งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรังสฤษดิ์ตั้งคณารหัส 483040139-9 นายวสันต์ชานุชิตรหัส483040143-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรังสฤษดิ์ตั้งคณารหัส 483040139-9 นายวสันต์ชานุชิตรหัส483040143-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรังสฤษดิ์ตั้งคณารหัส 483040139-9 นายวสันต์ชานุชิตรหัส483040143-8

2 ความเป็นมาของโครงการ  ความไม่สะดวก  ราคาของเครื่องวัดสัญญาณ  นักศึกษากับคอมพิวเตอร์

3 ภาพรวมของโครงการ  วัดสัญญาณจากช่อง Microphone  สร้างสัญญาณผ่านช่อง Headphone

4 ขอบเขตของโครงการ  วัดสัญญาณชนิด Sinusoidal  ความถี่ในช่วง 100 – 88200Hz

5 Solutions  DirectSound  Direct Memory Access (DMA)  Wave API  External Hardware & Its driver

6 Our Concepts  Software  Wave API to Manage input signal  DirectSound to Generate signal  Hardware  Sound Probe  Voltage Divider  Switcher to select voltage divider value

7 System Block Diagram Hardware Module Signal Data Software (Input capture & Output player) Sound Card (Mic In & Headphone Out) Divided voltage signal Data from Mic Ch. Output Signal Generate sine wave

8 Software Block Diagram WaveIn DirectSound to generate sinusoidal Sinusoidal Wave form Generation Microphone capturing data And Process data Data from sound card Capture data from mic Ch. Sine wave data Output signal

9 Hardware Schematic

10 Implementation  Voltage Divider

11 Implementation (cont.)  Recording and Show its wave form  Wave API  thread  Generate sinusoidal signal  DirectX  Optional Function  Save data to.wav file  Save data to.xls file

12 Testing & Results  Divider comparative table CH1 วงจร แรงดัน input ( peak to peak Volt ) แรงดันสูงสุดที่ สัญญาณยังคงรูป เดิม 1.252.53.7556.257.58.7510 1/2 เท่า 0.50 4 0.61 2 0.64 8 0.66 8 0.68 0 0.71 2  1.3 Volt 1/4 เท่า 0.24 8 0.46 0 0.54 0 0.58 0 0.59 6 0.61 6 0.62 8 0.63 6  2.9 Volt 1/8 เท่า 0.11 6 0.22 8 0.34 0 0.42 8 0.48 4 0.52 0 0.54 0 0.55 6  6.5 Volt 1/16 เท่า 0.05 8 0.11 2 0.16 8 0.22 0 0.27 2 0.32 4 0.37 2 0.42 0  13.2 Volt 1/32 เท่า 0.03 0 0.05 8 0.08 4 0.11 2 0.13 8 0.16 4 0.19 0 0.21 8  26 Volt 1/64 เท่า 0.01 8 0.03 1 0.04 5 0.05 8 0.07 1 0.08 4 0.09 7 0.11 0  52 Volt วงจร แรงดัน input ( peak to peak Volt ) 11.2 5 12.513.7 5 1516.2 5 17.518.7 5 20 1/2 เท่า 0.71 2 0.72 0 0.72 4 0.72 8 0.73 2 0.74 4 1/4 เท่า 0.64 4 0.64 8 0.65 6 0.66 0 0.66 8 0.67 2 0.68 0 1/8 เท่า 0.56 4 0.58 0 0.58 8 0.59 6 0.60 4 0.61 2 0.62 0 0.62 4 1/16 เท่า 0.45 2 0.47 6 0.49 2 0.50 8 0.52 0 0.53 6 0.54 8 0.55 6 1/32 เท่า 0.24 4 0.27 0 0.29 6 0.32 0 0.35 0 0.37 4 0.39 6 0.42 0 1/64 เท่า 0.12 8 0.13 7 0.15 0 0.17 0 0.17 8 0.19 4 0.20 8 0.22 2

13 Testing & Results  Divider comparative table CH2 วงจร แรงดัน input ( peak to peak Volt ) แรงดันสูงสุดที่ สัญญาณยังคงรูป เดิม 1.252.53.7556.257.58.7510 1/2 เท่า 0.51 2 0.62 0 0.65 6 0.67 6 0.68 8 0.70 0 0.70 8 0.71 6  1.2 Volt 1/4 เท่า 0.24 8 0.46 4 0.54 4 0.58 4 0.60 4 0.62 4 0.63 2 0.64 0  2.9 Volt 1/8 เท่า 0.11 8 0.23 0 0.34 0 0.44 0 0.49 6 0.52 8 0.54 4 0.56 0  6.5 Volt 1/16 เท่า 0.05 9 0.11 4 0.16 8 0.22 2 0.27 6 0.32 6 0.37 8 0.42 4  13.8 Volt 1/32 เท่า 0.03 2 0.05 8 0.08 5 0.11 4 0.13 9 0.16 6 0.19 2 0.22 0  26 Volt 1/64 เท่า 0.01 5 0.03 2 0.04 5 0.05 8 0.07 1 0.08 6 0.09 9 0.11 2  52 Volt วงจร แรงดัน input ( peak to peak Volt ) 11.2 5 12.513.7 5 1516.2 5 17.518.7 5 20 1/2 เท่า 0.72 0 0.72 4 0.73 2 0.74 0 0.74 4 0.74 8 1/4 เท่า 0.64 8 0.65 6 0.66 0 0.66 8 0.67 2 0.67 6 1/8 เท่า 0.57 6 0.58 4 0.59 2 0.60 0 0.60 8 0.61 2 0.61 6 0.62 4 1/16 เท่า 0.45 6 0.48 0 0.50 4 0.51 6 0.52 8 0.53 6 0.54 4 0.55 2 1/32 เท่า 0.24 6 0.27 4 0.30 0 0.32 4 0.35 0 0.37 6 0.39 8 0.42 0 1/64 เท่า 0.12 4 0.13 8 0.15 2 0.16 4 0.17 8 0.19 2 0.20 4 0.21 8

14 Testing & Results (cont.)  Recording signal

15 Testing & Results (cont.)  Generate signal

16 Question


ดาวน์โหลด ppt นายรังสฤษดิ์ตั้งคณารหัส 483040139-9 นายวสันต์ชานุชิตรหัส483040143-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google