งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) รหัสวิชา ค30102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) รหัสวิชา ค30102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) รหัสวิชา ค30102
เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

2 จัดทำโดย นายกิตติทัต วงษ์พวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตเพื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง
เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตเพื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง

4 เด็กชายก๊อต (นามสมมุติ) ต้องการสร้างพื้นบ้านที่มีขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ดังรูป

5 อิฐแต่ละก้อนมีขนาดความกว้างเป็น 10 เซนติเมตร และยาว 20 เซนติเมตร โดยอิฐมีราคาก้อนละ 12 บาท

6 เด็กชายก๊อต ต้องใช้อิฐจำนวนกี่ก้อนและต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าใด ถ้าราคาปูนซีเมนต์ถุงละ 300 บาทจำนวน 20 ถุง หินและทรายอีกจำนวน 20,000 บาท

7 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง X ยาว = 40 x = 800 ตารางเมตร อิฐแต่ละก้อนมีขนาด = กว้าง x ยาว = 0.1 x = 0.02 ตารางเมตร

8 ดังนั้นเด็กชายก๊อตต้องใช้อิฐทั้งหมดจำนวน 800/0
ดังนั้นเด็กชายก๊อตต้องใช้อิฐทั้งหมดจำนวน 800/0.02= 40,000 ก้อน โดยที่อิฐก้อนละ 12 บาท = 480,000 บาท ปูนถุงละ 300 บาท ใช้ 20 ถุงเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท หินและทรายอีก 20,000 บาท

9 ดังนั้นเด็กชายก๊อตต้องจ่ายเงินทั้งหมด 480,000 + 6,000 + 20,000 = 506,000 บาท

10

11


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) รหัสวิชา ค30102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google