งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 หาร 8 ไม่ ลงตัว 4 หาร 8 ลง ตัว 5 หาร 8 ไม่ ลงตัว เราเรียก 2, 4, 8 ว่าเป็นตัว ประกอบของ 8 8 หาร 8 ลง ตัว 6 หาร 8 ไม่ ลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือจำนวนนับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 หาร 8 ไม่ ลงตัว 4 หาร 8 ลง ตัว 5 หาร 8 ไม่ ลงตัว เราเรียก 2, 4, 8 ว่าเป็นตัว ประกอบของ 8 8 หาร 8 ลง ตัว 6 หาร 8 ไม่ ลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือจำนวนนับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 หาร 8 ไม่ ลงตัว 4 หาร 8 ลง ตัว 5 หาร 8 ไม่ ลงตัว เราเรียก 2, 4, 8 ว่าเป็นตัว ประกอบของ 8 8 หาร 8 ลง ตัว 6 หาร 8 ไม่ ลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือจำนวนนับที่ หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว 2 หาร 8 ลง ตัว

3 5 เป็นตัวประกอบของ 9 หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 3 เป็นตัวประกอบของ 6 หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 7 เป็นตัวประกอบของ 16 หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 4 เป็นตัวประกอบของ 20 หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 2 ไม่เป็นตัวประกอบของ 5 หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 2 เป็นตัวประกอบของ 4 หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

4 การหาตัวประกอบทั้งหมดของ 18 มีวิธีการหา ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ เริ่มพิจารณาจำนวนนับตั้งแต่ 1,2,3,… ไปเรื่อย ๆ ว่ามีจำนวนใดบ้างที่หาร 18 ได้ลงตัว 1. เขียน 18 ให้อยู่ในรูปของ 18 = 1 x, 18 = 2 x, 18 = 3 x เขียนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตัวสุดท้ายที่ไม่ซ้ำกับ จำนวนใดจำนวนหนึ่งในที่หาไว้ ซึ่งจะได้ตัวประกอบทั้งหมดของ 18 ดังนี้ 18 = 1 x 18 = 2 x 9 = 3 x 6 จำนวนนับตัวต่อไปที่หาร 18 ได้ลงตัว คือ 6 แต่ 6 มีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเขียนต่อไป ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ 18 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18

5 วิธีทำ 36 = 1 x 36 36 = 2 x 18 36 = 3 x 12 36 = 4 x 9 36 = 6 x 6 ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ 36 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 และ 36 จงหาตัวประกอบทั้งหมด ของ 36

6 วิธีทำ 75 = 1 x 75 75 = 3 x 25 75 = 5 x 15 ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ 75 คือ 1, 3, 5, 15, 25 และ 75 จงหาตัวประกอบทั้งหมด ของ 75

7 จำนวนนับใด ๆ เป็นตัวประกอบ ของตัวเอง 1 เป็นตัวประกอบของ จำนวนนับทุกจำนวน เพราะว่า 1 สามารถหาร จำนวนนับทุกจำนวนได้ลง ตัว

8 จำนวน นับ ตัวประกอบ จำนวนตัว ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1,2 1,3 1,2,4 1,5 1,2,3,6 1,7 1,2,4,8 1,3,9 1,2,5,10 1,11 1223242434212232424342

9 จำนวนเฉพาะ คือ จำนวน นับที่มากกว่า 1 และ มีเฉพาะ 1 กับตัวมันเอง เท่านั้น เป็นตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ คือ จำนวน นับที่มากกว่า 1 และ มีเฉพาะ 1 กับตัวมันเอง เท่านั้น เป็นตัวประกอบ เราเรียก 2, 3, 5, 7, 11 ว่าจำนวนเฉพาะ

10 การตรวจสอบจำนวนนับใด ๆ เป็นจำนวนเฉพาะ โดยใช้ทฤษฎี บทของยุคลิด ดังนี้ 1. รวบรวมจำนวนเฉพาะ c เมื่อ c x c < n 2. นำจำนวนเฉพาะที่รวบรวมไป หาร n ถ้าไม่มี จำนวนเฉพาะตัวใดหาร n ลง ตัว แล้ว n จะเป็น จำนวนเฉพาะโดยที่ c เป็น จำนวนเฉพาะ และ n เป็นจำนวนนับ

11 วิธีทำ จำนวนเฉพาะ c เมื่อ c x c < 113 คือ 2,3,5,7 จะพบว่าจำนวนเหล่านี้หาร 113 ไม่ลงตัว ดังนั้น 113 เป็นจำนวนเฉพาะ ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า 113 เป็นจำนวน เฉพาะหรือไม่

12  ตัวประกอบเฉพาะ (Prime factor) คือตัวประกอบที่เป็น จำนวนเฉพาะ  พิจารณาตัวประกอบทั้งหมดของ 18 คือ 1, 2, 3, 6, 9 และ 18 2 และ 3 เป็นจำนวนเฉพาะและ เป็นตัวประกอบของ 18 เรียก 2 และ 3 เป็นตัวประกอบ เฉพาะของ 18

13 การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใด คือ ประโยคที่แสดง การเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของ ตัวประกอบเฉพาะ ตัวอย่าง ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของ 40 วิธีทำ วิธีทำ 40 4 10 2 2 2 5 ดังนั้น 40 = 2 x 2 x 2 x 5

14 ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบ ของ 60 วิธีทำ วิธีทำ 60 = 2 x 30 = 2 x 2 x 15 = 2 x 2 x 3 x 5 ดังนั้น 60 = 2 x 2 x 3 x 5

15 ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบ ของ 50 วิธีทำ วิธีทำ 2 )50 5 )25 5 ) 5 1 ดังนั้น 50 = 2 x 5 x 5


ดาวน์โหลด ppt 3 หาร 8 ไม่ ลงตัว 4 หาร 8 ลง ตัว 5 หาร 8 ไม่ ลงตัว เราเรียก 2, 4, 8 ว่าเป็นตัว ประกอบของ 8 8 หาร 8 ลง ตัว 6 หาร 8 ไม่ ลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือจำนวนนับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google