งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study 12 Facilitator: Pawin Puapornpong. Title History and physical examination History and physical examination Approach Approach Lab investigation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study 12 Facilitator: Pawin Puapornpong. Title History and physical examination History and physical examination Approach Approach Lab investigation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study 12 Facilitator: Pawin Puapornpong

2 Title History and physical examination History and physical examination Approach Approach Lab investigation Lab investigation Management Management

3 History Date of admission: 19/07/56 Case: ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 35 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ภูมิลำเนาจังหวัดฉะเชิงเทรา อาชีพรับจ้าง CC: คลำได้ก้อนที่ท้องน้อย 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล PI:3 month PTA สามีคลำได้ก้อนแข็งที่บริเวณตรง กลางท้องน้อย เวลา นอน ก้อนขนาดประมาณ 1 กำมือ ขยับไม่ได้ ไม่เจ็บ ผิว เรียบ มีอาการปัสสาวะ บ่อยขึ้น ตอนกลางวันปัสสาวะ 7 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง ไม่มี ปัสสาวะแสบขัด อุจจาระปกติ ประจำเดือนมาปกติ ปวดท้องเฉพาะวันแรกของการมี ประจำเดือนโดยปวดเท่าๆเดิม ไม่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ไม่มีตกขาวผิดปกติ 3 วันต่อไป ไปพบแพทย์ที่คลินิก ได้ทำการอัลตรา ซาวด์พบก้อนเนื้อที่มดลูก ก้อนขนาดเท่าๆเดิม ไม่ได้โตเร็ว ยังมี อาการปัสสาวะบ่อย ไม่มีไข้ ไม่มีเบื่อ อาหาร ไม่มีน้ำหนักลด ไม่มีคลื่นไส้ ไม่มีอาเจียน

4 History PH:- no underlying disease - no food and drug allergy - no alcoholic and smoking - G0P0 - menstrual: LMP 20/06/56, ปกติมา 5 วัน รอบ 30 วัน สม่ำเสมอ, ใช้ผ้าอนามัยวันละ 2-3 ผืนต่อวัน, ปวดประจำเดือน เฉพาะวันแรก - SI last 1 week, ไม่ได้คุมกำเนิด, สามีทำหมันแล้ว - ปฏิเสธการใช้ยาสมุนไพร FX:- มารดาเป็นมะเร็งปอด

5 Physical examination PE: v/s BT 37 ๐ C BP 121/85 mmHg PR 88 bpm RR 20 /min GA: a Thai female good consciousness, not pale, no jaundice HEET: not pale conjunctiva, anicteric sclera CVS : full pulse, regular rhythm, normal S1S2, no murmur Respi and chest : clear both lung, no hyperpigmentation of nipple and areolar Abd : soft, palpable mass 20 week size, round, smooth surface, movable, firm, not tender

6 Physical examination PV with speculum MIUB: no urethral discharge, no batholin’s gland enlargement Vagina: clear serous discharge, normal mucosa, no hyperpigmentation of mucosa Cervix: clear serous discharge per os, no bleeding, no lesion, os clear, no cervical excitation pain, firm consistency Uterus: 20 week size, not tender, firm, smooth surface Adnexa: no palpable mass, not tender Cal de sac: no bulging

7 Differential diagnosis Provisional diagnosis Myoma uteri subserous type Differential diagnosis AdenomyosisPregnancy

8 Lab investigation Ultrasound TAS+TVS uterus 5.03x2.53x2.6 cm, hypoecchoic mass at anterior wall 11.35x11.32 cm LOV: not seen ROV: 0.34x1.67, normal appearance หมายเหตุ เนื่องจากก้อนมีขนาดใหญ่การตรวจ transabdominal ultrasound น่าจะเหมาะสมกว่า

9 Provisional diagnosis Myoma uteri subserous type Myoma uteri subserous type

10 Plan of management Laparoscopic hysterectomy เนื่องจากผู้ป่วยไม่ มีความประสงค์จะมีบุตรอีกในอนาคต GnRh agonist เพื่อลดขนาดก้อน

11 Treatment Medical Medical Surgical Surgical Follow up Follow up

12 Medical GnRH agonist :3-4 month to reduce size Supportive treatment Surgery Total laparoscopic hysterectomy ก้อนมีขนาดใหญ่ มี mass effect ไม่มีความต้องการมีบุตรอีก โอกาสเป็นซ้ำน้อยกว่า Intraoperative พบว่ามีก้อนจำนวนหลายก้อนทั่วๆ uterus

13 Myoma uteri Intramural type Myoma uteri Intramural type Postoperative diagnosis

14 Postoperative care Observe bleeding per vagina Observe urine output Record vital sign Observe subcutaneous emphysema NPO MO, antiemetic drug On ventilator ( จาก complication) Chest x-ray

15 Prognosis - โอกาสจะกลายเป็น leiomyosarcoma < 0.5% - เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ทำการผ่าตัดแบบ Total laparoscopic hysterectomy จึงไม่มี โอกาสที่จะเกิด myoma uteri อีก


ดาวน์โหลด ppt Case study 12 Facilitator: Pawin Puapornpong. Title History and physical examination History and physical examination Approach Approach Lab investigation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google