งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล บอกค่าประจำ หลักของ ทศนิยม ตำแหน่งต่าง ๆ และ ค่าของ ตัวเลขโดด

3 ทศนิยม บ้านและโรงเรียนของฉันอยู่ห่างกัน ๑ ก. ม. ๗๐๐ ม. ทศนิยมที่พบใน ชีวิตประจำวัน = ๑. ๗ กิโลเมตร

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ บาท น้ำหนักไก่ตัวนี้ชั่งได้ ๑ ก. ก. ๘ ขีด ๑. ๘ กิโลกรัม

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = × 1 0 = × 1 0 × 1 0 =1, 00 0 = ,00 0,000 = ,000, 000,000 =

6 1 = ×1 0 = , = 4 100,00 0,000 = = =

7 2×1 0 =2 0 4 ×1 0 0 = =(4× 10 ) (8× 10 ) +(2× 10 ) 4×1 0 = ) 1)

8 = × =(4× 10 ) (8×1 0 ) + (2×1 0 ) =

9 แบบฝึกหั ด 1.1 ก =1 ) หน้ า =(1× 10 ) (5× 10 ) (3×1 0 ) ) (6× 10 ) 0 + +(1× 10 ) (2× 10 ) (4× 10 ) - 3

10 มีค่า ประจำ หลัก 1 ) มีค่า ประจำหลัก )

11 มี ค่า 1 ) มี ค่า 7 ×1 0 7 × ) = = 7

12 (3× 10 ) 1 5 ) (4 × + + = ) (1 × )


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google