งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยางพอลิไอโซพรีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยางพอลิไอโซพรีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยางพอลิไอโซพรีน

2 ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene Rubber, IR)
องค์ประกอบ ประกอบด้วย โมโนเมอร์เพียงชนิดเดียว คือ isoprene monomer ชื่อทางการค้า Natsyn (non – antioxidant) Natsyn 200 Cariflex IR 305 (Antioxidant + Stearic acid) Cariflex IR 500 (Nephthenic oil)

3 สูตรโครงสร้าง เมื่อเกิด Polymerisation จะได้ Polymer ที่หลากหลายเนื่องจาก Methyl group โครงสร้างที่อาจพบ ได้แก่

4 สมบัติของยาง IR ยาง IR สังเคราะห์ขึ้นเพื่อทดแทนยางธรรมชาติ และในการสังเคราะห์จะได้ยางสีอ่อนและบริสุทธิ์สูงกว่ายางชนิดอื่น มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายางธรรมชาติ มีสีอ่อนและสม่ำเสมอกว่ายางธรรมชาติ ความหนืดต่ำกว่า NR ไม่เกิด Storage hardening

5 มีความเหนียวติดกันของยางดิบ
มี Green Strength ต่ำมาก เกิดการ Scorch ต่ำกว่า NR ยางที่วัลคาไนซ์แล้วมีสมบัติการกระดอนสูง ความต้านทานต่อแรงดึงสูง ความร้อนสะสมต่ำ มี compression set ดี เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

6 การแปรรูปและการใช้สารเคมี
การบดผสมด้วยเครื่อง Two – roll mill ต้องรีบเติม Antioxidant (เพราะอาจเกิด Overmastication) ยาง IR พันลูกกลิ้งได้เร็วกว่ายาง NR ไม่จำเป็นต้อง masticate ยาง IR ก่อนเติมสารเคมี จะต้องใช้ Activator พวกกรดไขมันประมาณ 2 phr ไม่จำเป็นต้องเติมพลาสติกไซเซอร์ขณะบดยาง IR (หรือสารที่ทำให้ยางอ่อนตัว ไม่จำเป็นต้องใช้มาก)

7 ใช้สารเร่งปฏิกิริยาปริมาณมากกว่า NR
ใช้กำมะถันปริมาณใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ แต่มากกว่า SBR ผสมกับยาง NR เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีของ NR คือ โมดูลัสสูง , ความแข็งสูง, การไหลเข้าเบ้าดี, ค่าใช้จ่ายในการบดผสมต่ำ

8 การขึ้นรูป การเอ็กทรูดซ์ และการรีดแผ่น (Carlender) จะใช้อุณหภูมิต่ำกว่า NR 15 oC เพราะในเครื่อง extruder ที่ความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำยางจะไหลดี เกิด die swell ต่ำ ส่วนเครื่อง carlender ที่อุณหภูมิต่ำจะได้ยางที่ความหนาคงที่

9 การใช้งาน ชิ้นส่วนฉนวนไฟฟ้า, ยางรถยนต์ (ไหล่ยาง : ระบายความร้อน)

10 ใบงาน จงเขียนสูตรโครงสร้างของยางซิลิโคน จงบอกสมบัติของยางซิลิโคน
จงบอกการใช้งานของยางซิลิโคน จงบอกประโยชน์การใช้งานของยางพอลิยูริเทน จงบอกสมบัติของยางพอลิไอโซพรีน จงบอกถึงการใช้งานของยางพอลิไอโซพรีน


ดาวน์โหลด ppt ยางพอลิไอโซพรีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google