งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ 0206.7/ ว 21 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2556) ดร.เสงี่ยม ทองละมุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ 0206.7/ ว 21 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2556) ดร.เสงี่ยม ทองละมุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ / ว 21 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2556) ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1

2 มาตรา 19 (15) แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ
มาตรา 19 (15) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

3 นโยบายรัฐบาล กำหนดให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า หนึ่งหมื่นห้าพันบาท

4 ระยะเวลาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม. ค
ระยะเวลาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม.ค , เงินเพิ่มค่าครองชีพ = 15,000 บาท 1 ม.ค. 56 เงินเดือน + เงินเพิ่มค่าครองชีพ = 15,000 บาท 1 ม.ค เงินเดือน ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

5 ก. ค. ศ. กำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก. ค. ศ
ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค (ดำเนินการแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557

6

7 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556

8 1.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2556

9 ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับชดเชย ปี 2556
ป. ตรี 4 ปี ครูผู้ช่วย 11, ,690 บาท คศ. 1 11, ,360 บาท คศ. 2 13, ,450 บาท คศ. 3 13,160 – 23,280 บาท

10 ป. ตรี 5 ปี ครูผู้ช่วย. 12,530 - 17,690 บาท คศ. 1
ป. ตรี 5 ปี ครูผู้ช่วย 12, ,690 บาท คศ , ,750 บาท คศ , ,930 บาท คศ , ,140 บาท

11 ป. โททั่วไป ครูผู้ช่วย. 15,430 – 17,690 บาท คศ. 1
ป. โททั่วไป ครูผู้ช่วย 15,430 – 17,690 บาท คศ , ,710 บาท คศ , ,500 บาท คศ , ,580 บาท

12 ป. เอก ครูผู้ช่วย. 17,690 บาท คศ. 1. 19,100 - 30,710 บาท คศ. 2
ป. เอก ครูผู้ช่วย 17,690 บาท คศ , ,710 บาท คศ , ,830 บาท คศ , ,900 บาท คศ , ,780 บาท คศ , ,240 บาท

13 1.2. มีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56 (ว1 ปี 2544) ให้ปรับเงินเดือนชดเชยในวันที่ 1 ม.ค ด้วยคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามบัญชีที่ ก.ค.ศ. กำหนด

14 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 (รายละเอียดดู ว 21/2556 หน้า 20-39)

15 2.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2557

16 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)
3. กรณีข้าราชการครูฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 24 ธ.ค และ ก.ค.ศ. กำหนดให้ดำรงตำแหน่งครู ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ โดยไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับครู ให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 ในวันที่ 1 ม.ค. 2556 ในวันที่ 1 ม.ค. 2557

17 ช่วงเงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับชดเชย กรณีมีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี
เงินเดือนก่อน 1 ม.ค ครูผู้ช่วย 8, ,310 บาท คศ. 1 8, ,570 บาท คศ. 2 13, ,460 บาท คศ. 3 13, ,410 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม.ค. 2556 ครูผู้ช่วย 11, ,690 บาท คศ. 1 11, ,360 บาท คศ. 2 13, ,450 บาท คศ ,160 – 23,280 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม.ค. 2557 ครูผู้ช่วย 13, ,690 บาท คศ , ,240 บาท คศ , ,930 บาท คศ , ,140 บาท


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ 0206.7/ ว 21 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2556) ดร.เสงี่ยม ทองละมุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google