSIRT นั้น CSIRT นั้นจะต้อง - มีช่องการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัย สำหรับใช้รับการรายงานถึงเหตุการณ์ฯ - ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในการ รับมือกับเหตุการณ์ฯ - แจกจ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านความ ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้อื่นที่ เกี่ยวข้อง ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

14 สรุป แฮ็กเกอร์ จะทำการเข้ามาเพื่อเจาะ ข้อมูลของเรา โดยการใช้โปรแกรมชื่อ SubSeven ในการเจาะข้อมูล firewall จะเป็นเครื่องมือที่สามารถ นำมาใช้ป้องกันการโจมตีจากภายนอก เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะใช้ ไฟล์วอลล์ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจะขึ้นอยู่กับ นโยบายความปลอดภัยโดยรวมขององค์กรด้วย ไวรัส คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มี ความสามารถในการคัดลอกตัวเองเข้าไปติดอยู่ใน ระบบคอมพิวเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อทำลายไฟล์หรือ โปรแกรมต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์

15 Thank you … for following our presentation.


ดาวน์โหลด ppt SECURITY ON THE INTERNET. สมาชิกใน กลุ่มที่ 18 1. นายธนากร จิรคงสวัสดิ์ B4603473 2. นายชัยยัณห์ บุญครอง B4700890 3. นางสาวอภิญญา อินทร์นอก B4705581 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google