งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557

2 ปัญหาที่พบ ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ ระบบเริ่มเกิดปัญหาการให้บริการเมื่อ 1 ต. ค. 2557 ในระหว่างที่เกิดปัญหาผู้ใช้จะพบกับ เหตุการณ์ – 503 Service Unavailable – Unknown user or incorrect password

4 ช่วงเวลาที่ระบบเกิดปัญหา 10/01/2014 08:37:36PM - 10/02/2014 01:32:36AM (4h 55m) 10/02/2014 08:27:36PM - 10/02/2014 08:47:36PM (20m) 10/07/2014 08:27:36PM - 10/07/2014 09:47:36PM (1h 20m) 10/09/2014 11:22:36PM - 10/10/2014 12:07:36AM (45m) 10/10/2014 01:37:36PM - 10/10/2014 02:42:36PM (1h 5m) 10/11/2014 04:57:36PM - 10/11/2014 05:27:36PM (30m) 10/13/2014 09:37:36PM - 10/13/2014 10:52:36PM (1h 15m) 10/19/2014 10:42:36PM - 10/20/2014 03:02:36AM (4h 20m)

5 วิธีการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับช่างเทคนิคของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย TMM Restart TMM service ทุกวันเวลา 03:00 น. ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบปัญหาเครือข่าย

6 สาเหตุที่ทำให้ระบบเกิดปัญหา ( คาด เดา ) มี session ของผู้ใช้ค้างในระบบเป็น จำนวนมาก เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ทำการ Disconnect หลังการใช้งานเสร็จแล้ว

7 ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ เป็นปัญหาของทางฝั่ง admin

8 ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลของผู้ใช้ การบังคับใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย ll (double L) เช่น 55101210xx@emaill.psu.ac.th

9

10 ปัญหาข้อมูล profile ของผู้ใช้ การไม่ใส่ username ของ PSU Passport ในช่อง Surname การจัด Student group ตามข้อกำหนด

11 ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่เข้าใช้งาน การใช้โปรแกรม autoclick

12 ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร http://tmm.psu.ac.th –Login ด้วย PSU Passport


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google