งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรม ป้องกันและกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรม ป้องกันและกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรม ป้องกันและกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ที่ ปรึกษา

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ความคืบหน้าของโครงการ  แนวทางพัฒนาต่อ  สรุป

3 ความคืบหน้าของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนป้องกันไวรัส  ส่วนกำจัดไวรัส

4 ส่วนป้องกันไวรัส  สถานะการ Stand By

5 ส่วนป้องกันไวรัส  สถานะการเชื่อมต่อ USB ที่ไม่มีไฟล์ Autorun

6 ส่วนป้องกันไวรัส  สถานะการเชื่อมต่อ USB ที่พบไฟล์ Autorun

7 ส่วนป้องกันไวรัส  สถานะแสดงการลบไฟล์ Autorun

8 ส่วนป้องกันไวรัส  บอกสถานะการถอด USB

9 รูปแบบโปรแกรม

10 ส่วนกำจัดไวรัส  ไฟล์ Signature ที่กำหนดขึ้นมา

11 ส่วนกำจัดไวรัส

12 ส่วนกำจัดไวรัส

13 แนวทางพัฒนาต่อ  รวมโปรแกรมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน  หาวิธีให้โปรแกรมสแกนได้เร็วขึ้น

14 สรุป  ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง  ปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานดีขึ้น  นำทั้งสองโปรแกรมมารวมกัน

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรม ป้องกันและกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google