งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน

2 จัดทำโดย ด. ญ. ณัฐญา เนตรสิทธิ์ ป.6/1 เลขที่ 25 ด. ญ. ธิดารัตน์ พิลาวรรณ ป.6/1 เลขที่ 28 ด. ญ. ทิวลิป แซ่เตียว ป.6/1 เลขที่ 22

3 ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความ ซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการ ศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุม ตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือใน กฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ และครูก็ เป็นผู้ทำการสั่งสอน แนะนำให้เขามีความรู้ ความสามารถ ทั้งยังเป็นคนดีที่ทุกคนให้ การยอมรับ แต่หากใครที่ทำตามใจตนเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็ จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มี โอกาสได้เป็นข้าวตอก

4 ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของ จิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนของลูก ศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่ มีโค้งลง เหมือนเป็นการแสดงความอ่อนน้อม ถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้น เหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาด ความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพก็จะ หมดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู

5 ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุก ซึ่ง เป็นการเปรียบว่า งานสอนของครูนั้น เป็นงานหนัก และเป็นงานที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่าง ยิ่ง เพราะเป็นงานสร้างคน โดยเฉพาะการสร้าง " คนดี " อันจะเป็นเสมือน " ต้นกล้า " ที่มีคุณภาพ ให้แก่ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น คนโบราณจึง ถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู จะทำให้ ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

6 หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์แทนความอดทน และความ เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว เพราะแม้ต้องอยู่ใน พื้นที่แห้งแล้ง หรือโดยเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรก ก็จะไม่ตาย และเมื่อได้รับความชุ่มชื้นก็สามารถ แตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี เปรียบดั่งครูื ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของลูกศิษย์ ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญา ของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

7 บทที่ 2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย

8 กิจกรรมในโรงเรียน เลือกตั้ ง ประธา น นักเรีย น ปลูก ป่าชาย เลน เด็กดีวี สตาร์ กีฑา ปลูก ป่าชาย เลน

9 กิจกรรมใน โรงเรียน ปลูก ป่า ชาย เลน เลือกตั้ง ประธาน นักเรียน เด็ก ดี วี สตา ร์ เด็ก ดี วี สตา ร์ เด็กดี วี สตาร์ เด็กดี วี สตาร์ ป่า ชาย เลน

10 กิจกรรมในโรงเรียน ปลูก ป่า ชาย เลน เลือก ตั้ง ประธา น นักเรีย น เด็กดีวี สตาร์ ปลูก ป่า ชาย เลน เข้า ค่าย

11 สมาชิกอาเซียน ลำดับ 1 สิงคโปร์ 2 ไทย 3 บรูไน 4 ฟิลิปปินส์ 5 อินโดนีเซีย 6 มาเลเซีย 7 ลาว 8 เวียดนาม 9 กัมพูชา 10 เมียนมาร์

12 แผนผังความคิด อาหาร ดอกไ ม้ สัตว์ ชุด ยาน พะหนะ สถาน ที่ ท่องเ ที่ยว

13 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์ 1. ดอกไม้ประจำชาติประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ กล้วยไม้แวนด้า 2. คำทักทายประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ หนีห่าว 3. สัตว์ประจำชาติประเทศคือ ตอบ สิงโต 4. ระบอบการปกครองประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 5. สังคม ของประเทศสิงคโปร์ ตอบ เชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดี สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชีย

14 6. ภูมิอากาศ ประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ อากาศร้อนชื้น มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และ ฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก สภาพอากาศของสิงคโปร์ เป็นแบบ อบอุ่นและชื้นตลอดปี 7. วันที่เข้าร่วมอาเซียนคือ ตอบ 8. ชุดประจำชาติ ตอบ สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศ สิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และ ชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิง มลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า 9. ชื่อทางการประเทศสิงคโปร์ ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10. สถานที่ท่องเที่ยว ตอบ เมอร์ไลออนพาร์ค

15 11. อาหารประจำชาติสิงคโปร์ ตอบ ลักซา 12. สีประจำธงชาติประเทศสิงคโปร์ ตอบ ขาว แดง 13. สกุลเงินประเทศสิงคโปร์ ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 14. เศรษฐกิจสิงคโปร์ ตอบ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 15. ยานพาหนะประเทศสิงคโปร์ ตอบ รถสามล้อ


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google