งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ส่วนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ คือ ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมหลักเรียกว่า ซอฟแวร์ระบบ และระบบปฎิบัติการที่สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ส่วนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ คือ ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมหลักเรียกว่า ซอฟแวร์ระบบ และระบบปฎิบัติการที่สัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ส่วนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ คือ ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมหลักเรียกว่า ซอฟแวร์ระบบ และระบบปฎิบัติการที่สัมพันธ์ กับฮาร์ดแวร์

3  ฮาร์ดแวร์จะเกี่ยวข้องกับกายภาพ เช่นการ สัมผัส  ส่วนประกอบหลักๆ จะมี CPU หรือหน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อุปกรณ์เก็บ ข้อมูลทุติยภูมิ input output ของอุปกรณ์

4  ภายในไมโครชิฟ จะมีรหัสจากหน่วยความจำซึ่ง เป็นตรรกะคณิตศาสตร์ หน่วยประมวลผลรูป สี่เหลี่ยมนี้จะมีวงจรทรานซิสเตอร์ และ ประมวลผลจาก 1 ออกเป็น 4 ได้อย่างรวดเร็ว  ในหน่วยความจำหลักทำงานโดยใช้การไหลผ่าน ของไฟฟ้า ซึ่งสามารถคิดลำดับของเซลล์ที่ว่างเปล่าหรือเซลล์ ที่มีข้อมูลอยู่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มี หน่วยความจำที่ต้องการให้ไฟฟ้าไหลผ่าน ตลอดเวลา (volatile memory) ถ้าไม่มีไฟฟ้าจะไม่ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ และหน่วยความจำที่ ข้อมูลในนั้นจะไม่ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟ (Non-volatile memory)

5  Address Memory Cell มีสัญญาณไฟฟ้า เปิด - ปิดซึ่งเป็นตัวแทนของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  ฮาร์ดแวร์เปรียบเสมือนกับห้องครัวซึ่งมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารทั้งหมดและมี สูตรต่างๆซึ่งสามารถนำวัตุดิต่างๆมาทำเป็น อาหารที่น่ารับประทาน เช่นเดียวกับหลักการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่นำเอาข้อมูลเข้าไป ประมวลผล และออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานจะ มีความสัมพันธ์กับซอฟแวร์

6 สมาชิกกลุ่ม Crazines 5505100016 นายเฉลิมชัย ยันต์เสถียร 5505100018 นายกุลณัฐ วัดสิงห์ 5505100037 นายนพวงศ์ คันธารัตน์


ดาวน์โหลด ppt  ส่วนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ คือ ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมหลักเรียกว่า ซอฟแวร์ระบบ และระบบปฎิบัติการที่สัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google