งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 เครือธนาคารกสิกร ไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และ ผู้เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 เครือธนาคารกสิกร ไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และ ผู้เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 เครือธนาคารกสิกร ไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และ ผู้เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2553

2 Page 2 เครือธนาคารกสิกรไทย สำหรับชีวิตวันนี้ และตลอดไป KASIKORNBANKGROUP: A people to simplify your life ทำให้ธุรกิจของลูกค้า เติบโต ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น ธุรกิจไร้ขีดจำกัด ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิต เอกเขนก

3 Page 3 ทำให้ธุรกิจของลูกค้า เติบโต ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น ธุรกิจไร้ขีดจำกัด ทำให้ลูกค้าบุคคลสะดวก สบาย สมบูรณ์ เป็น ชีวิต เอกเขนก The Wisdom (WI) Middle Income (MI) Mass (MA) Multi-Corporate Business (MB) Large Corporate Business (CB) Small & Micro Business (SM) Medium Business (ME) กลุ่มลูกค้าบรรษัทกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้า สหบรรษัท ธนกิจ กลุ่มลูกค้า บรรษัทธน กิจ กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบก ารขนาด กลาง กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบก ารขนาดเล็ก และขนาด ย่อม กลุ่ม ลูกค้า บุคคล พิเศษ กลุ่มลูกค้า บุคคล ระดับกลาง กลุ่ม ลูกค้า บุคคล ทั่วไป

4 Page 4 วศิน วณิชย์วรนันต์ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่ “ ผู้ประสานงาน ” ที่ดูแลลูกค้า 7 กลุ่ม  ปกรณ์ พรรธนะแพทย์กฤษฎา ล่ำซำ The Wisdom (WI) Middle Income (MI) Mass (MA) Multi-Corporate Business (MB) Large Corporate Business (CB) Small & Micro Business (SM) Medium Business (ME) กลุ่มลูกค้าบรรษัทกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าบุคคล

5 Page 5 วศิน วณิชย์วรนันต์ ทรงพล ชีวะ ปัญญาโรจน์ ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัท (MB, CB) ทวิช ธนะ ชานันท์ สุวัฒน์ เต ชะวัฒนวรรณา สุรเดช เกียรติธนากร เมธี พรรณ เชษฐ์ สำมิตร สกุล วิระ ธิติ ตันติ กุลานันท์ พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล อิสระ วงศ์ รุ่ง พัชร สมะ ลาภา ณัฐรินทร์ ตาลทอง รพี สุจริต กุล ศาศวัต วีระ ปรีย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ดร. เชาว์ เก่ง ชน        

6 Page 6 สุรเดช เกียรติธนากรเมธี พรรณเชษฐ์พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล อิสระ วงศ์รุ่งพัชร สมะลาภา ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (ME, SM) ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ดร. เชาว์ เก่งชน ทวี ธีระสุนทร วงศ์ บุนชาน กุล วทัญญู ทรงพล ชีวะ ปัญญาโรจน์ ธิติ ตันติ กุลานันท์ ณัฐรินทร์ ตาลทอง รพี สุจริต กุล ศาศวัต วีระ ปรีย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ      

7 Page 7 วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร พัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช กฤษฎา ล่ำซำ ขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ อำพล โพธิ์โลหะกุล ชาติชาย พยุหนาวีชัยศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รพี สุจริตกุลณัฐรินทร์ ตาลทอง ผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มลูกค้าบุคคล (WI, MI, MA) วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ      อิสระ วงศ์รุ่งพัชร สมะลาภา ดร. เชาว์ เก่งชน ศันสนา สุขะนันท์ 

8 Page 8 วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูรอำพล โพธิ์โลหะกุล   วศิน วณิชย์วรนันต์   ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ขัตติยา อินทรวิชัยสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธาประสพสุข ดำรงชิตานนท์ ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย กฤษณ์ จิตต์แจ้งพิพิธ เอนกนิธิ    ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (1/2)

9 Page 9 ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (2/2) สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา   สำมิตร สกุล วิระ  บุนชาน กุล วทัญญู  ทวี ธีระสุนทร วงศ์  ขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์  เมธี พรรณเชษฐ์ ณัฐรินทร์ ตาลทอง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  ศาศวัต วีระ ปรีย  พัชร สมะลาภา  ศันสนา สุขะนันท์   ศิราณี ผู้พัฒน์ 

10


ดาวน์โหลด ppt Page 1 เครือธนาคารกสิกร ไทย ทิศทางยุทธศาสตร์และ ผู้เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google