งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านค่าความจุของคาปาซิ เตอร์. คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF) ดังนั้น 1 F = 1,000,000 uF 1 uF = 1,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านค่าความจุของคาปาซิ เตอร์. คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF) ดังนั้น 1 F = 1,000,000 uF 1 uF = 1,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านค่าความจุของคาปาซิ เตอร์

2 คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF) ดังนั้น 1 F = 1,000,000 uF 1 uF = 1,000 nF 1 nF = 1,000 pF

3 การอ่านค่าความจุของคาปาซิ เตอร์ การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุจะบอกลักษณะอยู่ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. บอกเป็นตัวเลขค่าความจุ 2. บอกเป็นตัวเลข 3. บอกเป็นแถบสี

4 การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข คาปาซิเตอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีความจุสูง และบอกอัตราทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดมาด้วย จากรูปสามารถอ่านได้ 1500 ไมโครฟารัด ทนแรงดันสูงสุดที่ 35 โวลท์

5 ตัวที่ 1 สามารถอ่านได้ 10 ไมโครฟารัด ทนแรงดันสูงสุดที่ 100 โวลท์ ตัวที่ 2 สามารถอ่านได้ 10 ไมโครฟารัด ทนแรงดันสูงสุดที่ 250 โวลท์

6 คาปาซิเตอร์ชนิดนี้จะบอกเป็นตัวเลขมา 3 ตำแหน่งด้วยกัน โดยที่ ตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวตั้ง หลักที่หนึ่ง ตัวที่สองจะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง และตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเติมเลขศูนย์ลงไป ( หรือตัวคูณก็ได้ ) หน่วยที่ได้จะเป็นพิโกฟารัด เสมอ จากรูป 1 0 และเติมศูนย์อีกสองตัว จะได้ 1000 pF หรือ 1 nF( หารด้วย 1,000) หรือ 0.001 uF ( หารด้วย 1,000,000)

7 ตัวอย่างการอ่านค่าตัวเก็บประจุ 150000 pF 150 nF 0.15 uF

8 การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข

9 การอ่านแบบที่บอกเป็นแถบสี การอ่านแบบที่บอกเป็นแถบสี หลักอ่านจะ คล้ายกับตัวต้านทาน การอ่านค่าสีตัวคาปาซิเตอร์ เหลือง จะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่ง มีค่า 4 ม่วง จะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง มีค่า 7 เหลือง จะเป็นตัวคูณ มีค่า x10000 ขาว จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด มีค่า 10 % แดง จะเป็นอัตราทนแรงดันไฟฟ้า มีค่า 200 V ดังนั้นสามารถอ่านได้ 470000 pF หรือ 0.47 uF


ดาวน์โหลด ppt การอ่านค่าความจุของคาปาซิ เตอร์. คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF) ดังนั้น 1 F = 1,000,000 uF 1 uF = 1,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google