งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การออกแบบและ การวางผังร้านค้า. ลักษณะของการออกแบบร้านค้า ปกป้อง รวบรวม และ แสดงสินค้า ณ ทำเล ที่ตั้งแห่งเดียวที่เป็น ศูนย์กลาง เหมาะสมกับ ภาพลักษณ์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การออกแบบและ การวางผังร้านค้า. ลักษณะของการออกแบบร้านค้า ปกป้อง รวบรวม และ แสดงสินค้า ณ ทำเล ที่ตั้งแห่งเดียวที่เป็น ศูนย์กลาง เหมาะสมกับ ภาพลักษณ์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การออกแบบและ การวางผังร้านค้า

2 ลักษณะของการออกแบบร้านค้า ปกป้อง รวบรวม และ แสดงสินค้า ณ ทำเล ที่ตั้งแห่งเดียวที่เป็น ศูนย์กลาง เหมาะสมกับ ภาพลักษณ์ของ ร้านค้าปลีกที่ ปรารถนา สามารถใช้ในการ ดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การออกแบบภายนอก สิ่งที่ลูกค้าเห็นก่อนเข้า ไปในร้านค้า สไตล์ด้านสถาปัตยกรรม สีและวัสดุ ป้าย หน้าต่าง ทางเข้าร้าน ชื่อร้าน การออกแบบภายใน สิ่งที่ลูกค้าเห็นภายใน ร้านค้า การวางผัง สิ่งติดตั้ง การจัดแสดง สี แสง เพดาน พื้น ชั้นวางสินค้า เสียงและกลิ่น การพิจารณาอื่นๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า “ บอกลูกค้าว่าร้านค้าทั้งหมดเป็น อย่างไร ”

3 การออกแบบภายนอกร้านค้า ปกป้องสิ่งที่อยู่ภายใน ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารให้แก่ลูกค้า อาคารใหม่ หรืออาคารที่มีอยู่ : ข้อจำกัด : สิ่งจำเป็นในการเช่า สีและวัสดุ ป้าย หน้าต่าง : มู่ลี่หน้าต่าง ทางเข้าร้าน ชื่อร้าน การป้องกันขโมย ร้านค้าที่มีหลายชั้น : การดึงดูดคนให้เดินทั่ว ร้าน

4 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า วัตถุประสงค์ของการวางผังร้านค้า คือ การได้ผลประโยชน์สูงสุด จากพื้นที่ที่มี อยู่ ประเด็นที่ผู้จัดการร้านค้าปลีกควรจะ พิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางผัง ได้แก่ คุณค่าของพื้นที่ : การใช้พื้นที่และการจัดสรรพื้นที่ เส้นทางเดินของลูกค้า ประเภทของสินค้า การจัดวางสินค้าที่สนับสนุนกัน ภาพลักษณ์ของร้านค้าที่ต้องการ

5 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า วัตถุประสงค์ของการวางผังร้านค้า คือ การได้ผลประโยชน์สูงสุด จากพื้นที่ที่ มีอยู่ ประเด็นที่ผู้จัดการร้านค้าปลีกควร จะพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางผัง ได้แก่ คุณค่าของพื้นที่ : ยอดขายต่อตารางเมตร : ร้านค้า ร้าน สรรพสินค้า ที่จัดแสดงสินค้า ยอดขายต่อความยาว : พื้นที่วางสินค้า ยอดขายต่อตารางเมตรของพื้นที่เปิด : ยาว x สูง ยอดขายต่อลูกบาศก์เมตร : ตู้เย็น ตู้ แช่ พื้นที่ในร้านมีคุณค่าต่างกัน : พื้นที่ใน ชั้นต่างๆ - ชั้นหลัก

6

7

8 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า การใช้พื้นที่และการจัดสรรพื้นที่ : ตามยอดขายในอดีต ตามกำไรขั้นต้น ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

9 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า การจัดเก็บสินค้า : Direct Selling Storage, Stockroom, Central Storage

10 การจัดเก็บสินค้า

11 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า เส้นทางการเดินของลูกค้า : การจัดผัง ร้านค้า

12 Grid Pattern Layout

13 Free Flow Pattern Layout

14 Boutique Pattern Layout

15 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า ประเภทของสินค้า สินค้าสะดวกซื้อ สินค้าซื้อฉับพลัน สินค้าเลือกซื้อ สินค้าเฉพาะอย่าง

16 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า การจัดวางสินค้าที่สนับสนุนกัน : แผนกที่ เป็นฤดูกาล

17 การออกแบบภายในร้านค้าและ การวางผังร้านค้า ภาพลักษณ์ของร้านค้าที่ต้องการ

18 องค์ประกอบการออกแบบ ภายใน สิ่งติดตั้ง การจัดแสดง สี แสง เพดาน พื้น ชั้นวางสินค้า เสียงและกลิ่น การพิจาณาอื่นๆ เช่น ป้าย ในร้าน ความสะอาด

19 แนวคิดพื้นฐานของการจัด แสดง

20 เพดาน และ พื้น

21 ชั้นวางสินค้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การออกแบบและ การวางผังร้านค้า. ลักษณะของการออกแบบร้านค้า ปกป้อง รวบรวม และ แสดงสินค้า ณ ทำเล ที่ตั้งแห่งเดียวที่เป็น ศูนย์กลาง เหมาะสมกับ ภาพลักษณ์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google