งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล บอกค่าประจำ หลักของ ทศนิยม ตำแหน่งต่าง ๆ และ ค่าของ ตัวเลขโดด

3 ทศนิยม บ้านและโรงเรียนของฉันอยู่ห่างกัน ๑ ก. ม. ๗๐๐ ม. ทศนิยมที่พบใน ชีวิตประจำวัน = ๑. ๗ กิโลเมตร

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 13.75 บาท น้ำหนักไก่ตัวนี้ชั่งได้ ๑ ก. ก. ๘ ขีด ๑. ๘ กิโลกรัม

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1 0 0 = 2 1 0 × 1 0 = 1 0 1 0 × 1 0 × 1 0 =1, 00 0 = 1 0 3 100,00 0,000 = 1 0 8 10,000, 000,000 = 1 0 1 0

6 1 = 2 1 10 ×1 0 = 1 1 10,0 00 1 = 4 100,00 0,000 = 1 - 8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 - 2 = 1 0 1 0 - 4 =

7 2×1 0 =2 0 4 ×1 0 0 =4 0 0 4 2 8 + 2 =(4× 10 ) (8× 10 ) +(2× 10 ) 4×1 0 = 2 1 0 ) 1)

8 0. 2 2 = 1 0 2 ×1 0 4. 28 + - 1 =(4× 10 ) (8×1 0 ) + (2×1 0 ) 0 - 1 - 2 =

9 แบบฝึกหั ด 1.1 ก 0. 35 =1 ) หน้ า 4 16. 124 + =(1× 10 ) (5× 10 ) (3×1 0 ) 1 - 1 - 2 6 ) (6× 10 ) 0 + +(1× 10 ) - 1 + (2× 10 ) - 2 + (4× 10 ) - 3

10 81. 54 8 มีค่า ประจำ หลัก 1 ) 2.2 81 8 มีค่า ประจำหลัก 1 0 1 0 - 2 1 2 )

11 1.7 4 7 มี ค่า 1 ) 27. 495 7 มี ค่า 7 ×1 0 7 × 10 0 - 1 3 ) = 7 1 0 = 7

12 (3× 10 ) 1 5 ) (4 × + + = 3 1 1 1010 ) (1 × 4 1 1010 ) 0.4001


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google