งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557

2 ปัญหาที่พบ ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ ระบบเริ่มเกิดปัญหาการให้บริการเมื่อ 1 ต. ค ในระหว่างที่เกิดปัญหาผู้ใช้จะพบกับ เหตุการณ์ – 503 Service Unavailable – Unknown user or incorrect password

4 ช่วงเวลาที่ระบบเกิดปัญหา 10/01/ :37:36PM - 10/02/ :32:36AM (4h 55m) 10/02/ :27:36PM - 10/02/ :47:36PM (20m) 10/07/ :27:36PM - 10/07/ :47:36PM (1h 20m) 10/09/ :22:36PM - 10/10/ :07:36AM (45m) 10/10/ :37:36PM - 10/10/ :42:36PM (1h 5m) 10/11/ :57:36PM - 10/11/ :27:36PM (30m) 10/13/ :37:36PM - 10/13/ :52:36PM (1h 15m) 10/19/ :42:36PM - 10/20/ :02:36AM (4h 20m)

5 วิธีการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับช่างเทคนิคของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย TMM Restart TMM service ทุกวันเวลา 03:00 น. ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบปัญหาเครือข่าย

6 สาเหตุที่ทำให้ระบบเกิดปัญหา ( คาด เดา ) มี session ของผู้ใช้ค้างในระบบเป็น จำนวนมาก เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ทำการ Disconnect หลังการใช้งานเสร็จแล้ว

7 ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ เป็นปัญหาของทางฝั่ง admin

8 ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลของผู้ใช้ การบังคับใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย ll (double L) เช่น

9

10 ปัญหาข้อมูล profile ของผู้ใช้ การไม่ใส่ username ของ PSU Passport ในช่อง Surname การจัด Student group ตามข้อกำหนด

11 ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่เข้าใช้งาน การใช้โปรแกรม autoclick

12 ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร –Login ด้วย PSU Passport


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google