งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ ( แคลคูลัส ) รหัสวิชา ค 30102 เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ ( แคลคูลัส ) รหัสวิชา ค 30102 เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ ( แคลคูลัส ) รหัสวิชา ค 30102 เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน

2 จัดทำโดย นายกิตติทัต วงษ์พวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิต เพื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง

4 เด็กชายก๊อต ( นามสมมุติ ) ต้องการ สร้างพื้นบ้านที่มีขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ดังรูป

5 อิฐแต่ละก้อนมีขนาดความกว้างเป็น 10 เซนติเมตร และยาว 20 เซนติเมตร โดย อิฐมีราคาก้อนละ 12 บาท

6 เด็กชายก๊อต ต้องใช้อิฐจำนวนกี่ก้อน และต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าใด ถ้าราคา ปูนซีเมนต์ถุงละ 300 บาทจำนวน 20 ถุง หินและทรายอีกจำนวน 20,000 บาท

7 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง X ยาว = 40 x 20 = 800 ตารางเมตร อิฐแต่ละก้อนมีขนาด = กว้าง x ยาว = 0.1 x 0.2 = 0.02 ตารางเมตร

8 ดังนั้นเด็กชายก๊อตต้องใช้อิฐทั้งหมด จำนวน 800/0.02= 40,000 ก้อน โดยที่ อิฐก้อนละ 12 บาท = 480,000 บาท ปูน ถุงละ 300 บาท ใช้ 20 ถุงเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท หินและทรายอีก 20,000 บาท

9 ดังนั้นเด็กชายก๊อตต้องจ่ายเงิน ทั้งหมด 480,000 + 6,000 + 20,000 = 506,000 บาท

10

11


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ ( แคลคูลัส ) รหัสวิชา ค 30102 เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google