งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรายงานชี้แจง การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า ๑. หน่วย.................. ๒. สำหรับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ๒. ๑ ชื่อ.......................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรายงานชี้แจง การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า ๑. หน่วย.................. ๒. สำหรับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ๒. ๑ ชื่อ......................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 แบบรายงานชี้แจง การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า ๑. หน่วย ๒. สำหรับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ๒. ๑ ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ๒. ๒ เป็น ยศ ตั้งแต่ ๓. สาเหตุที่ล่าช้า ( กาเครื่องหมาย / ทับหัวข้อ ) รอเอกสารผ่อนผันที่ไม่ครบถ้วน เอกสารที่ ขาดคือ เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินการ ซึ่งหน่วยได้ แก้ไข และลงทัณฑ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว รุบุ รายละเอียด คือ / สาเหตุอื่นๆ ระบุ.....

6 ๔. หากมีกำลังพลตกค้างยังไม่ได้ดำเนินการขอ แต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศล่าช้า เพื่อดำเนินการโดยด่วน ๕. จะกำหนดมาตรการของหน่วยขึ้น เพื่อป้องกันมิ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นอีก ( ลงชื่อ ) พ. ท. ( ) ผบ. ร. ๒๐ พัน. ๔ วัน / เดือน / ปี โทร หมายเหตุ แบบรายงานนี้ให้ใช้ ๑ ชุด ต่อ กำลังพล ๑ นาย


ดาวน์โหลด ppt แบบรายงานชี้แจง การขอแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ล่าช้า ๑. หน่วย.................. ๒. สำหรับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนยศ ๒. ๑ ชื่อ.......................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google