งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริหารเวชภัณฑ์ เบอร์โทรภายใน 122 ภก. วราวิทย์ เบอร์โทรภายใน 123  เวชภัณฑ์ยา ภญ. จินดานุช  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์ นส. นันท์นภัส คลังเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริหารเวชภัณฑ์ เบอร์โทรภายใน 122 ภก. วราวิทย์ เบอร์โทรภายใน 123  เวชภัณฑ์ยา ภญ. จินดานุช  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์ นส. นันท์นภัส คลังเวชภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริหารเวชภัณฑ์ เบอร์โทรภายใน 122 ภก. วราวิทย์ เบอร์โทรภายใน 123  เวชภัณฑ์ยา ภญ. จินดานุช  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์ นส. นันท์นภัส คลังเวชภัณฑ์ 124 นายชาญวิทย์

2 ขั้นตอนการส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ ส่งใบเบิก เวชภัณฑ์ คลังเวชภัณฑ์ ตัดจ่าย ส่งเวชภัณฑ์ให้ หน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบ ความถูกต้อง / ทักท้วง ทันที วัน พุธ วัน พฤหัสบดี ต้องการ ใช้ด่วน ส่งใบเบิก EMS คลังเวชภัณฑ์ ตัดจ่าย หน่วยงานรับ เวชภัณฑ์เองที่ คลังเวชภัณฑ์ วันหยุดราชการยืม ตึกอื่นก่อน

3 ระบุหน่วยงาน วันเดือนปีที่เบิก นำไปใช้เพื่อ รักษาพยาบาล ผู้ป่วย รายการที่ เบิก วันที่เบิก ครั้งก่อน จำนวน คงเหลือ จำนวนขอ เบิก ลงชื่อผู้ขอเบิก / ผู้ขอรับ

4

5 ลงชื่อผู้รับ ลงชื่อผู้ เบิก


ดาวน์โหลด ppt บริหารเวชภัณฑ์ เบอร์โทรภายใน 122 ภก. วราวิทย์ เบอร์โทรภายใน 123  เวชภัณฑ์ยา ภญ. จินดานุช  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์ นส. นันท์นภัส คลังเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google