งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.อ. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. เตรียมทหาร รุ่น ๒๓ ชื่อเล่น ตุ๊ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.อ. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. เตรียมทหาร รุ่น ๒๓ ชื่อเล่น ตุ๊ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.อ. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. เตรียมทหาร รุ่น ๒๓ ชื่อเล่น ตุ๊ก
พ.อ. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. เตรียมทหาร รุ่น ๒๓ ชื่อเล่น ตุ๊ก เคยรับราชการในพื้นที่ ทภ.๒ เมื่อปี ๒๕๓๐ – ๒๕๕๑ (๒๒ปี) รับราชการใน สบ.ทบ. เมื่อปี ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน (๖ปี)

2 ขอยศให้ลูกน้องช้า... คืออะไร
ตอบ คือ การที่ ทบ. ต้องออกคำสั่ง นับจากวัน ผบ.ทบ. ลงนาม แล้วมีผลย้อนหลัง ให้ได้ยศนั้นย้อนหลังไป เกิน ๑๒ เดือน (๑ ปี) เช่น ปัจจุบัน ๔ พ.ย. ๕๗ (ตัวอย่าง) เป็น ส.ต. หมายเลข ๒๕ - ๓๐ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๕๗ (พ.ค. ๕๖ ครบ ๑ ปี, เกินมาอีกตั้งแต่ มิ.ย. ๕๖ – พ.ย. ๕๗ จำนวน ๑ ปี ๖ เดือน รวมกรณีนี้จะช้าไป ๒ ปี ๖ เดือน

3 ขอยศให้ลูกน้องช้า... คืออะไร
(ตัวอย่าง) เป็น พ.ท. หมายเลข ๑๕ ตั้งแต่ ๒ พ.ย. ๕๖ (ไม่ช้า, ย้อนหลัง ๑๒ เดือน (ตัวอย่าง) เป็น พ.อ. หมายเลข ๒ ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๕๖ (ช้า, ย้อนหลัง ๑๓ เดือน)

4 ปัจจุบัน พ.ย. ๕๗ ยศช้า คือ มีสิทธิติดยศ ตั้งแต่ ต.ค. ๕๖ หรือ ย้อนหลังไปมากกว่านี้ ถือว่ารายงานขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศล่าช้า! จะให้พวกผมทำงัย รีบทำ ไปแจ้ง ผบ.หน่วยของท่าน กำหนดมาตรการป้องกัน โดย ชี้แจงมาด้วย... (ดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ของ กกพ.สบ.ทบ.)

5 การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า
แบบรายงานชี้แจง การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า ๑. หน่วย ๒. สำหรับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ๒.๑ ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ๒.๒ เป็น ยศ ตั้งแต่ ๓. สาเหตุที่ล่าช้า (กาเครื่องหมาย/ทับหัวข้อ) รอเอกสารผ่อนผันที่ไม่ครบถ้วน เอกสารที่ขาดคือ เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินการ ซึ่งหน่วยได้แก้ไข และลงทัณฑ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว รุบุรายละเอียด คือ / สาเหตุอื่นๆ ระบุ.....

6 หมายเหตุ แบบรายงานนี้ให้ใช้ ๑ ชุด ต่อกำลังพล ๑ นาย
๔. หากมีกำลังพลตกค้างยังไม่ได้ดำเนินการขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศล่าช้า เพื่อดำเนินการโดยด่วน ๕. จะกำหนดมาตรการของหน่วยขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าขึ้นอีก (ลงชื่อ) พ.ท. ( ) ผบ.ร.๒๐ พัน.๔ วัน/เดือน/ปี โทร หมายเหตุ แบบรายงานนี้ให้ใช้ ๑ ชุด ต่อกำลังพล ๑ นาย


ดาวน์โหลด ppt พ.อ. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. เตรียมทหาร รุ่น ๒๓ ชื่อเล่น ตุ๊ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google