งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทยอายุ 7 ปี อาการสำคัญ : เขียวมา 1 ปี ประวัติปัจจุบัน : 2 ปีก่อน ออกหัด หลังจากนั้น มี อาการไอแห้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทยอายุ 7 ปี อาการสำคัญ : เขียวมา 1 ปี ประวัติปัจจุบัน : 2 ปีก่อน ออกหัด หลังจากนั้น มี อาการไอแห้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

2 ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทยอายุ 7 ปี อาการสำคัญ : เขียวมา 1 ปี ประวัติปัจจุบัน : 2 ปีก่อน ออกหัด หลังจากนั้น มี อาการไอแห้ง ๆ มาตลอด 1 ปีก่อน มารดา สังเกตเห็นว่าบริเวณปาก และเล็บมือเขียวเมื่อออก กำลังกายจะเป็นมาก ไม่ เหนื่อยหอบ

3 ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทย อายุ 7 ปี

4

5 ผู้ป่วย 1 ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทย อายุ 7 ปี

6 Chest X-ray: increase in multiple nodular density ที่ lingular segment Impression: bronchiectasis ผู้ป่วย 1 เด็ก หญิงไทยอายุ 7 ปี

7 ผู้ป่วยได้ถูก refer มายัง cardiologist เนื่องจากคิด ว่าเป็นโรคหัวใจ ผู้ป่วยได้ถูก refer มายัง cardiologist เนื่องจากคิด ว่าเป็นโรคหัวใจ Heart & lungs: ปกติ EKG: ปกติ

8 CBC : Hb 18gm/dL, Hct 52%, WBC 11400/ cumm, PMN 69%, L 22%, Mono 9% Tuberculin test (OT 1:1000): 2x1.5 cm induration with bleb

9 ผู้ป่วยได้รับ BCG vaccination แล้ว ผู้ป่วยได้รับ BCG vaccination แล้ว และมี OT strongly positive, มี hemoconcentration และ WBC อยู่ในเกณฑ์ ปกติ ท่านจะทำอย่างไร ต่อไป ? ท่านจะทำอย่างไร ต่อไป ?

10 Arterial blood gases: room air 100% O 2 pH 7.469 7.398 PaO 2 (mmHg)57.2 97.9 PaCO 2 (mmHg)34.4 34.2 O 2 sat. % 91 97.3% B.E. +1.8 -3 Std. HCO 3 (mmol/L)26.0 22.0

11 แปลผล Arterial blood gases : แปลผล Arterial blood gases : มี arterial hypoxemia, high normal pH ใน room air มี arterial hypoxemia, high normal pH ใน room air ใน 100% oxygen ยังมี PaO 2 ต่ำอยู่ ใน 100% oxygen ยังมี PaO 2 ต่ำอยู่ วินิจฉัย : Intrapulmonary shunt วินิจฉัย : Intrapulmonary shunt

12 สรุปรายการปัญหา : 1.Cyanosis with digital clubbing Differential Diagnosis : - Parenchymal diseases - Parenchymal diseases - Vascular diseases - Vascular diseases

13 Parenchymal diseases Pulmonary tuberculosis Bronchiectasis Bronchopulmonary sequestration

14 Vascular diseases: Pulmonary A-V fistulas Types: 1. Solitary 1. Solitary 2. Multiple and discrete with a 2. Multiple and discrete with a dominant lesion or lesions dominant lesion or lesions 3. Multiple and discrete, approximately 3. Multiple and discrete, approximately equal in size equal in size 4. Diffused telangiectatic 4. Diffused telangiectatic

15 ผู้ป่วยคนนี้น่าจะเป็นชนิดที่ 2 ท่านจะทำอย่างไรเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ?

16 ผู้ป่วย 1 เด็ก ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทยอายุ 7 ปี Angiogram: Angiogram: Pulmonary A-V fistular at lingular segment of LUL

17 ติดตามต่อไป 9 ปี จนอายุ 16 ปี พบว่า PaO 2 ลดต่ำลง มี อาการแทรกซ้อนคือเลือด กำเดาไหลบ่อย ๆ ติดตามต่อไป 9 ปี จนอายุ 16 ปี พบว่า PaO 2 ลดต่ำลง มี อาการแทรกซ้อนคือเลือด กำเดาไหลบ่อย ๆ ทำผ่าตัด พบว่ามี arterio- venous fistula ที่ปอดซ้าย ส่วนบน ผู้ป่วย 1 เด็ก หญิงไทยอายุ 7 ปี

18

19 ผู้ป่วย 1 ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทย อายุ 7 ปี

20 ประวัติปัจจุบัน : รับไว้ใน ร. พ. เนื่องจากมีไข้ ไอ ท้องเสีย ประวัติปัจจุบัน : รับไว้ใน ร. พ. เนื่องจากมีไข้ ไอ ท้องเสีย ประวัติอดีต : เขียว และเหนื่อย ง่ายมาตั้งแต่อายุ 8 เดือน ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทย อายุ 4 ปี

21 ตรวจร่างกาย : T 39 o C, P 130/min, RR 40/min, T 39 o C, P 130/min, RR 40/min, BP 100/70 torr BP 100/70 torr GA: cyanosis, dyspnea, digital clubbing,BCG scar- positive Heart sound : normal Lungs: medium crepitation over both sides ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทยอายุ 4 ปี

22 Investigations Hb : 16.8 gm% Hct 52% Tuberculin test 1:1000 : 2 cm induration ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทยอายุ 4 ปี

23 ผู้ป่วย 2 ไทยอ ผู้ป่วย 2 เด็ก หญิงไทยอายุ 4 ปี

24 Chest X-ray : generalized interstitial infiltration with mild cardiomegaly ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทยอายุ 4 ปี

25 Arterial Blood gases : Arterial Blood gases : Room air 100% O 2 Room air 100% O 2 pH 7.48 7.5 PaO 2 (mmHg ) 37 59 PaO 2 (mmHg ) 37 59 PaCO 2 (mmHg ) 24.5 22 O 2 sat (%) 75.7 92BE - 3 - 4 Std HCO 3 (mEq/L) 18 16.7 Std HCO 3 (mEq/L) 18 16.7

26 ผู้ป่วย 2 ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทย อายุ 4 ปี

27 Right sided cardiac catheterization: normal normal Pulmonary angiography : capillary hemangioma both lower lungs fields hemangioma both lower lungs fields Right to left shunt : 69 % ผู้ป่วย 2 เด็กหญิงไทยอายุ 4 ปี

28 สรุป ข้อคิดเห็นในการให้การวินิจฉัย ผู้ป่วย 1 และ 2 1. ในการวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วย ที่มาด้วยอาการเขียวโดยไม่ทราบ สาเหตุ ตรวจร่างกายไม่พบความ ผิดปกติใด ๆ นอกจาก cyanosis และ digital clubbing ควรจะนึกถึง pulmonary arterio-venous fistula ไว้เสมอ 1. ในการวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วย ที่มาด้วยอาการเขียวโดยไม่ทราบ สาเหตุ ตรวจร่างกายไม่พบความ ผิดปกติใด ๆ นอกจาก cyanosis และ digital clubbing ควรจะนึกถึง pulmonary arterio-venous fistula ไว้เสมอ 2. ซักประวัติให้ละเอียด

29 3. การทำ arterial blood gases ใน room air และ 100% oxygen จะช่วยให้แนวทางในการ วินิจฉัย 3. การทำ arterial blood gases ใน room air และ 100% oxygen จะช่วยให้แนวทางในการ วินิจฉัย 4. การทำ pulmonary angiogram หรือ contrast echocardiogram จะช่วย ยืนยันการวินิจฉัย สรุป ข้อคิดเห็นในการให้การวินิจฉัย ผู้ป่วย 1 และ 2


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 1 เด็กหญิงไทยอายุ 7 ปี อาการสำคัญ : เขียวมา 1 ปี ประวัติปัจจุบัน : 2 ปีก่อน ออกหัด หลังจากนั้น มี อาการไอแห้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google