งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือธนาคารกสิกรไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือธนาคารกสิกรไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือธนาคารกสิกรไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง
12 มกราคม 2553

2 ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิตเอกเขนก
เครือธนาคารกสิกรไทย สำหรับชีวิตวันนี้และตลอดไป KASIKORNBANKGROUP: A people to simplify your life ทำให้ธุรกิจของลูกค้า เติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น ธุรกิจไร้ขีดจำกัด ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิตเอกเขนก

3 ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิตเอกเขนก
ทำให้ธุรกิจของลูกค้า เติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น ธุรกิจไร้ขีดจำกัด ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิตเอกเขนก กลุ่มลูกค้าบรรษัท กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้าบุคคล Medium Business (ME) Multi-Corporate Business (MB) Large Corporate Business (CB) Small & Micro Business (SM) The Wisdom (WI) Middle Income (MI) Mass (MA) กลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ กลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป

4 Large Corporate Business
ผู้บริหารที่ทำหน้าที่ “ผู้ประสานงาน” ที่ดูแลลูกค้า 7 กลุ่ม กลุ่มลูกค้าบรรษัท กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ กลุ่มลูกค้าบุคคล Medium Business (ME) Multi-Corporate Business (MB) Large Corporate Business (CB) Small & Micro Business (SM) The Wisdom (WI) Middle Income (MI) Mass (MA) วศิน วณิชย์วรนันต์ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กฤษฎา ล่ำซำ

5 สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล
ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัท (MB, CB) วศิน วณิชย์วรนันต์ ธิติ ตันติกุลานันท์ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รพี สุจริตกุล วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ณัฐรินทร์ ตาลทอง ศาศวัต วีระปรีย ทวิช ธนะชานันท์ สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา สำมิตร สกุลวิระ พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล สุรเดช เกียรติธนากร เมธี พรรณเชษฐ์ พัชร สมะลาภา ดร.เชาว์ เก่งชน อิสระ วงศ์รุ่ง

6 ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (ME, SM)
ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ธิติ ตันติกุลานันท์ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รพี สุจริตกุล วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ณัฐรินทร์ ตาลทอง ศาศวัต วีระปรีย บุนชาน กุลวทัญญู ทวี ธีระสุนทรวงศ์ พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล สุรเดช เกียรติธนากร เมธี พรรณเชษฐ์ พัชร สมะลาภา ดร.เชาว์ เก่งชน อิสระ วงศ์รุ่ง

7 ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าบุคคล (WI, MI, MA)
กฤษฎา ล่ำซำ อำพล โพธิ์โลหะกุล วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รพี สุจริตกุล วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ณัฐรินทร์ ตาลทอง พัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช ชาติชาย พยุหนาวีชัย ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ศันสนา สุขะนันท์ ขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ พัชร สมะลาภา ดร.เชาว์ เก่งชน อิสระ วงศ์รุ่ง

8 ประสพสุข ดำรงชิตานนท์
ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (1/2) ขัตติยา อินทรวิชัย สุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา ประสพสุข ดำรงชิตานนท์ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย วศิน วณิชย์วรนันต์ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อำพล โพธิ์โลหะกุล กฤษณ์ จิตต์แจ้ง พิพิธ เอนกนิธิ วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

9 ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (2/2)
สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา สำมิตร สกุลวิระ บุนชาน กุลวทัญญู ทวี ธีระสุนทรวงศ์ ศันสนา สุขะนันท์ ขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ ปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ศิราณี ผู้พัฒน์ เมธี พรรณเชษฐ์ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ณัฐรินทร์ ตาลทอง ศาศวัต วีระปรีย พัชร สมะลาภา

10


ดาวน์โหลด ppt เครือธนาคารกสิกรไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google