งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยางพอลิไอโซพรีน. ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene Rubber, IR) องค์ประกอบ ประกอบด้วย โมโนเมอร์ เพียงชนิดเดียว คือ isoprene monomer ชื่อทางการค้า –Natsyn 400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยางพอลิไอโซพรีน. ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene Rubber, IR) องค์ประกอบ ประกอบด้วย โมโนเมอร์ เพียงชนิดเดียว คือ isoprene monomer ชื่อทางการค้า –Natsyn 400."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยางพอลิไอโซพรีน

2 ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene Rubber, IR) องค์ประกอบ ประกอบด้วย โมโนเมอร์ เพียงชนิดเดียว คือ isoprene monomer ชื่อทางการค้า –Natsyn 400 (non – antioxidant) –Natsyn 200 –Cariflex IR 305 (Antioxidant + Stearic acid) –Cariflex IR 500 (Nephthenic oil)

3 เมื่อเกิด Polymeri sation จะ ได้ Polymer ที่ หลากหลา ย เนื่องจาก Methyl group โครงสร้าง ที่อาจพบ ได้แก่ สูตรโครงสร้าง

4 สมบัติของยาง IR ยาง IR สังเคราะห์ขึ้นเพื่อทดแทนยาง ธรรมชาติ และในการสังเคราะห์จะได้ยางสี อ่อนและบริสุทธิ์สูงกว่ายางชนิดอื่น มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายางธรรมชาติ มีสีอ่อนและสม่ำเสมอกว่ายางธรรมชาติ ความหนืดต่ำกว่า NR ไม่เกิด Storage hardening

5 มีความเหนียวติดกันของยางดิบ มี Green Strength ต่ำมาก เกิดการ Scorch ต่ำกว่า NR ยางที่วัลคาไนซ์แล้วมีสมบัติการกระดอน สูง ความต้านทานต่อแรงดึงสูง ความร้อน สะสมต่ำ มี compression set ดี เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

6 การแปรรูปและการใช้สารเคมี การบดผสมด้วยเครื่อง Two – roll mill ต้องรีบเติม Antioxidant ( เพราะอาจเกิด Overmastication) ยาง IR พันลูกกลิ้งได้เร็วกว่ายาง NR ไม่จำเป็นต้อง masticate ยาง IR ก่อนเติม สารเคมี จะต้องใช้ Activator พวกกรดไขมัน ประมาณ 2 phr ไม่จำเป็นต้องเติมพลาสติกไซเซอร์ขณะ บดยาง IR ( หรือสารที่ทำให้ยางอ่อนตัว ไม่จำเป็นต้องใช้มาก )

7 ใช้สารเร่งปฏิกิริยาปริมาณมากกว่า NR ใช้กำมะถันปริมาณใกล้เคียงกับยาง ธรรมชาติ แต่มากกว่า SBR ผสมกับยาง NR เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดี ของ NR คือ โมดูลัสสูง, ความแข็งสูง, การไหลเข้าเบ้าดี, ค่าใช้จ่ายในการบด ผสมต่ำ

8 การขึ้นรูป การเอ็กทรูดซ์ และการรีดแผ่น (Carlender) จะใช้อุณหภูมิต่ำกว่า NR 15 o C เพราะในเครื่อง extruder ที่ความดันต่ำ และอุณหภูมิต่ำยางจะไหลดี เกิด die swell ต่ำ ส่วนเครื่อง carlender ที่ อุณหภูมิต่ำจะได้ยางที่ความหนาคงที่

9 การใช้งาน ชิ้นส่วนฉนวนไฟฟ้า, ยางรถยนต์ ( ไหล่ยาง : ระบายความร้อน )

10 ใบงาน 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างของยางซิลิโคน 2. จงบอกสมบัติของยางซิลิโคน 3. จงบอกการใช้งานของยางซิลิโคน 4. จงบอกประโยชน์การใช้งานของยางพอลิยูริ เทน 5. จงบอกสมบัติของยางพอลิไอโซพรีน 6. จงบอกถึงการใช้งานของยางพอลิไอโซพรีน


ดาวน์โหลด ppt ยางพอลิไอโซพรีน. ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene Rubber, IR) องค์ประกอบ ประกอบด้วย โมโนเมอร์ เพียงชนิดเดียว คือ isoprene monomer ชื่อทางการค้า –Natsyn 400.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google